húshagyókedd szinonimái

főnév
 • farsangutolja (tájnyelvi), húshagyat (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

konkurencia

főnév
 • verseny, versengés, vetélkedés, rivalizálás
 • vetélytárs, versenytárs

bélműködés

főnév
 • emésztés, anyagcsere
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a húshagyókedd szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hivatott

melléknév
 • (választékos): ihletett, predesztinált (idegen), vérbeli, rátermett, kompetens (szaknyelvi), autentikus, följogosított, illetékes, hozzáértő, szakértő, szakavatott, alkalmas, megbízható

hadgyakorlat

főnév
 • hadmozdulat (régies), manőver, harcjáték (régies), gyaksi (szleng)

gyermeki

melléknév
 • gyermekes, naiv, nyílt, őszinte, elfogulatlan, természetes, ártatlan, tiszta, mesterkéletlen, romlatlan, tapasztalatlan, keresetlen

forral

ige
 • forrásba hoz, főz
 • ingerel, hevít, gerjeszt
 • tervel, kimódol, kifőz, kiagyal, főz (valamit)

hozzáértő

melléknév
 • szakszerű, szakavatott, szakképzett, képzett, szakértő, specialista, kompetens (szaknyelvi), professzionális, profi (bizalmas), mesteri, verzátus (régies), gyakorlott, tapasztalt, otthon van (valamiben), jártas, biztos kezű, ügyes

iskolatárs

főnév
 • diáktárs, tanulótárs, osztálytárs, évfolyamtárs

revízió

főnév
 • módosítás, átértékelés
 • ellenőrzés, vizsgálat, felülvizsgálat, átnézés, átvizsgálás, könyvvizsgálat
 • (régies): perújítás, perújrafelvétel (szaknyelvi)

felforgató, fölforga

melléknév, főnév
 • lázító, rendbontó, felbujtó, bujtogató, zavarkeltő, uszító, izgató, agitáló, bajkeverő, bajcsináló, provokátor, szubverzív (elem), diverzáns (idegen), néplázító

féktávolság

főnév
 • fékút, fékezési úthossz

csoportvezető

főnév
 • munkavezető, munkafelügyelő, brigádvezető, művezető, műhelyfőnök, vezető

felráz, fölráz

ige
 • (folyadékot): felkever, összekever
 • felver, felzavar, feltaszigál (tájnyelvi), felriaszt, felzihál (tájnyelvi), álmából felkelt, felébreszt, felabajgat (tájnyelvi)
 • felélénkít, megmozgat, lelket önt (valakibe), fellelkesít, buzdít, serkent, sarkall, ösztönöz, ösztökél, aktivál (idegen), stimulál

izzadság

főnév
 • verejték, veríték, sudor (szaknyelvi), lucsok (bizalmas), lacsak (tájnyelvi), loncs (tájnyelvi), izzadmány (régies), transzspiráció (szaknyelvi)
 • tajték, hab (állaté)
 • pára, kicsapódás, lecsapódás

karaj1

főnév
 • karéj, szelet, darab, csefert (tájnyelvi), sarkalat (tájnyelvi), siláp (tájnyelvi)
 • félkör, körív
 • (régies): szél, karima

kuncog

ige
 • nevetgél, vihog, ihog-vihog, kacag, kacarászik, heherészik, göcög (régies), cincog (tájnyelvi)

kísértet

főnév
 • jelenés, látomás, szellem, árny, rém, rémkép, lidérc, tünemény (régies), hazajáró lélek, bujdosó lélek, kósza lélek, mumus, éjváz (régies), tündevény (régies), kiméra (választékos), démon (idegen), fantom, lemur (idegen), vízió, illúzió, benga (tájnyelvi), fehérember (tájnyelvi), ijesztet (tájnyelvi)

huzal

főnév
 • drót, fémszál, vezeték, fémvezeték, kábel, sodrony, vashuzal, drótkötél

hiteles

melléknév
 • hitelt érdemlő, megbízható, szavahihető, biztos, közhitelű, hitelre méltó, hű, tárgyszerű
 • eredeti, valódi, igazi, hamisítatlan, autentikus, bizonyított, originális, igazolt, szabályos, valóságszerű
 • hivatalos, törvényes, jogos, elismert
 • hitelesített

indoklás

főnév
 • megokolás, alátámasztás, értelmezés, kifejtés, magyarázat, bizonyítás

kiosztás

főnév
 • szétosztás, elosztás, juttatás, kiutalás, átadás, kiadás, kézbesítés, szétszórás, kiszámlálás (régies), kivetés (régies)

idéz

ige
 • berendel, beidéz, magához rendel, ideparancsol, hív
 • megjelenít, megidéz, felelevenít, felemlít, előhoz, felhoz
 • citál
 • hivatkozik
 • rához (bajt)

hajlít

ige
 • görbít, horgaszt, kajlaszt (tájnyelvi)
 • (régies): ragoz, deklinál (szaknyelvi), konjugál (szaknyelvi)

ipa

főnév
 • (régies): após, kedvesapa (tájnyelvi)

kisebbrendű

melléknév
 • alacsonyabb rendű, jelentéktelenebb