köztudomású szinonimái

melléknév
 • ismeretes, ismert, tudvalevő, közismert, köztudott, publikus

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

milliomos

főnév
 • tőkepénzes, pénzeszsák
 • (szleng): újonc, kopasz

lőpor

főnév
 • puskapor, robbanópor, gyújtópor (régies), por (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a köztudomású szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

könyvvitel

főnév
 • könyvvezetés, számadás

kiindul

ige
 • kimozdul, kiered, kimarsol, kimegy
 • (régies): elindul, útnak ered
 • ered, származik, elkezdődik
 • alapul
 • alapul vesz, támaszkodik (valamire)
 • feltételez, feltesz

kibukik

ige
 • kiesik, kibucskázik (tájnyelvi), kibillen
 • előtűnik, kibukkan
 • megbukik, osztályt ismétel

kábító

melléknév
 • altató, álmosító, narkotizáló (szaknyelvi), bódító, tompító, letargikus (régies)
 • ámító, szédítő, lenyűgöző, mámorító, részegítő

közelebbről

határozószó
 • részletesebben, pontosabban, bővebben
 • szorosabban

legény

főnév
 • fiatalember, fiú, fickó, fi (régies), hímfi (régies), ifjú, siheder, suhanc, süvölvény, suttyó, kolop (régies), ficsúr (régies), burs (idegen), cánkó (tájnyelvi), fattyú (tájnyelvi)
 • nőtlen
 • iparossegéd, inas, segéd, mesterlegény, boy (idegen)
 • szolga
 • tisztiszolga, csicskás (régies), pucer (régies)

tótágas

főnév
 • kézenállás, fejenállás, királyágas (tájnyelvi)

idejétmúlt

melléknév
 • ósdi, avatag, elavult, régimódi, túlhaladott, elmaradott, maradi, divatjamúlt, ódivatú, ásatag, avas, korszerűtlen, időszerűtlen, levitézlett
 • régi vágású Sz: lejárt róla a világ, mint a régi kétkrajcárosról

hős II.

melléknév
 • bátor, hősies
 • elszánt, vakmerő, merész

felmegy, fölmegy

ige
 • felmászik, felsétál, feljut, felkúszik, felhág, felkapaszkodik, felkecmereg, felvánszorog, felballag, felszalad, feljön
 • felhajt
 • felutazik, felruccan, felrándul
 • fellátogat, felnéz, felugrik
 • felköltözik
 • (út): felvisz
 • felszáll, felemelkedik, felszökik, nő, fokozódik, magasra tör, felcsap, egekig csap, magasra szökik
 • (függöny): felgördül
 • (valamennyire): rúg, kitesz

indiai

melléknév, főnév
 • hindu, indus (régies), ind

lekonyul

ige
 • lekókad, lehervad (bizalmas), elhervad, lekornyad, elfonnyad, lefittyen, lehajlik, lekajlad (tájnyelvi), lehajlad (régies), lecsutul (tájnyelvi)
 • elszontyolodik, elkedvetlenedik, elszomorodik, elcsügged

magasföld

főnév
 • (szaknyelvi): fennsík, felföld, plató (szaknyelvi), fenntérség (régies), hegylapály (régies), lapos (tájnyelvi)

áthajózik

ige
 • átszel, átvitorlázik, átevez

negligál

ige
 • semmibe vesz, elhanyagol, mellőz Sz: kutyába se vesz; elnéz vkinek a feje fölött; levegőnek néz(valakivel, valamivel)

megtisztít

ige
 • megtisztogat, kitisztít, pucol (bizalmas), tisztáz (tájnyelvi), takarít, megmos, feltakarít, kiöblít, megsikál, megsúrol, megtöröl, kisuviszkol (bizalmas), letöröl, megpucovál (tájnyelvi)
 • sterilizál, dezinficiál
 • megrostál, megszitál, átszitál
 • kiválogat, csávál, megszűr
 • meghámoz, lehámoz, megkopaszt
 • purifikál (régies), feloldoz

közvetít

ige
 • ajánl, szerez
 • közbenjár (valakiért), interveniál (szaknyelvi), intercedál (régies), beavatkozik
 • közbelép
 • békít, egyeztet
 • továbbad, továbbít, tolmácsol
 • sugároz, ad, lead (bizalmas)

költséges

melléknév
 • drága, méregdrága, borsos árú (választékos), tetemes, sokba kerülő, áros (régies), expenzív (idegen)
 • gazdag, pompás, pazar, fényűző, értékes, luxus

lapátol

ige
 • szed, mereget, hány
 • evez
 • (ételt): habzsol, befal
 • (szleng): tiszteleg

megszédít

ige
 • elszédít (bizalmas), lenyűgöz, elbájol, elbűvöl, megigéz, megbabonáz, bámulatba ejt, elámít, összezavar, megkever, zavarba ejt, megzavar, megdumál (szleng), megbódít, elbódít, elkábít, megkábít, megrészegít, elvakít

kuplé

főnév
 • kabarédal, műdal, dal, sanszonett (idegen)

kiles

ige
 • kifürkész, kikémlel
 • kinéz, kimásol, kipuskáz (bizalmas)
 • (alkalmat) kivár

lebernyeg

főnév
 • (régies): köpeny, köpönyeg, kabát, körgallér, malaclopó (tréfás)
 • lebeny, toka, mál (régies)
 • leffentyű

megterhel

ige
 • megrak, telerak, rányom (bizalmas), nyakába varr, felmálház, elnehezít, megpakol
 • (gyomrot): megfekszik, megnyom, megül
 • túlterhel
 • ráterhel, felszámít, terhére ír, számlájára ír, betábláz