kisember szinonimái

főnév
 • tökmag, gyerek
 • közember, szegény ember
 • munkás, proletár
 • tucatember, jelentéktelen alak, hétköznapi figura

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

magasztal

ige
 • egekig magasztal, dicsér, agyondicsér, feldicsér, áradozik (valakiről), dicsőít, áld, istenít, bálványoz, tömjénez, dicshimnuszt zeng (valakiről), imád, fölemel (régies)

feldagad, földagad

ige
 • felpuffad, felduzzad, felhólyagzik (régies), felpüffed, megdagad, dudorodik, evődik (régies), felguvadik (tájnyelvi), feljön (tájnyelvi), felnő (tájnyelvi), felpöcced (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kisember szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kiházasít

ige
 • férjhez ad, kistafíroz (tájnyelvi), kiparafernizál (tájnyelvi)

kagyló

főnév
 • kagylóhéj
 • csigaház
 • telefonkagyló, távbeszélőkagyló, fejhallgató
 • mosdó, mosdókagyló
 • vécékagyló, vécécsésze
 • (szleng): fül, hallószerv

jellemzés

főnév
 • jellemábrázolás, jellemrajz, leírás, bemutatás, jellemfestés, emberábrázolás
 • minősítés, vélemény, káderezés (bizalmas)

húr

főnév
 • (régies): ideg, ín
 • (régies): bél
 • zsinór
 • chorda (idegen)

kínos

melléknév
 • fájdalmas, fájó, fájós, bántó, gyötrelmes, gyötrő, éles, heves, kínzó
 • fárasztó, fáradságos, nehéz, vesződséges, kimerítő, keserves, nyomorúságos
 • kellemetlen, kényelmetlen, kényes, zavaró, nyugtalanító, nyomasztó, feszélyező, kényszerű, aggályos, szorult (helyzet), alkalmatlan, peníbilis (idegen), zsenáns (idegen), zsenánt (bizalmas)

kormány

főnév
 • kormánykerék, kormánymű, kormányszerkezet, volán (idegen)
 • minisztertanács, kabinet, kormányzat
 • irányítás, hatalom, uralom

takarmány

főnév
 • abrak, eleség, táp, etetnivaló (tájnyelvi)

harcias

melléknév
 • harcos, katonás, hadi, háborús, harckedvelő, vérszomjas, marciális (régies), bellicosus (régies)
 • veszekedős, kötekedő, támadó, hadakozó, agresszív, civakodó, verekedős, házsártos, kardos, ellentmondást nem tűrő, pattogó (bizalmas)

hallucináció

főnév
 • érzékcsalódás, káprázat, képzelődés, vízió

érdeklődik

ige
 • tudakol, tudakozódik, kíváncsiskodik, kérdezősködik, faggatózik, puhatolózik, feszeget, informálódik, kérdezget, faggat, firtat, utánajár, végére jár, búvárkodik, beleássa magát, kutat, tapogatózik
 • vonzódik (valami, valaki iránt)

házassági

melléknév
 • házastársi, hitvesi, családi, connubialis (szaknyelvi), matrimoniális (szaknyelvi), nuptialis (szaknyelvi)

költözködés

főnév
 • hurcolkodás, lakhelyváltoztatás, helyváltoztatás, áttelepedés, áttelepülés, hordozkodás (tájnyelvi), elutazás

különálló

melléknév
 • elkülönülő, elkülönített, elválasztott, elszigetelt, elkülönült, önálló, külön, szeparált, izolált, szétválasztott, leválasztott, magányos, egyedülálló
 • független, autonóm

agglegény

főnév
 • legényember, öreglegény, nőtlen, aggfi (régies), rideglegény (régies), egyedülember (tájnyelvi), kanbagoly (tájnyelvi)

megzabál

ige
 • megeszik, felfal, felhabzsol, bezabál (durva), betúr (szleng), bepofáz (durva)

manipulál

ige
 • babrál, piszkál, bíbelődik
 • ravaszkodik, mesterkedik, ügyeskedik, variál (bizalmas), machinál (bizalmas), umbuldál (bizalmas), kombinál
 • befolyásol, irányít

kísérő II.

főnév
 • vezető, idegenvezető, kalauz, cicerone (idegen)
 • őr, védelmező, testőr, kutyaütő (tájnyelvi), csatlós, fegyverhordozó
 • lovag (bizalmas), gavallér (régies)
 • árnyék (pejoratív), decók (tájnyelvi), társalkodó, gardedám (régies)

kifullad

ige
 • kidől, kimerül, kifárad, kipurcan (bizalmas), kidöglik (durva) Sz: elpilled, mint a rossz zsiba

kollégium

főnév
 • diákotthon, diákszálló, kolesz (bizalmas), kolostor (szleng), kóter (bizalmas), konviktus (régies), internátus
 • előadás-sorozat
 • testület, kar

magol1

ige
 • (tájnyelvi): magoz, kibont, eltávolít (magot)

kitart

ige
 • kinyújt, kiad
 • (pejoratív): eltart, pénzel, támogat, segít, gyámolít, fenntart, gondoskodik (valakiről)
 • (szaknyelvi): hangoztat, kizenget
 • (valaki, valami mellett): küzd, ragaszkodik (valamihez), hű (valamihez), megmarad (valami mellett), tartja magát
 • tűr, elszenved, elvisel, kibír, kiáll
 • (tájnyelvi): eltart, elegendő (valameddig), elég, megmarad

kandidátus

főnév
 • (régies): jelölt, pályázó

konstrukció

főnév
 • szerkezet, felépítés, berendezés, összeállítás, struktúra, gépezet, mechanizmus
 • szerkesztés, megszerkesztés, tervezés, megtervezés, elrendezés, organizáció (idegen)
 • terv, tervezet, elgondolás, elképzelés

mámor

főnév
 • bódulat, ittasság, borgőz (választékos), bódultság, részegség, szédület
 • spicc
 • boldogság, lelkesültség, örömmámor, gyönyörűség, hevület, elragadtatottság, eufória, eksztázis