kiejt szinonimái

ige
 • kipottyant, kihullat, kicseppent, kisuvaszt (tájnyelvi)
 • kimond, kifejez
 • artikulál, akcentuál (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tarack2

főnév
 • tarackbúza, perje, perjefű, perjegyökér

elemi

melléknév
 • egyszerű, alapfokú, alapvető, lényeges, alap-, elsődleges, kezdetleges, ősi, közvetlen, primer (szaknyelvi), primitív, könnyű, világos, érthető, nélkülözhetetlen, fontos, lényegbevágó, életbe vágó, mérvadó, fő, eminens
 • viharos, tomboló, elsöprő, leküzdhetetlen, megfékezhetetlen, elementáris, sodró, magával ragadó, súlyos
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiejt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kéretlen I.

melléknév
 • hívatlan, felesleges, nemkívánatos, váratlan

itatós

főnév
 • itatóspapír, szívópapiros (régies)
 • papírnyomó, tapper (bizalmas)

inspekciós

melléknév
 • ügyeletes, szolgálatos, napos

hidra

főnév
 • szörny, szörnyeteg, sárkány, hullámszörny (régies)

kiadás

főnév
 • átadás, kijuttatás, kiszolgáltatás, átengedés
 • kibocsátás
 • költség, ráfordítás, kifizetés, pénzköltés, költés
 • publikálás, közlés, megjelentetés, nyilvánosságra hozatal, kinyomtatás
 • kiadvány, levonat, lenyomat, edició (idegen), nyomtatvány, sajtótermék
 • változat

kitárul

ige
 • kinyílik, felnyílik, szétnyílik, kipattan, kicsapódik
 • (világ): megnyílik, feltárul
 • megmutatkozik, megnyilatkozik, napvilágra kerül, fény derül (valamire), nyilvánossá lesz, köztudomásúvá lesz

szivattyú

főnév
 • pumpa, szivárvány (tájnyelvi)
 • légszivattyú

habcsók

főnév
 • habsütemény

gyermekded

melléknév
 • naiv, gyermekes, őszinte, ártatlan, nyíltszívű, egyszerű, elfogulatlan, természetes, hiszékeny

elsőrangú

melléknév
 • elsőrendű, kiemelkedő, finom, előkelő, kiváló, minőségi, jeles, nevezetes, osztályon felüli, nagyszerű, pompás, remek, kitűnő, elismerést érdemlő, rendkívüli, első osztályú, élvonalbeli, remekbe készült, hírneves, híres, híres-neves, neves, utolérhetetlen, ragyogó, kimagasló, mesteri, felséges, fenséges, szakszerű, szakavatott, príma, szuper, klasszis (bizalmas), tipp-topp (bizalmas), profi (bizalmas)

hall1

ige
 • felfog, érzékel, érez, ért, neszez (régies), megneszel, neszét veszi, fülel, fülét hegyezi, halldokol (tájnyelvi)
 • értesül, megtud (valakiről valamit), hírül vesz(valami elől)
 • hallgat, meghallgat

kivizsgálás

főnév
 • vizsgálat, invesztigálás (szaknyelvi), probáció (idegen), kutatás, nyomozás

körülötte

határozószó
 • körös-körül, körötte, közelében, környékén, közel, körben, körüle (tájnyelvi)

meglett

melléknév
 • felnőtt, nagykorú, teljes korú, érett, javakorabeli, kinőtt (régies)
 • idős, koros, élemedett, zülledt (régies)

létfenntartás

főnév
 • önfenntartás, megélhetés, életlehetőség, kenyérkereset, kenyér, élet, szubszisztencia (idegen)

kiéleződik

ige
 • kiélesedik, elmérgesedik, eldurvul, feszültté válik

keresgél

ige
 • kutat, kutakodik, guberál (bizalmas), böngész, turkál, bogarász, motozgat, matat, búvárol, kajtárkodik, kotorász, bilingel (tájnyelvi), kajtat (tájnyelvi), kotoz (tájnyelvi)
 • nyomoz

kipenderít

ige
 • kiperdít, megperdít, megforgat
 • kidob, kihajít, kitesz, kivág, kirak, kivet, kilök, kiceférít (tájnyelvi), kiheppent (tájnyelvi), kikarít (tájnyelvi), kisöndörít (tájnyelvi), kiutasít, kiűz, kikerget, kiebrudal, kitúr, kicsap, kirúg, kitaszít, kizár, kitilt
 • eltávolít, elbocsát, felmond, felment, meneszt, kipaterol (bizalmas)

leplez

ige
 • elleplez, palástol, kendőz, elkendőz, titkol
 • betakar, eltakar, álcáz, elrejt, elfed, eltitkol, titokban tart, rejteget, eldug, takargat, fedez, véka alá rejt, kamuflál (idegen)

kihatás

főnév
 • hatás, következmény, fejlemény, eredmény, kimenetel, okozat
 • fontosság, horderő, jelentőség, folyomány

járandóság

főnév
 • munkabér, bér, munkadíj, díj, fizetség, illetmény, fizetés, kereset, honorárium, gázsi (bizalmas), juttatás, apanázs (régies), zsold, kommenció (régies), szegődmény (régies)
 • örökrész, örökség, juss (tájnyelvi), hagyaték, osztályrész, rész

kiskereskedő

főnév
 • árus, kisárus, boltos, szatócs (régies), kufár, kalmár, kiselosztó, viszonteladó, közvetítő kereskedő, detailista (idegen), maszek (bizalmas)

letartóztat

ige
 • őrizetbe vesz, elfog, elkap, lecsuk, lefog, megfog, aredál (tájnyelvi), learedál (tájnyelvi), arrestál (idegen)
 • lestoppol (szleng), lekapcsol (szleng), beakaszt (szleng), begyűjt (szleng), beszipkáz (szleng), bevisz, bezsuppol (szleng), deteneál (idegen)