kiáltás szinonimái

főnév
 • kurjantás, kurítás (tájnyelvi), rikoltás, sivítás, visítás, sikítás, sikoly, rivallás, dörgés, ordítás, üvöltés, harsogás, bömbölés, bőgés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lesöpör

ige
 • lekefél, leporol, lehárint (tájnyelvi), megtisztít
 • lesodor, lefúj, levisz

bárd1

főnév
 • szekerce, fejsze, balta, fokos, topor (régies), pallos, tagló (régies), nyaktiló (régies), tomahawk (idegen), balaska (tájnyelvi), székács (tájnyelvi), hasogató (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiáltás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

képviselőház

főnév
 • alsóház, alsótábla, parlament, kamara

irkafirka

főnév
 • firkálás, firkálmány, ákombákom, krikszkraksz, macskakaparás (bizalmas), iromány

imperialista

melléknév
 • gyarmatosító, hódító, leigázó

hentesüzlet

főnév
 • húsbolt, húsüzlet, hentesbolt, mészárszék, hússzék (régies)

kétéves

melléknév
 • kétévi, másodévenkénti, kétévenkénti
 • kétnyári
 • másodfű

kisiparos

főnév
 • mester, majszter (idegen), maszek (bizalmas), kézműves (régies)

sziluett

főnév
 • árnykép, árnyrajz
 • körvonal, kontúr

gyök

főnév
 • gyökér, törzsök (régies), eredet, származás
 • szótő, tő
 • négyzetgyök

gyaloghintó

főnév
 • hordszék, vivőszék, baráthintó, saroglya, lektika (régies), palankin (idegen), riksa (idegen), kólya (tájnyelvi)

előtte

határozószó
 • ezelőtt, korábban, ezt megelőzően

hajnyírás

főnév
 • hajvágás, nyiratkozás, birkanyírás (tréfás), kopaszítás

kitilt

ige
 • kiutasít, kikerget, kitesz, kirak, kidob, kipenderít, kihajít, kitaszít, kiközösít, kiátkoz, relegál (régies), eltilalmaz (tájnyelvi), kilakoltat, kitelepít, kitoloncol, száműz, számkivet, deportál, internál (idegen)
 • kizár, kirekeszt

köntörfalaz

ige
 • mellébeszél, kerülget, kibúvókat keres, megkerül, kitér, lavíroz, csűr-csavar, hímez-hámoz, ötöl-hatol (választékos), kertel, kertel-fartol (tájnyelvi), hamukázik (szleng), csummog (tájnyelvi), fántonfátumoz (tájnyelvi), kemukérózik (tájnyelvi), mismásol (tájnyelvi) Sz: kerülgeti, mint macska a forró kását; sok eresztéke van a beszédjének

megizmosodik

ige
 • megerősödik, felerősödik, megvastagodik, megtestesedik, megtelik
 • (bizalmas): kifejlődik, kibontakozik, erőre kap, megszilárdul, elterjed

leplezetlen

ige
 • kendőzetlen, félreérthetetlen, álcázatlan, meztelen (igazság), nyers, nyílt, őszinte, egyenes, nyilvánvaló, takaratlan, világos

kiátkoz

ige
 • kiközösít, átokkal sújt, exkommunikál (idegen), egyházból kivet, kirekeszt, kiűz, indexre tesz
 • kitaszít, kizár

kényeskedik

ige
 • érzékenykedik, finnyáskodik, finnyálkodik (tájnyelvi), finomkodik, ceremóniázik, cifrálkodik, pipeskedik (tájnyelvi), nyápickodik, nyavalyog, pincoskodik (tájnyelvi), pintyörög (tájnyelvi), sleppöl (tájnyelvi)
 • tetszeleg, affektál (idegen), szenveleg, pózol, büszkélkedik, pipiskedik, hetykélkedik, páváskodik, fitymálódik, negédeskedik, drágalátoskodik, nagyzol, afrangol, maználkodik (tájnyelvi), ikereg (tájnyelvi), rátartóskodik (tájnyelvi), pimpónátoskodik (tájnyelvi), kevélykedik (tájnyelvi) Sz: tekeri magát, mint a fagyos barát; száját görbítgeti, herceg akar lenni; affektál, mint a pék kutyája

kimélyül

ige
 • kiszélesedik, kivájódik

leleplez

ige
 • fölfed
 • felavat
 • felgöngyölít, feltár, elárul, közzétesz, napvilágra hoz, lerántja a leplet (valamiről), fényt derít (valamire), kimutat, leálorcáz (régies), felplankol (idegen), detektál (idegen)

kiér

ige
 • kijut, kijön
 • odaér, elér, elérkezik, eljut
 • kinyúlik, kiterjed

iszlám

melléknév
 • mohamedán, muzulmán, moszlim

kipihen

ige
 • (betegséget): kihever
 • (kipiheni magát): kifújja magát, megnyugszik, erőt gyűjt, regenerálódik

lép3

főnév
 • sonkoly