szakmai szinonimái

melléknév
 • szakmabeli, foglalkozási, hivatalos, hivatali, professzionális, szakértői, tudós, tudományos
 • hozzáértő, gyakorlatias, módszeres

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

némiképp, némiképpen

határozószó
 • valahogyan, valamiképp, valamiképpen
 • egy kissé, egy kevéssé, kevéssé, valamelyest, némileg, részben

érzékcsalódás

főnév
 • hallucináció, káprázat, látomás, vízió, jelenés, délibáb, optikai csalódás, illúzió
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szakmai szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

specialista

főnév
 • szakember, szakértő, szaktekintély, hozzáértő
 • szakorvos

rémkép

főnév
 • agyrém, rémlátás, rém, rémlátomás, lázálom, látomás, fantom, kiméra (választékos), fantazma (régies), vízió
 • mumus

rangsorol

ige
 • minősít, osztályoz, besorol, beoszt, rendez, kategorizál, skatulyáz (pejoratív), kvalifikál, klasszifikál (régies), fajtáz (régies)

pénztárca

főnév
 • tárca, erszény, buksza (bizalmas), tarsoly (régies), bugyelláris (régies), bugyesz (tájnyelvi), tüsző (tájnyelvi), levéltárca, briftasni (bizalmas), brifkó (szleng)

sütő

főnév
 • tűzhely, kemence
 • (régies): pék, pereces (régies)

szertelen II.

határozószó
 • módfelett, rendkívül
 • (régies): nagymértékben

öklöz

ige
 • üt, ver, ütöget, ütlegel, püföl (bizalmas)
 • verekszik
 • bokszol

órabér

főnév
 • óradíj

mágus

főnév
 • varázsló, jövendőmondó, álomfejtő, boszorkánymester
 • bűvész, szemfényvesztő

összebeszél

ige
 • megállapodik, megegyezik, összeesküszik, intrikál, szövetkezik, összejátszik, konspirál (idegen), összetanakodik (tájnyelvi)
 • összehadar, összehabar, összehord, összefecseg, összehantál, összehadovál, összezagyvál, elkalandozik, összekalatyol (régies), rizsázik (szleng)

sziklaszilárd

melléknév
 • rendíthetetlen, rendületlen, megingathatatlan, rettenthetetlen, tántoríthatatlan, kőkemény, acélos, elszánt, határozott

takarmány

főnév
 • abrak, eleség, táp, etetnivaló (tájnyelvi)

hadar

ige
 • darál, fúj, hablatyol (tájnyelvi), hebrencskedik (tájnyelvi) Sz: pereg a nyelve, mint a pergő rokka; úgy beszél, mint a szélkelep
 • (tájnyelvi): csépel

varroda

főnév
 • varróműhely, varróiskola, varróüzem
 • szabóműhely

törik

ige
 • eltörik, összetörik, hasad, reped, roppan, töredezik, zúzódik, szakad

szakszó

főnév
 • műszó, terminus (szaknyelvi), terminus technicus (szaknyelvi), műkifejezés, mesterszó (régies), szakkifejezés

sovány

melléknév
 • vékony, csontos, girhes, nyápic, nyúzott, vékonypénzű, vékonydongájú, egyszálbelű, keszeg (bizalmas), cingár, csont-bőr, csontkollekció, gebe, giliszta, nyiszlett, ösztövér, vézna, szikár, aszott, lapos, deszka, cicellér (tájnyelvi), géva (tájnyelvi), nyüzge (tájnyelvi), madárcsontú, madárhúsú (tájnyelvi), gindárhúsú (tájnyelvi)
 • karcsú Sz: árnyékot se vet; beesett, mint a kis kesztyű; boszorkányok lovagolják; csak csont meg bőr; csontjára száradt a bőr; elöl deszka, hátul léc; faggyús, mint a rák; gerincéhez száradt a hasa; hátához nőtt a bele; keresztüldughatod a tű fokán; kétszer kell ránézni, hogy egyszer észrevegye az ember (szleng); magas az asztala; majdnem összeszakad; meg lehet számlálni a bordáit; mintha kivették volna a bélit; nem fog rajta az étel; oldalbordáját is meg lehet olvasni; olyan kövér, mint a felfújt lapocka; olyan vékony, mint egy cinege; olyan, mint a száraz keszeg; olyan, mint az agár; olyan, mint akit a tetűk rágnak; olyan, hogy majd átszakad; olyan, mintha kilenc tetűt evett volna; önmaga árnyéka; rászáradt a bőr; savón hízott; sós levet se eszik; száraz, mint a nád; tejes, mint a szúnyog; úgy néz ki, mint az andacsi feszület; vállas, mint a szórólapát; vékony dongában van; zörögnek a csontjai; zsellért fogadhatna bő nadrágjába
 • zsírtalan, száraz
 • lefölözött, diétás, könnyű
 • szegényes, böjtös, tartalmatlan, szűkös, kevés
 • terméketlen, rosszul termő, hitvány, meddő, trágyátlan
 • gyenge, elégtelen, gyér
 • (szél): száraz, szárító

személyautó

főnév
 • személygépkocsi, gépkocsi, kocsi, autó, automobil (régies), batár (régies), verda (szleng), tragacs (szleng), járgány (bizalmas), szekér (szleng)

többé-kevésbé

határozószó
 • viszonylag, aránylag, relatíve (idegen), annyira-amennyire, nagyjából, úgy-ahogy, körülbelül, valamennyire, megközelítőleg, kis híja, kis híján, majdnem, csaknem, hozzávetőleg

szanatórium

főnév
 • gyógyintézet, gyógyszálló, gyógyüdülő

repül

ige
 • száll, szárnyal, ível, siklik, repdes, röpdös, csapong, szállong
 • lebeg, lobog, libeg-lobog
 • elröppen
 • siet, rohan, fut, száguld, robog
 • (idő): múlik, telik, szalad, elröppen, száll

szentségtörés

főnév
 • szakrilégium (idegen), megszentségtelenítés, istenkáromlás, blaszfémia (idegen), profanizálás (választékos)

töpreng

ige
 • töprenkedik, gondolkozik, meghány-vet, elmélkedik, tűnődik, meditál, fontolgat, latolgat, morfondírozik, forgat a fejében, morfondíroz, problémázik (bizalmas), rágódik, kérődzik (valamin) (bizalmas), spekulál, studíroz (bizalmas), tanakodik, tépelődik, kotlik (valamin), töri a fejét (valamin), jár az esze (valamin), bölcselkedik, dévánkozik (tájnyelvi), bucsálódik (tájnyelvi), tusakodik, filózik (szleng) Sz: feltekeri az eszét; gondolkodik, mint egy mennykő a faluvégen; gondolkozik, mintha rábízták volna az ország dolgát; spekulál, mint a macska az üres padláson; szeget üt a fejébe; töri a csontvágót