hűbelebalázs szinonimái

melléknév
 • szeleburdi, hirtelen, elhamarkodott, hebehurgya, meggondolatlan, forrófejű, heveskedő, szeles

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

far

főnév
 • fenék, ülep, hátulsó fél, hátsó, popsi (bizalmas), popó (bizalmas), alfél, hátsó fertály, ülőgumó (tréfás), koffer (bizalmas), tompor, segg (durva), valag (durva)
 • tat, hátsó rész, hátoldal

nemesít

ige
 • olt, beolt, szemez, keresztez, kitenyészt, oltványoz
 • finomít, tökéletesít, szublimál (szaknyelvi)
 • javít, jobbá tesz
 • nemességre emel, nemesi rangot adományoz (valakinek), nobilitál (idegen), nobilizál (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hűbelebalázs szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hódolat

főnév
 • tisztelet, imádat, alázat, bálványozás, rajongás, csodálat, reverencia (idegen), adoráció (idegen)
 • engedelmesség, meghunyászkodás, megalázkodás, szolgálat, talpnyalás (pejoratív)

hadoszlop

főnév
 • menetoszlop, hadláb (régies)

gyógyítható

melléknév
 • kezelhető, orvosolható, megmenthető, enyhíthető

II.

melléknév
 • első, elsődleges, elsőrendű, legfontosabb, döntő, alapvető, fundamentális, vezérlő, vezető, centrális (idegen), központi, kardinális, sarkalatos, dominális (idegen), kiemelkedő, egyetemes, lényeges, nyomós, jelentős, elemi, uralkodó, fontos

hozzátesz

ige
 • hozzáönt, hozzákever, hozzárak, hozzáad, hozzávegyít, megtetéz, hozzátold, hozzáfűz, hozzáilleszt, hozzáerősít, kiegészít, hozzácsatol, hozzáfüggeszt, hozzátűz, mellékel
 • megjegyez, hozzávet

ispán

főnév
 • uradalmi tiszt, tiszttartó (régies), intéző, jószágfelügyelő, jószágigazgató, jószágkormányzó (régies), gazdatiszt, sáfár (régies)

rezsim

főnév
 • uralom, hatalom, éra, kormányrendszer, kormányzati rendszer, rendszer, kormányzat, kormányzás

felháborodott, fölhá

melléknév
 • tiltakozó, méltatlankodó, megsértett, indignált (régies), megbántott, neheztelő, ingerült, felhevült, bosszús, pipa (szleng), felindult, haragos, dühös, dühödt, felbőszült, bősz, dúló-fúló

félárú

melléknév
 • kedvezményes, akciós, olcsó

csökevény

főnév
 • maradvány, maradék, vég, csonk

félretol

ige
 • félretesz, félrelök, eltuszkol
 • eltávolít, hárít, elhárít, eloszlat, megszüntet

járandóság

főnév
 • munkabér, bér, munkadíj, díj, fizetség, illetmény, fizetés, kereset, honorárium, gázsi (bizalmas), juttatás, apanázs (régies), zsold, kommenció (régies), szegődmény (régies)
 • örökrész, örökség, juss (tájnyelvi), hagyaték, osztályrész, rész

karfiol

főnév
 • kelvirág, virágkáposzta (régies), kertifiola (régies), bimbóskáposzta (tájnyelvi), rózsakel (tájnyelvi), virágkel (tájnyelvi)

kuriózum

főnév
 • érdekesség, furcsaság, pikantéria
 • kuriozitás, ritkaság, nevezetesség, különlegesség

kisnemes

főnév
 • kurtanemes, bocskoros nemes, köznemes, hétszilvafás nemes, dzsentri, kisbirtokos

hülyeség

főnév
 • idiótaság (durva), idiotizmus, abnormalitás (idegen), degeneráltság (durva), agyalágyultság, gyagyaság, együgyűség, bolondság, debilség (szaknyelvi), kreténség (durva), imbecillitás (szaknyelvi), őrültség
 • bárgyúság, butaság, oktalanság, ostobaság, badarság, szamárság, baromság (durva), marhaság (bizalmas), csacsiság, dőreség, értelmetlenség, képtelenség, sületlenség, zagyvaság, zöldség

hív II.

főnév
 • követő
 • párthíve (valakinek)
 • (régies): szerelmese (valakinek)

ingat

ige
 • lenget, lóbál, mozgat, csóvál, hintáztat, riszál, himbál (tájnyelvi), inogtat (tájnyelvi)

kipróbál

ige
 • ellenőriz, próbára tesz, megvizsgál, megtapasztal, felülvizsgál, tesztel, kiismer, tanulmányoz

idős

melléknév
 • öreg, vén, vénhedt, vénecske, éltes, élemedett, koros, agg, elaggott, meglett, hajlott korú, előrehaladt korú, korosas (tájnyelvi)

hajórakomány

főnév
 • kargó (szaknyelvi)

irányít

ige
 • céloz, irányoz, megcéloz, rászegez, ráirányít, fordít
 • címez, útbaigazít, orientál
 • elvezényel, küld
 • igazgat, rendelkezik, vezet, vezényel, parancsol, menedzsel, utasít, vezérel, kézben tart, koordinál, irányt mutat, navigál (szaknyelvi), felügyel, megszab, szabályoz, dirigál, parancsolgat, szervez
 • elvezet, terel, mozgat, térít, kalauzol
 • idomít, formáz, alakít, intéz

kishitű

melléknév
 • félénk, félszeg, bátortalan, gyáva, szégyenlős, ijedős, visszariadó, nyúlszívű, pipogya, kislelkű (régies)
 • csüggeteg, hitevesztett, reményvesztett, balhitű, pesszimista, defetista (idegen)