kiles szinonimái

ige
 • kifürkész, kikémlel
 • kinéz, kimásol, kipuskáz (bizalmas)
 • (alkalmat) kivár

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kiküld

ige
 • kidob, kiparancsol, kizavar, kikerget, kiutasít, eltávolít, kitesz, kifelezol (tájnyelvi), kiigazít (tájnyelvi), kiobsitol (tájnyelvi)
 • kijelöl, kinevez, megbíz, utasít, meghatalmaz, előreküld, kihelyez, feljogosít, követként küld, kirendel, kivezényel, delegál, deputál (idegen), emittál (szaknyelvi), expediál (idegen)

társtalan

melléknév
 • magányos, árva, elhagyatott
 • egyedülálló, független, szabad, facér, szalma
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiles szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kibírhatatlan

melléknév
 • elviselhetetlen, pokoli, kiállhatatlan, intolerábilis (idegen), tűrhetetlen, utálatos, undorító, förtelmes, undok

jelmez

főnév
 • (szaknyelvi): öltözet, kosztüm
 • maskara, álöltözet, álruha, álarc, álca (régies), maszka (régies)

ivó

főnév
 • kocsma, italbolt, söntés, kármentő (régies), csapszék, csárda, fogadó, italmérés, lebuj (szleng), talponálló, kricsmi (szleng), csehó (szleng), köpködő (szleng)

homokos2

melléknév, főnév
 • (szleng): homoszexuális, meleg, buzeráns (durva), buzi (durva), laboráns (szleng), baboskendő (szleng), kislány (szleng), köcsög (szleng)(bizalmas)

kihajtó I.

melléknév
 • kiűző, elűző, kikergető, elkergető, elhajtó

kolerikus

melléknév
 • lobbanékony, ingerlékeny

szövetséges I.

melléknév
 • szövetkezett, társult, koalíciós, frigyes (régies), föderált, föderatív (idegen)

halhatatlan

melléknév
 • örök, örök életű, örökbecsű (választékos), isteni (lény), el nem múló, hervadhatatlan, elmúlhatatlan
 • klasszikus, utolérhetetlen, maradandó, időtálló

hadkötelezettség

főnév
 • katonakötelezettség, sorkötelezettség, védkötelezettség (régies)

elvonul

ige
 • eltávozik, elmegy, (madárraj) elhúz
 • elhalad, elléptet, eldefilíroz (régies), elmasírozik (régies), elmenetel
 • félrevonul, félrehúzódik, elkülönül, begubózik, visszahúzódik, félrehúzza magát (régies), elvonja magát (régies), elzárkózik, eltemetkezik (valahol)
 • (tájnyelvi): eltűnik, tovatűnik

harmonika

főnév
 • hangora (régies), akkordeon (szaknyelvi), lippogó (tájnyelvi)
 • tangóharmonika, herfli (bizalmas)
 • szájharmonika

konzulátus

főnév
 • külképviselet

közread

ige
 • kiad, közöl, leközöl, publikál, nyilvánosságra hoz, megjelentet, közzétesz, közrebocsát, kihoz (bizalmas)

megszárít

ige
 • kiszárít, megaszal, megfonnyaszt

lúdtalp

főnév
 • bokasüllyedés, harántsüllyedés

kilök

ige
 • kidob, kiszór, kihajít, kihány, kivág, kivet, kiselejtez, kiszuperál (bizalmas)
 • kiutasít, kikerget, kiűz, kipenderít, kitaszít, kirepít, kisug (tájnyelvi)
 • elbocsát, felmond, kirúg (bizalmas), kidob, eltávolít, elcsap, hivatalától megfoszt, hivatalából elmozdít
 • kibök, kiszúr, kitol, kinyom, kiüt, kidöf (tájnyelvi)
 • (szleng): kibabrál (bizalmas), rászed, becsap, kitol (valakivel) (bizalmas), átvág (szleng), átdob a palánkon (szleng)

kiadó I.

melléknév
 • bérelhető, bérbe vehető, bérbe adó, elfoglalható, igénybe vehető

kitolódik

ige
 • későbbre kerül, eltolódik, elhalasztódik, prolongálódik, elodázódik
 • (tájnyelvi): kinyomul

főnév
 • lovacska, paci (bizalmas), cocó (tájnyelvi), virsli (tréfás)
 • paripa
 • gebe, dikhenc (tájnyelvi)
 • mén, ménló, csődör, monyas (tájnyelvi), monyasló (tájnyelvi)
 • kanca, kabala (tájnyelvi), kabola (tájnyelvi)
 • csikó
 • táltos
 • (sakkban): huszár
 • (személyről): állat (durva), barom (durva), ökör (durva), dög (durva), marha (durva)

kiötlik2

ige
 • (tájnyelvi): szembeötlik, feltűnik, előtűnik

jóságos

melléknév
 • kedves, aranyos, barátságos, szíves, szívélyes, melegszívű, emberséges, humánus, jószívű, jólelkű, jóindulatú, kegyes (régies), nyájas, megértő, irgalmas, könyörületes, mennyei, tündéri, szelíd

kivonul

ige
 • kimegy, eltávozik, kitakarodik
 • kiszáll, kirajzik, kirukkol (régies), felvonul

lösz

főnév
 • sárgaföld