gazság szinonimái

főnév
 • gonoszság, rosszaság, hitványság, silányság, romlottság, aljasság, bitangság, gaztett, gazemberség, galádság, huliganizmus, alávalóság, istentelenség, perfídia (régies), imposztúra (idegen), cink (régies)
 • (tájnyelvi): bozót

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

törvénytelenség

főnév
 • törvénysértés, törvényszegés, jogtalanság, jogsértés, jogtiprás, szabálysértés, mulasztás, vétség, bűn, bűntény, bűncselekmény, bűntett, delictum (régies)
 • túlkapás, kihágás, igazságtalanság

parancsnokság

főnév
 • vezetés, irányítás, dirigálás (pejoratív), vezérlet, rendelkezés
 • vezetőség, törzskar, vezérkar
 • főhadiszállás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gazság szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

föveny, fövény

főnév
 • homok, apró kavics, füveny (tájnyelvi), sóder
 • homokos talaj
 • (régies): porond, játéktér, porzó (régies)

felforgató, fölforga

melléknév, főnév
 • lázító, rendbontó, felbujtó, bujtogató, zavarkeltő, uszító, izgató, agitáló, bajkeverő, bajcsináló, provokátor, szubverzív (elem), diverzáns (idegen), néplázító

fejőstehén

főnév
 • (szleng): szponzor, mecénás, jótevő, gazdag ember

emancipált

melléknév
 • egyenjogú, önállósodott, önálló, független

fűt

ige
 • melegít, hevít, forrósít
 • tüzel, tüzet rak
 • átmelegít, felhevít
 • lelkesít, hajt, ösztönöz

gyújtogat

ige
 • lelkesít, gerjeszt
 • tűzzel játszik, pirózik (szleng), cindlázik (tájnyelvi)

örökösödés

főnév
 • öröklés
 • utódlás

élettárs

főnév
 • házastárs, élete párja, partner

elbolondít

ige
 • bebolondít, rászed, beugrat, megcsal, becsap, bepaliz (bizalmas), lóvá tesz, félrevezet, megtéveszt
 • elcsal, elcsábít
 • magába bolondít, befűz (szleng), meghódít, elszédít, elcsavarja a fejét, behálóz, ujja köré csavar

behálóz

ige
 • átsző, beborít, benő
 • elcsábít, megfőz (bizalmas), befon (bizalmas), befűz (szleng), meghódít, elbolondít, rabul ejt, megnyer, megigéz, elbűvöl, elcsavarja a fejét, magába bolondít, hálójába ejt, hálójába kerít

elkóborol

ige
 • elkóborog, elkószál, elkalandozik, elbarangol, elcsatangol, elcsámborog, elcselleng, eltéved, elkódorog (tájnyelvi), elkóricál (tájnyelvi), elbóklászik (tájnyelvi), elbitangol (tájnyelvi)

hadsegéd

főnév
 • segédtiszt, szárnysegéd, adjutáns

hátravan

ige
 • hátramarad, hiányzik, hibádzik

képzelet

főnév
 • fantázia, álomvilág, képzelem (régies), képzelőerő, képzelőtehetség, képzelődés, lelemény, képzet, ábránd, imagináció (idegen), kitaláció, ábrándozás, látomás, agyszülemény, elmeszülemény (pejoratív)
 • beképzelés
 • elgondolás, gondolat, vélekedés

innenső

melléknév
 • közelebbi, közelebb eső, innétső (tájnyelvi)

gém2

főnév
 • (teniszben): játszma, játék

földművelés

főnév
 • földmívelés (régies), szántás-vetés, mezőgazdaság, gazdálkodás, agrárgazdaság (szaknyelvi), agronómia (szaknyelvi)

gyámhatóság

ige
 • gyámügy (bizalmas), árvaszék

immár

határozószó
 • már, íme, most már, immáron (tájnyelvi)

glóbusz

főnév
 • Föld, földgolyó, földgömb, földkerekség, földteke, sárgolyó, sárteke
 • gomb, golyó

feljebbvaló, följebb

főnév
 • felettes, elöljáró, főnök, séf (szleng), góré (szleng), vezető, hivatalfő (régies), parancsnok, principális (régies)

gyilkos II.

főnév
 • gonosztevő, bandita, emberütő (tájnyelvi)

ingerel

ige
 • bosszant, piszkál, háborgat, dühösít, vadít, felmérgesít, pukkaszt, borsot tör az orra alá, kellemetlenkedik, feldühít, irritál, felizgat, idegesít, kötekedik, heccel, cukkol (bizalmas), macerál (bizalmas), frocliz (bizalmas), cikiz (szleng), hergel, bizgerál (tájnyelvi), baszkurál (szleng), basztat (szleng), bőszöget (tájnyelvi), farcináz (tájnyelvi)
 • bujtogat, izgat, uszít, biztat, ösztönöz, felbujt, feltüzel, ösztökél, késztet
 • gerjeszt, ajz, ciceréz (tájnyelvi)