kép szinonimái

főnév
 • arckép, portré, képmás, fotó, fotográfia, fénykép, felvétel
 • festmény, ikon, rajz, rajzolat, grafika, firka, ábra, illusztráció
 • filmkocka, látvány
 • tükörkép
 • hasonmás
 • arc, arckifejezés, orca, arculat, ábrázat, ábráz (régies), arclat (régies), pofázmány (szleng), fizimiska (bizalmas), cifferblatt (bizalmas)
 • jelkép, szimbólum, szókép, metafora (szaknyelvi), metonímia (idegen), átvitel (szaknyelvi)
 • látvány, tünemény, jelenés, látomás, képzet, vízió
 • látszat, benyomás, külszín
 • emlékkép, szemlélet, elképzelés
 • szín, jelenet

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

evezés

főnév
 • csónakázás, ladikázás
 • evezőssport

beszivárog

ige
 • behatol, infiltrál (régies), befolyik, beszívódik, beivódik, behat (régies)
 • (fény, hang): beszűrődik, beszüremlik (választékos), beszüremkedik (választékos)
 • beszállingózik
 • beférkőzik, befurakodik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kép szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kapós

melléknév
 • kelendő, keresett, kurrens, népszerű, kapatos, kelős (tájnyelvi) Sz: veszik, mint a borsot; viszik, mint a cukrot
 • közkedvelt, becsült, divatos, menő (bizalmas), dívás (régies)

igazolás

főnév
 • tanúsítvány, igazolvány, bizonylat, bizonyítvány, attesztáció (idegen), legitimáció (szaknyelvi), certifikátum (idegen), elismervény, okirat, okmány, oklevél, írás, flepni (szleng)

huny

ige
 • lehuny, suny (régies)
 • elalszik, álomba merül, durmol, szunyál (szleng), szunyókál

háryjános

főnév
 • szájhős

kedvtelés

főnév
 • időtöltés, szórakozás, hobbi, passzió (bizalmas), mánia, hóbort
 • játék, öröm, gyönyörűség, kellemérzet (tájnyelvi), élv (tájnyelvi)
 • ügyszeretet (régies)

kihasználás

főnév
 • hasznosítás, utilizáció (idegen), felhasználás, kiaknázás
 • pumpolás, visszaélés, kizsigerelés, kiszipolyozás, élősködés

személyautó

főnév
 • személygépkocsi, gépkocsi, kocsi, autó, automobil (régies), batár (régies), verda (szleng), tragacs (szleng), járgány (bizalmas), szekér (szleng)

gonosztevő

főnév
 • bűnöző, bűnelkövető, elkövető, delikvens (régies), malefaktor (régies), briganti, lator (régies), bandita, martalóc, rabló, útonálló, gyilkos, imposztor (régies), gazember, himpellér, haramia, zsivány, betyár, gengszter, bitang, szörnyeteg, börtöntöltelék, akasztófáravaló

gém2

főnév
 • (teniszben): játszma, játék

elkoboz

ige
 • lefoglal, elvesz, elszed, megszerez, konfiskál (régies), zár alá vesz, kisajátít, expropriál (szaknyelvi)

gyengédség, gyöngéds

főnév
 • figyelem, kímélet, tapintat, diszkréció
 • becézés, simogatás, kedvesség, szeretet, jóindulat, ragaszkodás
 • szerelem

kimar

ige
 • kitép, kiszakít, kicsíp, kiváj, kivág, kikapar
 • kirág, megrág, szétrág, kiesz, kilyukaszt, koptat, (sav) megtámad, szétmállaszt, korrodál
 • eltávolít, elüldöz, gyötör, sért, bánt, rágalmaz

kollégium

főnév
 • diákotthon, diákszálló, kolesz (bizalmas), kolostor (szleng), kóter (bizalmas), konviktus (régies), internátus
 • előadás-sorozat
 • testület, kar

megbíz

ige
 • felhatalmaz, meghatalmaz, feljogosít, kijelöl, kinevez, kiküld, delegál, akkreditál (idegen), ráruház
 • megkér, felszólít, meghagy, utasít

lecsúszik

ige
 • leesik, lesiklik, lesikamodik (tájnyelvi), lesuvad (tájnyelvi), lecsordul (tájnyelvi), leszalad
 • lezüllik, lesüllyed, deklasszálódik (idegen), elszegényedik, tönkremegy, lefittyen (tájnyelvi)
 • (valamiről): lemarad (valamiről), kimarad (valamiből), elesik (valamitől)

képez

ige
 • felkészít, nevel, tanít, betanít, oktat, okosít, iskoláz, instruál (idegen), művel, fejleszt, mível (régies), palléroz (választékos), tökéletesít, kvalifikál, finomít, edz, gyakoroltat
 • alakít, alkot, létrehoz, formál, formáz, elkészít, kialakít, teremt, csinál, szerkeszt, mintáz, megmintáz
 • (régies): ábrázol
 • példáz

kanyarulat

főnév
 • kanyar, kanyarodás, kandarulat (tájnyelvi), görbület, hajlat, ív
 • tekerület, tekervény, fordulat

kibocsát

ige
 • kienged, kiereszt, elbocsát, elereszt
 • áraszt, lövell, sugároz, okád, zúdít, szór, hint, kilehel
 • kiad, terjeszt, lanszíroz (idegen)
 • forgalomba hoz, kihoz (bizalmas), nyilvánosságra hoz, közönségessé tesz (régies)

látcső

főnév
 • távcső, messzelátó, gukker (bizalmas), kukker, kukucska (régies), látszer (régies), binokular (idegen), teleszkóp

keresztülnéz

ige
 • áttekint, átnéz
 • semmibe vesz, mellőz, levegőnek néz (valakire)

illetékmentes

melléknév
 • adómentes

kiértékel

ige
 • elbírál, felbecsül, megbecsül
 • kielemez, feldolgoz, felmér, értelmez, interpretál, analizál, boncolgat, osztályoz, besorol, minősít

lebonyolódik

ige
 • lezajlik, végbemegy
 • végződik, befejeződik, lefut (bizalmas)