torpedóromboló szinonimái

főnév
 • torpedónaszád, romboló

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zaci

főnév
 • (bizalmas): zálogház, kölcsönház, stoki (szleng)

pattan

ige
 • csattan, kattan, reccsen, roppan, sercen, koppan
 • (zár) nyílik, (üveg) törik, reped, (jég) rian
 • ugrik, lendül, röppen, szökken, szökik
 • kifeslik, kibomlik, kinyílik, megreped, felszakad (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a torpedóromboló szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

terror

főnév
 • rémuralom, zsarnokság, önkény, önkényuralom
 • megfélemlítés, ijesztés, erőszakos eljárás
 • terrorizmus
 • erőszak, hatalmaskodás

szórakoztató

melléknév
 • mulattató, mulatságos, tréfás, vicces, humoros, kacagtató, nevettető, mókás, muris (bizalmas)
 • élvezetes, érdekes, szívderítő, könnyű, unaloműző

színe-java

főnév
 • (valaminek): java, színe, legjava, eleje, krémje, elitje, dísze-virága, színe-virágja, színe-lángja (tájnyelvi)

süpped

ige
 • süllyed, megereszkedik, sippad (tájnyelvi), sipped (tájnyelvi)
 • mélyed, lemerül, elmerül
 • beszakad

tisztul

ige
 • (ég): derül, világosodik, fényesedik
 • (folyadék): higgad (tájnyelvi), ülepedik
 • takarodik, tágul, kotródik, elpucol (szleng)

ugrifüles II.

főnév
 • (választékos): nyúl, tapsifüles

ige
 • vés, bevés, karcol, metsz, rovátol (régies)
 • ír, feljegyez, felró
 • (tájnyelvi): számba vesz, összeír
 • (régies): illeszt (valahova), beilleszt
 • összeilleszt, hornyol
 • (utat): bejár, végigjár
 • (terhet, büntetést): kivet, kimér, kiszab, sújt (valamivel), hárít (valakire)

repülő I.

melléknév
 • párolgó, illanó, illó
 • szálló, lebegő
 • vágtató, száguldó, sebes, gyors

nászajándék

főnév
 • móring (régies), jegyajándék, hozomány

rühes

melléknév
 • varas (régies), sennyedékes (régies)
 • koszos

úriember

főnév
 • nemesember, dzsentlemen (idegen)
 • gavallér

vándor I.

melléknév
 • vándorló, költöző, nomád, kóbor, kószáló, barangoló, messziről jött, utazó, világjáró, kalandor
 • otthontalan, hajléktalan
 • nyughatatlan, bohém

jókedv

főnév
 • vidámság, vígság, öröm, gaudium (régies), derültség, derű, elégedettség, boldogság, fidelitás (régies)
 • mulatozás, ujjongás

zúgó II.

főnév
 • vízesés, zuhogó, zuhatag, sellő (tájnyelvi), sió (régies), bugyogó (régies), katarakta (régies)
 • (tájnyelvi): zsilip

torzsalkodik

ige
 • civódik, civakodik, marakodik, marakszik, perlekedik, pörlekedik, perel, pöröl, veszekedik, veszekszik, egyenetlenkedik, viszálykodik, vetekedik (régies), patvarkodik (régies), perpatvarkodik (régies), vihong (régies), horsolódik, zenebonáskodik (régies), ortályoskodik (tájnyelvi), pántolódik (tájnyelvi), böllenkedik (tájnyelvi), orzsonkodik (tájnyelvi)

termék

főnév
 • gyártmány, iparcikk, cikk, termés, produktum (idegen), készítmény, áru, termelvény (régies), származék, eredmény, alkotás, gyümölcse (valaminek)

tulajdonképp, tulajd

határozószó
 • voltaképpen, voltaképp, végül is, végeredményben, valójában, elvégre, lényegében, igazában, igazándiból (bizalmas), igazából, jelesül
 • egyáltalán, egyáltalában
 • eredetileg, alapjában véve

zavarás

főnév
 • háborgatás, zaklatás, inzultus, piszkálás, macerálás (bizalmas), buzerálás (szleng), molesztálás, szekálás (bizalmas), szekírozás (bizalmas), vegzálás (régies), üldözés
 • nyaggatás, nyüstölés, fárasztás
 • kínzás, gyötrés, nyugtalanítás, idegesítés, ingerlés, irritálás (idegen), alkalmatlankodás, lábatlankodás, kellemetlenkedés
 • (régies): űzés, hajtás, kergetés

töpörtyű, tepertő

főnév
 • pörc (tájnyelvi), csörge (tájnyelvi), pörke (tájnyelvi)
 • (bizalmas): vakarcs, tökmag, csöppség, apróság, törpe (bizalmas), babszem, bütyök (bizalmas), porbafingó (durva)

szőrtelen

melléknév
 • csupasz, meztelen, sima bőrű, kopasz, tar
 • borotvált

tülekedik

ige
 • tolong, tolakodik, lökdösődik
 • dulakodik, türkőzik (tájnyelvi), nyomakodik, nyomul

zöm

főnév
 • többség, nagy része (valaminek), az átlag