megtapogat szinonimái

ige
 • megfogdos, fogdos, megbirbitél (tájnyelvi)
 • taperol (szleng)
 • (tájnyelvi): megver, meglapogat (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

papírpénz

főnév
 • bankjegy, bankó (régies), banknóta (régies), pénzjegy (régies)(bizalmas)

eljön

főnév
 • ellátogat, elfárad, idejön, elérkezik, megérkezik
 • bekövetkezik, beköszönt, beteljesedik, megvalósul, betelik (tájnyelvi), elkövetkezik, felvirrad (nap)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megtapogat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

meglep

ige
 • meghökkent, megdöbbent, megütköztet, elképeszt, megrémít, megrendít, megráz, felkavar, bámulatba ejt, ámulatba ejt, zavarba ejt, zavarba hoz, ledöbbent, (bizalmas), kiüt (szleng), kiakaszt (szleng), frappíroz (idegen)
 • megajándékoz, kedveskedik
 • (valakit): felkeres, meglátogat, ellátogat, beugrik, megnéz, benéz, bekukkant
 • rajtakap
 • tetten ér, rajtaüt
 • megrohan, megtámad, rátámad, lerohan, rajtahajt (régies)
 • (tájnyelvi): ellep, kitör, megtámad, eláraszt, kiver (bizalmas), elévesz (tájnyelvi)
 • elfog, elborít

likőr

főnév
 • kontyalávaló (tréfás), édespálinka (tájnyelvi)

lepra

főnév
 • bélpoklosság, bélpokol (régies)
 • (jelzőként): ocsmány, pocsék, rusnya, utálatos, gusztustalan, visszataszító, undorító, csúnya, rút
 • vacak, ócska, hitvány, silány, dibdáb, csapnivaló, tré (idegen), szar (durva)(szleng)

közömbös

melléknév
 • közönyös, érzéketlen, fád, nemtörődöm, lagymatag, apatikus, egykedvű, indolens (idegen), letargikus, részvétlen, flegmatikus, fásult, szenvtelen, rezignált, dermedt, kedvetlen, unott, tespedt, letört, tunya, lélektelen, blazírt, csüggedt, bágyadt, érzéstelen, pártatlan
 • érdektelen, indifferens (idegen), tökmindegy (szleng)
 • semleges, neutrális (idegen)

megrozsdásodik

ige
 • berozsdásodik, korrodál, megrágja az idő vasfoga, megeszi a rozsda

mindnyájan

névmás
 • egyetemleg (régies), mind egyig, mind egy szálig, mindannyian, mindahányan, valamennyien, valahányan, minden (tájnyelvi), mind, egytől egyig

zöm

főnév
 • többség, nagy része (valaminek), az átlag

kiszimatol

ige
 • felkutat, utánajár, kikutat, kikémlel, kinyomoz, kiderít, kipuhatol, kitudakol, kifürkész, felhajt, kiszaglász, kitud (tájnyelvi)
 • megtalál, rátalál, rálel, rábukkan, felfedez, rájön

kiosztás

főnév
 • szétosztás, elosztás, juttatás, kiutalás, átadás, kiadás, kézbesítés, szétszórás, kiszámlálás (régies), kivetés (régies)

hatásos

melléknév
 • eredményes, sikeres, hathatós, hatékony, célravezető
 • találó, csattanós, frappáns, imponáló, impozáns, megkapó, megragadó, impresszív (idegen), kifejező

kocsány

főnév
 • levélnyél, gyümölcsszár, pedunkulus (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): csutka, csuma, csuta

mondattan

főnév
 • szintaxis (szaknyelvi)

nekitámad

ige
 • nekiesik, nekiugrik, nekiront, nekimegy, ráront, rátör, ráveti magát, rátámad, kifakad, torkának ugrik, gorombáskodik (valakivel), nekifeszít (tájnyelvi)

csepereg, csöpörög

ige
 • szemerkél, permetez, szitál, szemereg (tájnyelvi), szemetel, csepellérezik (tájnyelvi), csepétel (tájnyelvi), ficsereg (tájnyelvi), pernyékel (tájnyelvi), pityereg (tájnyelvi), potyorász (tájnyelvi)

préda1

főnév
 • zsákmány, áldozat, martalék (régies), hadizsákmány, szerzemény, ragadmány (régies), dúlság (régies)
 • fosztogatás, zsákmányolás, prédálás (régies)

összebeszél

ige
 • megállapodik, megegyezik, összeesküszik, intrikál, szövetkezik, összejátszik, konspirál (idegen), összetanakodik (tájnyelvi)
 • összehadar, összehabar, összehord, összefecseg, összehantál, összehadovál, összezagyvál, elkalandozik, összekalatyol (régies), rizsázik (szleng)

megtér

ige
 • (tájnyelvi): visszatér, visszafordul, megfordul, hazamegy
 • konvertál (régies), áttér

megkockáztat

ige
 • merészel, megkísérel, megpróbál, felvállal, megreszkíroz (bizalmas), megreszkírol (tájnyelvi)
 • fogad, feltesz, kockára tesz
 • megemlít, felemlít, előhoz, előhozakodik, előáll, szóvá tesz, közbevet

mérkőzésvezető

főnév
 • játékvezető, bíró, döntőbíró

öregbít

ige
 • (hírnevet): növel, gyarapít, nagyobbít
 • bővít, tágít, kiterjeszt, meghosszabbít, kiszélesít, mélyít, vastagít

megvilágosodik

ige
 • kivilágosodik, virrad, felvirrad
 • fény derül (valamire), világosság derül (valamire), tisztázódik, világossá válik, dereng (bizalmas)

ige
 • tüzel, lövöldöz, lődöz, durrant
 • (várat): ostromol, ágyúz
 • (íjjal) nyilaz
 • (folyadék): lövell, kilő, spriccel (bizalmas)
 • (állatot): elejt, leterít, megöl
 • (gólt) rúg
 • (szleng): közösül, szeretkezik, koitál (idegen)
 • (szleng): (kábítószert) befecskendez, felnyom

mezőgazdaság

főnév
 • földművelés, gazdászat, agrikultúra (idegen), agronómia (szaknyelvi), gazdálkodás, agrárium (idegen)

őslakó

főnév, melléknév
 • bennszülött, őshonos, belföldi, őslakos, autochton (idegen)