gáncs szinonimái

főnév
 • akadály, akadék (régies), gángócs (tájnyelvi)
 • botlás, vétek, hiba, tévedés, fogyatkozás (választékos), bötönet (tájnyelvi), megesés (régies)
 • kifogás, szemrehányás, letolás (bizalmas), pirongatás, ledorongolás (bizalmas), szidás, feddés (választékos), megrovás, intés (választékos)
 • fault (szaknyelvi), dancs (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

árboc

főnév
 • árbocrúd
 • zászlótartó, zászlótartó rúd

fenyegetődzik, fenye

ige
 • fenyeget, fenekedik (régies), acsarog, acsarkodik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gáncs szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

főkötő

főnév
 • fejkötő, bóbita, csepesz (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): pofon
 • (régies): konty

felelevenít, fölelev

ige
 • feléleszt, felébreszt, feltámaszt, felmelegít, előszed, újjáéleszt
 • reaktivál (szaknyelvi), felújít, felidéz, felpiszkál, újrateremt, megifjít
 • felfrissít, fellendít, felüdít, felpezsdít, színt visz (valamibe), felvillanyoz

fedőnév

főnév
 • álnév, felvett név, művésznév, inkognitó, kriptonima (szaknyelvi)

elvan

ige
 • megvan, elél, megél, elteng, békén van (régies)
 • megfér, összefér

függ

ige
 • lóg, csüng, csügg, függed (tájnyelvi), fityeg, himbálódzik, himbálózik
 • (vkitől, vmitől): áll (valakin, valamin), múlik (valakin, valamin), megfordul (valakin, valamin)

gyomorbaj

főnév
 • gyomorbetegség, gasztropátia (szaknyelvi)

önvád

főnév
 • lelkiismeret-furdalás, lelkifurdalás, önmarcangolás, önkínzás, megbánás, töredelem (régies)

elemzés

főnév
 • analízis, vizsgálat, vizsgálódás, ízekre szedés, boncolgatás, fejtegetés, tanulmányozás, taglalás, szemrevételezés, diszkusszió (szaknyelvi)
 • kritika, bírálat

eladó I.

melléknév
 • eladandó
 • férjhez menő, férjhez adandó, anyányi, felserdült

beerősít

ige
 • beleerősít, bever, beszorít, beleszorít, rögzít, beépít, beleilleszt, beszerel, beágyaz

elismétel

ige
 • megismétel, utánamond, repetál (régies)

habcsók

főnév
 • habsütemény

hatálytalanít

ige
 • érvénytelenít, hatályon kívül helyez, annullál (szaknyelvi), visszavon, eltöröl, megsemmisít, megszüntet, felbont, sztorníroz (szaknyelvi), visszaszív (bizalmas)(szaknyelvi)

kenet

főnév
 • (régies): balzsam, kenőcs, krém, ír, gyógyír
 • szentség
 • krizma (idegen)

indíték

főnév
 • indítóok, indíttatás, indok, hajtóerő, mozgatóerő, mozgatórugó, motívum, alap, momentum, impulzus, stimulus
 • ösztönzés, lökés, késztetés, kedv, ingerencia

garasoskodik

ige
 • kicsinyeskedik, fukarkodik, krajcároskodik, smucigoskodik (bizalmas), fösvénykedik, zsugorgat Sz: fogához veri a garast, élére rakja a garast

forradalmi

melléknév
 • revolúciós (idegen), fellázadó, rebellis (régies)
 • gyökeres, mélyreható, alapos, határozott, radikális
 • erőszakos, kíméletlen, szélsőséges, felforgató, anarchikus, zavargó
 • heves, nyugtalan

gumibot

főnév
 • jelzőbot, belügyi kolbász (tréfás), népnevelő (tréfás), rendőrkolbász (tréfás), suhi (szleng), szalámi (szleng)

iksz-lábú

melléknév
 • csámpás, görbe lábú, erőtlen lábú (régies), cibekelő (régies), csabajkos (tájnyelvi), csajtorás (tájnyelvi), dévaj (tájnyelvi), kaszibás (tájnyelvi), csimpi-limpi (tájnyelvi), juhtérdű (tájnyelvi) Sz: úgy áll a lába, mint az ekeló

géppisztoly

főnév
 • géppityu (szleng), pukkancs, stukker (szleng), meggymagköpködő (szleng), gitár (szleng), davajgitár (szleng)

felháborodott, fölhá

melléknév
 • tiltakozó, méltatlankodó, megsértett, indignált (régies), megbántott, neheztelő, ingerült, felhevült, bosszús, pipa (szleng), felindult, haragos, dühös, dühödt, felbőszült, bősz, dúló-fúló

gyártásvezető

főnév
 • (filmé): producer (idegen)

impresszió

főnév
 • benyomás, hatás, érzés