keresztcsont szinonimái

főnév
 • kereszttájék, sacrum (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kisszerű

melléknév
 • jelentéktelen, érdektelen, lényegtelen, silány, vacak, gyatra, gyenge, csekély, apró-cseprő, csip-csup, elhanyagolható, szánalmas, másodrendű, provinciális (idegen), bagatell, piti (szleng), pitiáner (bizalmas), snassz (bizalmas)
 • (tájnyelvi): fiatal, kicsi
 • (tájnyelvi): alacsony, zömök, kis termetű
 • (régies): kicsinyes

túlméretezett

melléknév
 • hatalmas, nagy
 • felnagyított, túlzott, felfújt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a keresztcsont szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kasa

melléknév
 • (szleng): jó, kitűnő

illusztris

melléknév
 • kiváló, neves, előkelő, magas rangú, tekintélyes, kimagasló, kiemelkedő, közismert, nevezetes, híres, hírneves, híres-neves, nagyhírű, nagynevű, ünnepelt, népszerű

idegen

melléknév
 • ismeretlen, külföldi, kívülálló, távol álló (valakitől), külhoni, külországi, peregrinus (régies), jövevény, átutazó, jöttment
 • szokatlan
 • nyugtalanító, visszatetsző
 • tartózkodó, közömbös, hideg (magatartás)

hatökör

főnév
 • (durva): barom (durva), ökör (durva), isten barma (durva), címeres ökör (durva), világ marhája (durva), világ állatja (durva), tökkelütött, nehézfejű, buta, korlátolt

kenyérhéj

főnév
 • kenyérhaj

kilátó

főnév
 • kilátópont, figyelőhely, magaslat

szentségtörés

főnév
 • szakrilégium (idegen), megszentségtelenítés, istenkáromlás, blaszfémia (idegen), profanizálás (választékos)

guggol

ige
 • guggon ül, kucorog, kuporodik, kulcsol (tájnyelvi), gugyorodik (tájnyelvi)
 • (régies): gúnyol, csúfol, kinevet, tréfát űz (valakiből)

gitár

főnév
 • pengedű (régies)
 • (szleng): géppisztoly

elmaradás

főnév
 • lemaradás, késedelem, hátralék, restancia (bizalmas), hiányzás, távollét, mulasztás

gyökeres

melléknév
 • teljes, alapos, beható, mélyreható, radikális, sorsfordító, messzemenő

kiötlik1

ige
 • kiötöl, kieszel, kitalál, kifundál, kiókumulál

konstrukció

főnév
 • szerkezet, felépítés, berendezés, összeállítás, struktúra, gépezet, mechanizmus
 • szerkesztés, megszerkesztés, tervezés, megtervezés, elrendezés, organizáció (idegen)
 • terv, tervezet, elgondolás, elképzelés

megemészt

ige
 • feldolgoz
 • leküzd, túljut (valamin), felemészt, felhasznál
 • elkölt (régies), fogyaszt (régies), elfogyaszt (régies)
 • elsajátít, megtanul, megért, magáévá tesz
 • (tűz): elhamvaszt, eléget
 • tönkretesz, elpusztít, megsemmisít
 • (tájnyelvi): elemészt, megöl, pusztít, megmérgez

légtér

főnév
 • térfogat, köbtartalom

keresztnév

főnév
 • utónév, személynév
 • bérmakeresztnév

karnevál

főnév
 • népünnepély, ünnepség, fesztivál, fiesta (idegen)
 • (régies): farsang

kiértékel

ige
 • elbírál, felbecsül, megbecsül
 • kielemez, feldolgoz, felmér, értelmez, interpretál, analizál, boncolgat, osztályoz, besorol, minősít

lecsúszik

ige
 • leesik, lesiklik, lesikamodik (tájnyelvi), lesuvad (tájnyelvi), lecsordul (tájnyelvi), leszalad
 • lezüllik, lesüllyed, deklasszálódik (idegen), elszegényedik, tönkremegy, lefittyen (tájnyelvi)
 • (valamiről): lemarad (valamiről), kimarad (valamiből), elesik (valamitől)

kétségbevonhatatlan

melléknév
 • biztos, bizonyos, igaz, tagadhatatlan, cáfolhatatlan, kétségtelen, vitathatatlan, megdönthetetlen, megkérdőjelezhetetlen, vitán felül álló, evidens, apodiktikus (szaknyelvi), tuti (bizalmas), frankó (szleng), ziher (szleng)

informál

ige
 • tájékoztat, felvilágosít, értesít, tudósít, közöl, kihirdet, elmond, tudtul ad, tudat, közzétesz, nyilvánosságra hoz, útbaigazít

kihív

ige
 • kicsal, kicsődít, kiszólít, odaszólít, odakiált
 • felszólít, feleltet, felhív
 • kitapsol, éljenez, vivátoz, zsívióz (idegen), hurráz, evviváz (idegen)
 • provokál, párbajra hív, beleköt (valakibe)
 • (kártyát): kijátszik, lehív

légiposta

főnév
 • repülőposta, air mail (idegen), par avion (idegen)