kétféle szinonimái

melléknév
 • kétfajta, különböző, felemás, alternatív (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elvakult

melléknév
 • vakbuzgó, fanatikus, vakhitű (régies), elvakított, elfogult, rövidlátó, ádáz, féktelen, szélsőséges

literátor

főnév
 • író, irodalmár, tollforgató
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kétféle szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kékvérű

melléknév
 • előkelő, főnemesi, nemesi, arisztokrata

ingoványos

melléknév
 • mocsaras, süppedéses, lápos, posványos, vizenyős, vadvizes, semlyékes (tájnyelvi)
 • kétes, bizonytalan

ige

főnév
 • verbum (szaknyelvi)
 • (régies): szó

háziúr

főnév
 • házigazda, háztulajdonos, lakástulajdonos, főbérlő, bérbeadó (szaknyelvi), házibácsi (bizalmas)

kereskedik

ige
 • ad-vesz, üzletel, árul, árusít, áruskodik (tájnyelvi), kalmárkodik, kufárkodik (régies), kupeckedik, bellérkedik, seftel (pejoratív), üzérkedik, csereberél, cserél, tőzsérkedik, negociál (régies)
 • (régies): keres, kutat, keresgél

kioktat

ige
 • megtanít, kiművel, palléroz (választékos), felokosít (tájnyelvi), feleszel (tájnyelvi), megokosít (tájnyelvi), kitanít, kiokosít, kiképez, betanít, instruál (idegen), irányít, tájékoztat, útbaigazít
 • megleckéztet, rendreutasít

szervező II.

főnév
 • rendező, organizátor (idegen)

gyártásvezető

főnév
 • (filmé): producer (idegen)

görcs

főnév
 • csomó, kinövés, göcsört, göb, csög, göcs, csombók (tájnyelvi), bütyök (tájnyelvi)
 • vakarcs, mitugrász, törpe
 • bog, kötés
 • konvulzió (szaknyelvi), spazmus (idegen), összehúzódás
 • szúrás, nyilallás
 • fene, nyavalya

előbb-utóbb

határozószó
 • előbb vagy utóbb, nemsokára, maholnap, hamarosan, csakhamar

háborús

melléknév
 • hadviselő, harci, hadi, katonai
 • zavaros, nyugtalan, feszült

kiskereskedő

főnév
 • árus, kisárus, boltos, szatócs (régies), kufár, kalmár, kiselosztó, viszonteladó, közvetítő kereskedő, detailista (idegen), maszek (bizalmas)

korom

főnév
 • mocsok, szennykéreg (régies), cirom (régies)

meggondolatlan

melléknév
 • megfontolatlan, komolytalan, dőre, kelekótya, oktalan, szeleburdi, szeles, hebrencs, vigyázatlan, gondatlan, elhibázott, vakmerő, esztelen, könnyelmű, kajla, hebehurgya, magagondolatlan (régies), forrófejű, fejvesztett, ostoba, kelebóla (tájnyelvi), gyermekszó (tájnyelvi), sületlen, kapkodó, óvatlan, kótyagos, hűbelebalázs (bizalmas)
 • elhamarkodott, hirtelen, sietős, elkapkodott, korai

lélegzés

főnév
 • légzés, lélegzetvétel, respiráció (szaknyelvi), lehelés (régies)
 • pihegés, szuszogás, szusz, szusszanás

kétségbevonhatatlan

melléknév
 • biztos, bizonyos, igaz, tagadhatatlan, cáfolhatatlan, kétségtelen, vitathatatlan, megdönthetetlen, megkérdőjelezhetetlen, vitán felül álló, evidens, apodiktikus (szaknyelvi), tuti (bizalmas), frankó (szleng), ziher (szleng)

kedvelt

melléknév
 • szeretett, kedves, szerelmetes (régies), kedvenc
 • kapós (bizalmas), népszerű, kitüntetett, forgandó (tájnyelvi)
 • kegyelt (régies), protezsált

kiigazít

ige
 • kiegyenget, helyreigazít, helyesbít, korrigál, helyrehoz, rendbe hoz, jóvátesz, orvosol, megszüntet
 • javít, tataroz, foltoz, kijavít, javítgat, reparál, kipofoz (bizalmas), restaurál, helyreállít

légvár

főnév
 • képzelődés, ábránd, délibáb, fantázia, fantazmagória, utópia

kiáltoz

ige
 • üvöltöz, kiabál, ordítoz, hujjogat, kajdász (tájnyelvi), kajabál (tájnyelvi), csácsog (tájnyelvi), csatít (tájnyelvi), rivalg (régies), jajgat, rikácsol, rikogat

irányít

ige
 • céloz, irányoz, megcéloz, rászegez, ráirányít, fordít
 • címez, útbaigazít, orientál
 • elvezényel, küld
 • igazgat, rendelkezik, vezet, vezényel, parancsol, menedzsel, utasít, vezérel, kézben tart, koordinál, irányt mutat, navigál (szaknyelvi), felügyel, megszab, szabályoz, dirigál, parancsolgat, szervez
 • elvezet, terel, mozgat, térít, kalauzol
 • idomít, formáz, alakít, intéz

kilő

ige
 • kiröpít, elsüt, ellő, tüzel, robbant, eldurrant
 • indít, felbocsát, felenged, fellő, katapultál (szaknyelvi)
 • lelő, megöl, megsemmisít, elpusztít
 • (szleng): nekiiramodik, tép (szleng), száguld, repeszt (szleng)

lekicsinylő

melléknév
 • fitymáló, leszóló, ócsárló, lenéző, leereszkedő, megvető, pejoratív, vállveregető