kantin szinonimái

főnév
 • büfé
 • étkezde, menza, kajálda (szleng)
 • vegyesbolt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elapróz

ige
 • elaprít (tájnyelvi), összeaprít, elmorzsál, elmorzsol, csipcsupol (tájnyelvi), szakmatol (tájnyelvi)
 • elpazarol, elfecsérel, elveszteget, elherdál, elforgácsol, szétforgácsol

nem1

főnév
 • nemzetség, család, törzsök (régies)
 • fajta, féle, féleség, minőség, kategória, változat, válfaj
 • (szaknyelvi): műnem, műfaj, zsáner (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kantin szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

jellemzés

főnév
 • jellemábrázolás, jellemrajz, leírás, bemutatás, jellemfestés, emberábrázolás
 • minősítés, vélemény, káderezés (bizalmas)

horgas

melléknév
 • görbült, hajlott, kampós, görbe, könyökös, gamós (tájnyelvi), kajácsos (tájnyelvi), kankós (tájnyelvi)

hírhedt, hírhedett

melléknév
 • rossz hírű, hírben álló, megbélyegzett, gyanús, cégéres, címeres, csihés (tájnyelvi) Sz: veszett híre van; ismerik, mint a rossz pénzt
 • (régies): ismert, híres, nevezetes, hírneves, neves, tekintélyes, tisztes

hajlít

ige
 • görbít, horgaszt, kajlaszt (tájnyelvi)
 • (régies): ragoz, deklinál (szaknyelvi), konjugál (szaknyelvi)

kacag

ige
 • nevet, hahotázik, göcög (régies), hahotál (tájnyelvi)
 • (gerle) (tájnyelvi): turbékol, búg, bukkurúz

készséges

melléknév
 • segítőkész, szolgálatkész, előzékeny, udvarias, figyelmes, szívélyes, szíves, kész, jóakaratú, hajlandó, gondos, szófogadó, hűséges, alázatos, barátságos, baráti, engedelmes, kötelességtudó, gáláns, lovagias, engedékeny, kuláns (régies)

szakmai

melléknév
 • szakmabeli, foglalkozási, hivatalos, hivatali, professzionális, szakértői, tudós, tudományos
 • hozzáértő, gyakorlatias, módszeres

függőfolyosó

főnév
 • körfolyosó, gang (bizalmas)

földműves

főnév
 • paraszt, mezőgazda (régies), szántóvető (régies), földművelő, parasztember

eldől

ige
 • feldől, elesik, elvágódik, elbotlik, felbukik, felborul, elnyal (szleng), eltanyázik (szleng) Sz: elterül, mint a Nagyalföld
 • tisztázódik, kiderül, dűlőre jut, elhatározódik (régies), elválik, megválik (tájnyelvi), megpecsételődik, pont kerül a végére, nyugvópontra jut

géppuska

főnév
 • gépfegyver, golyószóró, géppityu (szleng), pukkancs, stukker (szleng), cselló (szleng), varrógép (szleng), maxim (régies)

kialakul

ige
 • formálódik, keletkezik, létrejön, kibontakozik, kibomlik, érlelődik, megérik, beérik, kiforr, kiformálódik, összeáll, kifejlődik, kifejlik, kirajzolódik, kikerekedik, kikristályosodik, kijegecesedik (választékos), testet ölt, alakot ölt, formát ölt
 • elrendeződik, rendbe jön

kisember

főnév
 • tökmag, gyerek
 • közember, szegény ember
 • munkás, proletár
 • tucatember, jelentéktelen alak, hétköznapi figura

magyar

melléknév
 • magyarországi, hazai, honi, hazámfia, magyari (régies)
 • magyaros

kúpos

melléknév
 • kúp alakú, kónikus (idegen)

káosz

főnév
 • zűrzavar, bábeli zűrzavar, összevisszaság, felfordulás, kavarodás, rendetlenség, fejetlenség, tohuvabohu (választékos), zavarék (régies), keverék (régies)

jegyzőkönyv

főnév
 • tanácskönyv (régies), protokollum (régies)
 • (választékos): notesz, jegyzetfüzet, jegyzettömb

kép

főnév
 • arckép, portré, képmás, fotó, fotográfia, fénykép, felvétel
 • festmény, ikon, rajz, rajzolat, grafika, firka, ábra, illusztráció
 • filmkocka, látvány
 • tükörkép
 • hasonmás
 • arc, arckifejezés, orca, arculat, ábrázat, ábráz (régies), arclat (régies), pofázmány (szleng), fizimiska (bizalmas), cifferblatt (bizalmas)
 • jelkép, szimbólum, szókép, metafora (szaknyelvi), metonímia (idegen), átvitel (szaknyelvi)
 • látvány, tünemény, jelenés, látomás, képzet, vízió
 • látszat, benyomás, külszín
 • emlékkép, szemlélet, elképzelés
 • szín, jelenet

kredenc

főnév
 • konyhaszekrény, ebédlőszekrény, tálaló, edényespolc, pohárszék, ételszekrény

káros

melléknév
 • ártalmas, ártó, romboló, pusztító, romlasztó hatású, veszedelmes, átkozott (régies)
 • kártékony, hátrányos, egészségtelen, gyilkos
 • (régies): károsult, kárvallott

hőfok

főnév
 • hőmérséklet, temperatúra, ájer (tájnyelvi)

keresztcsont

főnév
 • kereszttájék, sacrum (idegen)

kuncog

ige
 • nevetgél, vihog, ihog-vihog, kacag, kacarászik, heherészik, göcög (régies), cincog (tájnyelvi)