lapátol szinonimái

ige
 • szed, mereget, hány
 • evez
 • (ételt): habzsol, befal
 • (szleng): tiszteleg

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

serény

melléknév
 • gyors, ügyes, fürge, friss, fürcse (tájnyelvi), sebes, eleven, mozgékony, borbás (tájnyelvi)
 • szorgalmas, szorgos, buzgó, fáradhatatlan, energikus, tevékeny, dolgos, aktív, agilis, tűzrőlpattant, lankadatlan, kitartó, lendületes, életerős, tetterős, igyekvő, iparkodó

megneheztel

ige
 • megharagszik, felháborodik, megorrol, megsértődik, megapprehendál (régies), indignálódik (régies), felhúzza az orrát, rossz néven vesz, megböstörködik (tájnyelvi)(valamivel)(valaminek)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lapátol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

krízis

főnév
 • válság, válsághelyzet, szükséghelyzet, szükségállapot, kényszerhelyzet
 • kutyaszorító, slamasztika
 • fordulópont

kiszab

ige
 • kivág, kimetsz, kihasít, kialakít
 • megállapít, megszab, kimér, rámér, kioszt, kiró, elrendel, megjelöl, utasít, aránylagoz (régies), normál (régies), diktál, dimenzionál (idegen)

kincstár

főnév
 • állampénztár, kincsesház (régies), kincseskamra, kincsesbánya, kincsestár, kamara (régies), tárház (régies)
 • páncélkamra, páncélszekrény, trezor (idegen), mackó (szleng)

kedvetlen

melléknév
 • rosszkedvű, kedveszegett, levert, letargikus, apatikus, lehangolt, nyomott, borongó, komor, búskomor, mogorva, harapós
 • elégedetlen, kelletlen, fád, mísz (bizalmas), fásult, fancsali, fanyar, szontyoli (tájnyelvi), savanyú, bélebűzhödt (tájnyelvi)
 • (régies): kellemetlen
 • kedélytelen

kvázi I.

határozószó
 • szinte, mintegy, majdnem, csaknem, látszólag, úgyszólván, körülbelül, megközelítőleg

leteremt

ige
 • leszid, lehord (bizalmas), lekap (bizalmas), lebaltáz (szleng), lemar, megszapul (régies), összeszid, megszid, megdorgál, letol (bizalmas), legorombít (bizalmas), orcáz (tájnyelvi), simfel (bizalmas), lepocskol (tájnyelvi), lerudal (tájnyelvi), megpupáz (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): földhöz vág, leterít, legyűr, legyőz, lefektet, lebír, ledönt, kinyújtóztat, maga alá gyűr, két vállra fektet, földre visz, földre penderít (tájnyelvi), elgyűr (tájnyelvi), lecsombolyít (tájnyelvi)

túlhalad

ige
 • elmegy (valami mellett), elhalad, megelőz, elébe vág (valaminek), lehagy, előnybe kerül
 • túllép, átmegy, átlép, áthág, maga mögött hagy, túlmegy, továbbmegy
 • túlnő, meghalad, túlszárnyal, felülkerekedik

iparengedély

főnév
 • iparigazolvány, ipar (bizalmas)

ilyenformán

határozóragos névmás
 • így, ilyenképpen, ilyenképp, ekképpen, ekképp, ily módon, eszerint

fényűző

melléknév
 • luxuriózus (régies), pompás, pompázatos, pompázó, pazar, fejedelmi, főúri, nagystílű, fényes, költséges, drága, bőséges, lukulluszi (lakoma)

jakobinus

főnév, melléknév
 • vörössapkás, vörössipkás (régies)
 • radikális

lírikus I.

melléknév
 • lírai, bensőséges, idillikus

megalománia

főnév
 • nagyzási hóbort, hatalmi téboly, cezarománia (idegen)

bandzsa

melléknév
 • kancsal, kancsi (bizalmas), sanda (tájnyelvi), sandal (régies), csókaszemű (tájnyelvi), kecskeszemű (tájnyelvi), bancsókos (tájnyelvi)

nyelvezet

főnév
 • nyelvhasználat, kifejezésmód, stílus, beszédmód, terminológia (szaknyelvi), dikció (régies)
 • language (szaknyelvi)

mese

főnév
 • fabula, rege, história, monda, mítosz
 • cselekmény, sztori (bizalmas), történet, meseszövés
 • (bizalmas): kibúvó, mesebeszéd, dajkamese, mellébeszélés, hanta (szleng), hamuka (szleng), kamu (szleng)

lárifári

főnév
 • ostobaság, hiábavalóság, haszontalanság, lirumlárum (régies), encemence (tájnyelvi), táréváré (tájnyelvi)
 • fecsegés
 • szóbeszéd, mesebeszéd

közvetett

melléknév
 • indirekt (idegen), implicit (szaknyelvi)
 • tekervényes, nyakatekert

leleményes

melléknév
 • ügyes, találékony, mozgékony, szemfüles, talpraesett, élelmes, furfangos, agyafúrt, szellemes, fortélyos, invenciózus, ingeniózus (idegen)
 • ötletes, kreatív, szellemes

mentő I.

melléknév
 • védelmező, szabadító, védő, oltalmazó (választékos), enyhítő

lecsapol

ige
 • elfolyat, leereszt, kiszív, kiereszt
 • levezet, elvezet, kiszárít, víztelenít

kitolódik

ige
 • későbbre kerül, eltolódik, elhalasztódik, prolongálódik, elodázódik
 • (tájnyelvi): kinyomul

lepke

főnév
 • pillangó, pille, lepe (régies), lepentőcske (régies), lependék (tájnyelvi), lövöldék (tájnyelvi)

mérővessző

főnév
 • mérőrúd, colstok (szaknyelvi)