negligál szinonimái

ige
 • semmibe vesz, elhanyagol, mellőz Sz: kutyába se vesz; elnéz vkinek a feje fölött; levegőnek néz(valakivel, valamivel)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zenés

melléknév
 • dallamos, muzikális, melodikus

kooperáció

főnév
 • együttműködés, összedolgozás, közreműködés, összeműködés (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a negligál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

munkálkodás

főnév
 • tevékenykedés, ténykedés, működés, aktivitás, negotium (idegen), serénykedés, szorgoskodás, sürgés-forgás, dolgolódás (régies), fáradozás
 • igyekezet, vesződés

megrándul

ige
 • megrezzen, összerezzen, összerándul, megvonaglik
 • kibicsaklik, kificamodik, megbicsaklik, meghúzódik, megroppan, megmarjul (tájnyelvi), meggyökkenik (tájnyelvi), megiramkodik (tájnyelvi), megszeglik (tájnyelvi)

megkerül

ige
 • körbejár, körüljár, körülutazik, megkerít (tájnyelvi), körülkerül
 • kikerül, elkerül, kitér, átlép, kerülő utat tesz
 • kibújik, kisiklik, mellébeszél, kerülget, köntörfalaz
 • előkerül, felbukkan, előtűnik, horogra akad, meglesz, előjön, megkapódik (tájnyelvi)

lösz

főnév
 • sárgaföld

nagyképűsködik

ige
 • nagyzol, feltűnősködik, fölényeskedik, felvág, megjátssza magát, pózol, felfújja magát, fontoskodik, tetszeleg Sz: adja a bankot

obszervatórium

főnév
 • csillagvizsgáló, csillagda (régies)
 • megfigyelőállomás

külterület

főnév
 • kültelek, külváros, peremváros, periféria (idegen)

kripta

főnév
 • sírbolt, sírboltozat, sírkamra, síremlék, holtalag (régies)
 • altemplom, sírkápolna
 • katakomba (idegen)

infláció

főnév
 • pénzromlás, pénzhígulás

leányvállalat

főnév
 • fiók, fiókrészleg, filiálé (régies), filia (idegen)

okozat

főnév
 • következmény, eredmény, folyomány, kihatás, végeredmény, effektus, kimenetel, fejlemény, vég

összebeszél

ige
 • megállapodik, megegyezik, összeesküszik, intrikál, szövetkezik, összejátszik, konspirál (idegen), összetanakodik (tájnyelvi)
 • összehadar, összehabar, összehord, összefecseg, összehantál, összehadovál, összezagyvál, elkalandozik, összekalatyol (régies), rizsázik (szleng)

egyszer-egyszer

határozószó
 • néha, néha-néha, nagy néha, néhanapján, időnként, ritkán, nagyritkán, egyszer-máskor, hellyel-közzel, kivételesen, alkalomadtán, alkalmilag, esetenként, némelykor, egynémelykor, némelynap, olykor, olykor-olykor, véletlenül, hébe-hóba, hébe-korba, imitt-amott, elvétve, egyedszer-egyedszer (tájnyelvi)

sánta

melléknév
 • mozgássérült, járáshibás (szaknyelvi), bicegő, sántikáló, bicebóca (bizalmas), topa (tájnyelvi), batla (tájnyelvi), böcöri (tájnyelvi), csámpás (tájnyelvi), csötölős (tájnyelvi), döce (tájnyelvi)

priusz

főnév
 • előélet, büntetettség
 • (bizalmas): előzmény

négyéves

melléknév
 • negyedfű (régies)

mulasztás

főnév
 • hanyagság, gondatlanság, hiba, vétek, vétség, nemtörődömség
 • hiányzás, távollét, távolmaradás, abszencia (régies)

nyelvezet

főnév
 • nyelvhasználat, kifejezésmód, stílus, beszédmód, terminológia (szaknyelvi), dikció (régies)
 • language (szaknyelvi)

postás

főnév
 • kézbesítő, levélkézbesítő, levélhordó, levélhurcoló (tájnyelvi), csomagkihordó, csomagkézbesítő, csomagos
 • lapkihordó

nénike

főnév
 • anyó, anyóka, öreganya, nénémasszony (régies), szülike (tájnyelvi), nenüske (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): nagynéni, tante (régies)
 • (tájnyelvi): testvérnéne, nővér, nőtestvér, nenő (tájnyelvi), nénike (tájnyelvi)

megszárít

ige
 • kiszárít, megaszal, megfonnyaszt

nyomoz

ige
 • vizsgál, szimatol, nyomon követ, puhatol, nyomot keres, kémkedik, kémlel, vizsgálódik, tapogatózik, invesztigál (szaknyelvi), szaglász, átfésül, turkál (pejoratív), kurkász (bizalmas), kérdezősködik, kíváncsiskodik, tudakozódik Sz: szaglál, mint az agár
 • keres, kutat, keresgél, fürkész, búvárol, búvárkodik, tanulmányoz, elemez, szemügyre vesz

prérifű

főnév
 • buffalófű, kék bivalyfű