kúpos szinonimái

melléknév
 • kúp alakú, kónikus (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

példabeszéd

főnév
 • példázat, parabola (szaknyelvi), allegória, tanmese
 • (tájnyelvi): közmondás, szólás, szólásmondás, szokásmondás (régies)

nyúltagy

főnév
 • hátsó agy, nyúltvelő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kúpos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

követ1

ige
 • utána megy, kísér, nyomában megy, nyomában jár, lépést tart, nyomába szegődik, sarkában van, szemmel tart, üldöz, csapáz (tájnyelvi) Sz: kísér, mint az árnyék; szalad utána, mint csikó az anyja után
 • örökébe lép, a nyomdokaiba lép, felvált
 • igazodik (valamihez)
 • felvált
 • figyel, figyelemmel kísér

kimerül

ige
 • kiapad, elfogy, kiürül, megszűnik, elérctelenedik (szaknyelvi), elmeddül (szaknyelvi), elszegényedik (szaknyelvi)
 • elfárad, kifárad, elgyengül, elerőtlenedik, ellankad, elcsigázódik, eltikkad, elbágyad, kifullad, kikészül, kidöglik (durva), kipurcan (szleng), kifingik (szleng), kipuhul (tájnyelvi), elándorodik (tájnyelvi) Sz: kivan, mint a liba; alig áll a lábán
 • szorítkozik (valamire)
 • (régies): előbukkan, felbukkan, kivillan

kifogásolható

melléknév
 • hibáztatható, helyteleníthető, rosszallható, elítélhető, kivetnivaló, megtámadható

kántor

főnév
 • (egyházi) énekes, hangász (tájnyelvi), elöléneklő (régies)
 • (régies): diák

közvélemény-kutatás

főnév
 • demoszkópia (idegen)

lekopog

ige
 • (bizalmas): legépel, lepötyög (bizalmas), leír

törik

ige
 • eltörik, összetörik, hasad, reped, roppan, töredezik, zúzódik, szakad

ijedtség

főnév
 • félelem, rémület, riadtság, megrettenés, rettenet, elborzadás, pánik, riadalom, szorongás, beszartság (szleng), majrézás (szleng), féltség (tájnyelvi)

icce

főnév
 • meszely

felsőbbrendű

melléknév
 • magasabb rendű, fejlettebb, tökéletesebb, különb, értékesebb
 • természetfölötti

iparosít

ige
 • indusztrializál (idegen)

lepény

főnév
 • (tájnyelvi): cipó
 • lángos
 • sütemény
 • szarvasmarhaganéj, tehéntrágya, tehénlepény, palacsinta (tréfás)

manipulál

ige
 • babrál, piszkál, bíbelődik
 • ravaszkodik, mesterkedik, ügyeskedik, variál (bizalmas), machinál (bizalmas), umbuldál (bizalmas), kombinál
 • befolyásol, irányít

attitűd

főnév
 • magatartás, viselkedés, hozzáállás, habitus
 • mozdulat, testtartás

népi

melléknév
 • populáris, vulgáris
 • plebejus, egyszerű, naiv
 • paraszti, néprajzi, etnikai

melenget

ige
 • melegít, hevít, forral
 • (gondolatot, érzést): forgat, ápol, dajkál, dédelget (bizalmas), érlel, táplál

kurta

melléknév
 • rövid, kicsi, csapott, megkurtított, csonka, rövidke, pöttöm, alacsony
 • (előadás): szűkszavú, kimért, lakonikus, kurta-furcsa

köszörű

főnév
 • köszörűkő, fenőkő

lecsúszik

ige
 • leesik, lesiklik, lesikamodik (tájnyelvi), lesuvad (tájnyelvi), lecsordul (tájnyelvi), leszalad
 • lezüllik, lesüllyed, deklasszálódik (idegen), elszegényedik, tönkremegy, lefittyen (tájnyelvi)
 • (valamiről): lemarad (valamiről), kimarad (valamiből), elesik (valamitől)

megül

ige
 • (lovat): meglovagol
 • (valahol): üldögél, elül, tanyázik
 • (ünnepet): megünnepel, megül, megtart, megrendez, megemlékezik
 • (tájnyelvi): (tyúk) kotlik
 • (régies): elfoglal, bevesz, megszáll

labilis

melléknév
 • dülöngélő, tántorgó, imbolygó
 • ingatag, bizonytalan, bizonytalankodó, határozatlan, döntésképtelen, tétova, tétovázó, téveteg, vacilláló, hezitáló, habozó
 • szeszélyes, változékony, kiszámíthatatlan, hullámzó
 • kétes, megtámadható

kipenderít

ige
 • kiperdít, megperdít, megforgat
 • kidob, kihajít, kitesz, kivág, kirak, kivet, kilök, kiceférít (tájnyelvi), kiheppent (tájnyelvi), kikarít (tájnyelvi), kisöndörít (tájnyelvi), kiutasít, kiűz, kikerget, kiebrudal, kitúr, kicsap, kirúg, kitaszít, kizár, kitilt
 • eltávolít, elbocsát, felmond, felment, meneszt, kipaterol (bizalmas)

légtér

főnév
 • térfogat, köbtartalom

méhkirálynő

főnév
 • anyaméh, méhanya, méh