késés szinonimái

főnév
 • késedelem, elmaradás, hátramaradás, lemaradás, késedelmeskedés, fennakadás, késlekedés, feltartóztatottság, mulasztás, időzés, időmúlatás
 • eltolódás, halasztás, időveszteség, hátrány

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

matuzsálem

főnév
 • aggastyán, pátriárka, öregember, vénember, vénség, öreg csont (tréfás), vén csont (tréfás), apó

gyomos

melléknév
 • gazos, gizgazos, füves, burjános (tájnyelvi), parés (régies), gyomlálatlan, ápolatlan, gondozatlan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a késés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kedveskedik

ige
 • nyájaskodik, édeskedik, kedvében jár, udvarol, kegyeskedik (régies), ajándékoz, enyeleg
 • hízeleg, kecseg (tájnyelvi), kesnyelődik (tájnyelvi), gazsulíroz

indoklás

főnév
 • megokolás, alátámasztás, értelmezés, kifejtés, magyarázat, bizonyítás

időveszteség

főnév
 • késedelem, időhátrány, halogatás, haladék, időhiány

hazámfia

főnév
 • honfitársam, földim, földemi (régies), országombeli, hazámbeli, magyar

kérdezget

ige
 • faggat, kérdezősködik, tudakozódik, tudakol, puhatolózik, tapogatózik, firtat, űz-fűz (tájnyelvi), feszeget, érdeklődik, firtogat (tájnyelvi), vatat (tájnyelvi)

kincstár

főnév
 • állampénztár, kincsesház (régies), kincseskamra, kincsesbánya, kincsestár, kamara (régies), tárház (régies)
 • páncélkamra, páncélszekrény, trezor (idegen), mackó (szleng)

szeret

ige
 • bír, szível, kedvel, vonzódik (valakihez), kegyel (valakit) (régies), favorizál, vonzalmat táplál (valaki iránt), kultivál, kegymél (tájnyelvi), hajlik (valakihez), lelkel (tájnyelvi), komál (szleng), csíp (valakit), rajong (valakiért), bálványoz, csügg (valakin)
 • szerelmes (valakibe), imád, megvész (valakiért) (bizalmas), bukik (valakire) (szleng), istenít Sz: tinta freccsent a szívére; üti a szíve a tizenkettőt; csak ásó és kapa választja el (valakitől); sülve-főve együtt vannak; eltalálta Ámor nyila
 • örömét leli (valamiben), örül (valaminek), becsben tart
 • vágyik (valamire), óhajt
 • megkíván, igényel

gyámhatóság

ige
 • gyámügy (bizalmas), árvaszék

gordonka

főnév
 • cselló, violincello (idegen), barbora (régies), kisbőgő (tájnyelvi)

elnyír

ige
 • elmetsz, elvág, elnyes
 • (szleng): elbuktat, megbuktat

gyümölcs

főnév
 • termés
 • siker, eredmény, nyereség
 • gyermek, utód, ivadék, sarj, leszármazott

kisebbít

ige
 • csökkent, mérsékel, csillapít, tompít, enyhít, gyengít, elvesz erejéből, kevesbít, csonkít, csorbít, apaszt, fékez, leszállít, leértékel, rövidít, lefokoz, korlátoz (hatáskört), megnyirbál, redukál, degradál (idegen), diminuál (idegen)
 • (tájnyelvi): becsmérel, ócsárol, rempel (régies), dehonesztál (idegen), gyaláz

korcsolyapálya

főnév
 • jégpálya, jég (bizalmas)
 • műjégpálya, műjég

megfigyel

ige
 • megnéz, szemügyre vesz, szemlél, tanulmányoz, obszervál (idegen)
 • kémkedik, kikémlel, megszagol, leselkedik, lesben áll, fürkész, kísér, szemmel tart, figyelemmel követ, nyomon követ, fixíroz (bizalmas), megvigyáz (tájnyelvi), megfigyelés alatt tart, kifigyel, felkutat

lejárat1

ige
 • megszégyenít, eláztat (szleng), leéget (szleng), blamál (bizalmas), dezavuál (idegen), diszkreditál (idegen), kompromittál (idegen) Sz: kínos helyzetbe hoz; rossz hírbe hoz
 • (lejáratja magát): megszégyenül, leég (bizalmas), lebőg (szleng)

készáru

főnév
 • késztermék

katonás

melléknév
 • kemény, erélyes, szigorú, rendezett, fegyelmezett, merev, feszes
 • pattogó, harcias, bátor, férfias, stramm (bizalmas)
 • marciális (régies)
 • (tájnyelvi): háborús
 • (bizalmas): remek, nagyszerű

kigyomlál

ige
 • kitép, kiszed, kiirt, kitépdes, kiszaggat, kigazol (tájnyelvi)
 • kitisztít
 • eltávolít

léggömb

főnév
 • luftballon, ballon, lufi (bizalmas)
 • (régies): léghajó, zeppelin, aerosztát (idegen)

kézipoggyász

főnév
 • személypoggyász, kézitáska, bőrönd

intim

melléknév
 • bizalmas, magán, személyes, belső, saját, privát, egyéni, individuális
 • meghitt, bensőséges, családias, meleg, közvetlen, szívélyes, baráti, otthonos, fesztelen, derűs, hangulatos, idilli

kikötés

főnév
 • kipellengérezés, deresre húzás, közszemlére tétel
 • lehorgonyzás, horgonyvetés, partraszállás
 • feltétel, korlátozás, kívánság, követelés, megszorítás, fenntartás, záradék, toldalék, biztosíték, kiírás, kondíció (szaknyelvi), restrikció (szaknyelvi), klauzula (szaknyelvi), rezerváta, stipuláció (idegen)

lehord

ige
 • levisz, leszállít, lehurcol
 • lemos, lesodor
 • megszid, összeszid, megdorgál, lekap (bizalmas), lebaltáz (szleng), lemar, leteremt (bizalmas), leszúr (bizalmas), megszapul (régies), letol (bizalmas), legorombít (bizalmas), orcáz (tájnyelvi), simfel (bizalmas), lepocskol (tájnyelvi), lerudal (tájnyelvi), megpupáz (tájnyelvi), lekap a tíz körméről