karmol szinonimái

ige
 • váj, karcol, kurcol (régies), körcöl (tájnyelvi), horzsol, csikar (tájnyelvi), csipar (tájnyelvi), kapar, kápsál (tájnyelvi), karamzsál (tájnyelvi), körmöz (tájnyelvi)
 • ír, firkál, firkant, körmöl

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

irt

ige
 • pusztít, elpusztít, eltávolít, gyilkol, öl, megsemmisít, kiszaggat, kivág, nyes (régies), vagdal (régies)
 • megszüntet

olvasmány

főnév
 • olvasnivaló, könyv, lektűr
 • szentlecke
 • lecke, szemelvény
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a karmol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

jottányi

melléknév
 • kevés, kicsi, parányi, csipetnyi, cseppnyi, hajszálnyi, szikrányi, szemernyi, fikarcnyi

hősködik

ige
 • henceg, hetvenkedik, kérkedik, szájaskodik, legénykedik, vitézkedik, handabandázik, ugrál (szleng)

hogyha

kötőszó
 • feltéve, ha, amennyiben
 • valahányszor, amikor csak
 • (tájnyelvi): hátha, talán

halkul

ige
 • csendesedik, csillapodik, csitul, csihad (tájnyelvi), alábbhagy, enyhül
 • szelídül, gyengül, erőtlenedik

kandikál

ige
 • leskelődik, leselkedik, kukucskál, vigyáz (régies), kandicsál (régies), kandal (tájnyelvi)

kiabál

ige
 • kiált, kiáltozik, kajabál (tájnyelvi), ordibál, ordít, ordítozik, rikolt, rikkant, rikoltoz, rikácsol, harsog, üvölt, süvölt, kurjongat, bőg, bömböl, rivalg (régies), óbégat, csatít (tájnyelvi), arcsít (tájnyelvi), vákog (tájnyelvi), kajdász (tájnyelvi), kornyikál (tájnyelvi)
 • veszekszik, ricsajozik, lármázik, kajdál, hangoskodik Sz: kinyílt a bárzsingja; üvölt, mint akit nyúznak; üvölt, mint a sakál; bőg, mint a marha
 • rikít, kirí, virít, ordít

számvetés

főnév
 • számítás, kalkuláció, számolás, komputáció
 • elszámolás, számadás, számtartás (régies)
 • mérlegelés, tervezés
 • leszámolás, felelősségre vonás, számonkérés
 • (régies): számtan, számolás

gáncs

főnév
 • akadály, akadék (régies), gángócs (tájnyelvi)
 • botlás, vétek, hiba, tévedés, fogyatkozás (választékos), bötönet (tájnyelvi), megesés (régies)
 • kifogás, szemrehányás, letolás (bizalmas), pirongatás, ledorongolás (bizalmas), szidás, feddés (választékos), megrovás, intés (választékos)
 • fault (szaknyelvi), dancs (szaknyelvi)

furcsáll

ige
 • csodálkozik (valamin), csodál, különösnek tart, fönnakad (valamin)
 • helytelenít, nehezményez

életlen

melléknév
 • tompa, kicsorbult, köszörületlen, buta (régies) Sz: Bécsben bot a bátyja; életlen, mint a bot
 • elmosódott, homályos, kivehetetlen, határozatlan, ködös, bizonytalan

gondoz

ige
 • gondot visel (valakire), gondoskodik, ápol, ellát, nevel, dajkál, pesztrál, istápol, ajnároz
 • kezel, karbantart, rendben tart, konzervál
 • művel

kiejt

ige
 • kipottyant, kihullat, kicseppent, kisuvaszt (tájnyelvi)
 • kimond, kifejez
 • artikulál, akcentuál (idegen)

kitakarítatlan

melléknév
 • rendetlen, mocskos, piszkos

marat

ige
 • éget (szaknyelvi), kiold (szaknyelvi), etet, étet (régies), macerál (régies)

lábadozik

ige
 • javul, gyógyul, épül, türemedik (régies), fölépül, édeledik (tájnyelvi), gallog (tájnyelvi), pöndül (tájnyelvi)

káros

melléknév
 • ártalmas, ártó, romboló, pusztító, romlasztó hatású, veszedelmes, átkozott (régies)
 • kártékony, hátrányos, egészségtelen, gyilkos
 • (régies): károsult, kárvallott

jókedvű

melléknév
 • vidám, életvidám, víg, derűs, jó kedélyű, rózsás kedvű, örömteli, örömittas, örvendező, boldog, derült lelkű, felvillanyozott, gondtalan, megelégedett, felhőtlen, sugárzó, fidélis (régies), joviális (régies)
 • játékos, pajkos, dévaj (választékos), bohó, virgonc Sz: érik a szilva; farkához rúg, mint a borjú; félrecsapta a kalapját; jobb lábbal kelt ki az ágyból; jól kelt a kölese; még álmában is nevet; olyan jó kedve van, hogy lehetne vele fogatni; mint hal a vízben; virágos kedve van

keresztkérdés

főnév
 • ellenkérdés, ellenőrző kérdés

kurrens I.

melléknév
 • közkedvelt, közkeletű, népszerű, keresett, kelendő, felkapott (bizalmas), kapós (bizalmas), fogyós (tájnyelvi)
 • divatos, frekventált, menő (szleng), látogatott

kedvezményes

melléknév
 • engedményes, leszállított, jutányos
 • kiváltságos, kivételes, protekciós, preferenciális (idegen), kedvezményezett

hűbelebalázs

melléknév
 • szeleburdi, hirtelen, elhamarkodott, hebehurgya, meggondolatlan, forrófejű, heveskedő, szeles

kétféle

melléknév
 • kétfajta, különböző, felemás, alternatív (idegen)

kürt

főnév
 • (bizalmas): trombita, harsona, kornéta (régies), sófár (idegen)
 • tülök, duda, gőzsíp
 • sziréna