lábadozik szinonimái

ige
 • javul, gyógyul, épül, türemedik (régies), fölépül, édeledik (tájnyelvi), gallog (tájnyelvi), pöndül (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

minisztertanács

főnév
 • kabinet, kormány, kormányzat

hőzöng

ige
 • hőbörög, zúgolódik, háborog
 • hetvenkedik, szájaskodik, kérkedik, henceg, ugrál (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lábadozik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

közgazdász

főnév
 • ökonómus (szaknyelvi), közgazda (régies), nemzetgazdász (régies)

kirak

ige
 • kitesz, kihelyez, kivesz, kipakol, kirámol, kiszőnyegez (régies)
 • kiürít, kivagoníroz
 • kidob, kirúg (bizalmas), kicsap, kivág, kikerget, kihajít, kipenderít, elbocsát, elküld, elenged, meneszt, eltávolít, elmozdít
 • összeállít, kialakít
 • kitesz, kiterít, szétrak, elrendez
 • (valamivel): díszít, dekorál, burkol, beborít

kikerekedik

ige
 • kigömbölyödik, megpofásodik, kitelik
 • kialakul, megformálódik
 • kiderül, kisül

karnis

főnév
 • függönytartó, függönyrúd

kúpcserép

főnév
 • kúpos cserép, gerinccserép, barátcserép (régies), görbe cserép (tájnyelvi)

leomlik, leomol

ige
 • összeomlik, összeomol, összedől, összerogy, beomlik, összerogyik, berogy, berogyik, romba dől, leborul, lezuhan, ledől, ledűl (tájnyelvi)
 • lehull, leszakad
 • leroskad, lerogy, lerogyik, összeesik, összeroskad, összecsuklik, földre zuhan, elájul, elterül, elalél, kollabál (idegen)
 • leborul (valaki előtt), letérdel, térdre borul, térdre esik, térdre hull, térdre omlik, leveti magát
 • aláhull

transzverzális

melléknév
 • (szaknyelvi): átlós, haránt irányú, átszelő, összekötő

indíték

főnév
 • indítóok, indíttatás, indok, hajtóerő, mozgatóerő, mozgatórugó, motívum, alap, momentum, impulzus, stimulus
 • ösztönzés, lökés, késztetés, kedv, ingerencia

igazgató II.

főnév
 • direktor, vezető, ügyvezető, menedzser, diri (bizalmas), góré (szleng), diktátor (szleng), bogozgató (szleng), főmufti (szleng), igazgatyó (szleng), izgató (szleng)
 • karmester

felülkerekedik, fölü

ige
 • legyűr, legyőz, lebír, győzedelmeskedik, diadalmaskodik, győzelmet arat, diadalt arat, diadalt ül, leküzd, erőt vesz (valamin), felülhéjal (tájnyelvi)

ispotály

főnév
 • kórház, gyógyintézet, betegház (régies), ispita (régies)
 • (tájnyelvi): szegényház (régies), menhely (régies)

létfenntartás

főnév
 • önfenntartás, megélhetés, életlehetőség, kenyérkereset, kenyér, élet, szubszisztencia (idegen)

másol

ige
 • kopíroz (bizalmas), sokszorosít, párjál (tájnyelvi), indigózik (szleng), leír, koppint (szleng), kottáz (szleng), stencilez
 • reprodukál
 • utánoz, követ, imitál
 • majmol, szajkóz (bizalmas)

bába

főnév
 • (tájnyelvi): bábaasszony, szülésznő, madám
 • (tájnyelvi): boszorkány
 • (régies): vénasszony, öregasszony

noszogat

ige
 • nógat, noszít (régies), unszol, ösztökél, ösztönöz, kapacitál, biztat, bátorít, buzdít, serkent, sarkall, sürget, piszkál, stimulál, szutyongat (tájnyelvi)
 • háborgat, zavar

menő

melléknév
 • (szleng): neves, népszerű, nagyhírű, nagynevű, sikeres, divatos, kurrens, kapós (bizalmas), elismert, ügyes
 • modern, stílusos, tipp-topp (bizalmas)
 • szuper (bizalmas), profi (bizalmas), nagyágyú (szleng), császár (bizalmas), penge (szleng), macsó (szleng), mágus (bizalmas), bombázó (szleng)

labilis

melléknév
 • dülöngélő, tántorgó, imbolygó
 • ingatag, bizonytalan, bizonytalankodó, határozatlan, döntésképtelen, tétova, tétovázó, téveteg, vacilláló, hezitáló, habozó
 • szeszélyes, változékony, kiszámíthatatlan, hullámzó
 • kétes, megtámadható

közelség

főnév
 • közeliség, közellét
 • küszöbönállás
 • szomszédság, környezet
 • rokonság, hasonlóság

légvár

főnév
 • képzelődés, ábránd, délibáb, fantázia, fantazmagória, utópia

mellékállomás

főnév
 • mellék (bizalmas), mellékvonal

lapozgat

ige
 • nézeget, olvasgat, forgat, levelez (régies)

kisnemes

főnév
 • kurtanemes, bocskoros nemes, köznemes, hétszilvafás nemes, dzsentri, kisbirtokos

lélegzés

főnév
 • légzés, lélegzetvétel, respiráció (szaknyelvi), lehelés (régies)
 • pihegés, szuszogás, szusz, szusszanás

menekül

ige
 • visszavonul, megfutamodik, meghátrál, menekedik (régies), szabadul, szökik, elszökik, elszalad, elfut, elinal, eliszkol, pucol (bizalmas), lelép (bizalmas), menti a bőrét, menti az irháját
 • bujkál
 • emigrál
 • (valamitől): őrizkedik, elhárít magától, elfordul, elutasít, felhagy, távol tartja magát