kikürtöl szinonimái

ige
 • elárul, elhíresztel, közhírré tesz, világgá kürtöl, kifecseg, kilocsog, kikotyog (bizalmas), kipletykál (bizalmas), dobra ver, kidobol, kitrombitál, kibeszél (régies), eljár a szája, tereferél, kofálkodik, proklamál (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

véső

főnév
 • hidegvágó, dálta (tájnyelvi), kézivágó
 • vésnök, cizelláló (idegen), gravőr (idegen)

ciklikus

melléknév
 • ciklusos, ismétlődő, időszakos, visszatérő, körforgásos
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kikürtöl szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kiárusít

ige
 • végeladást rendez, likvidál

jellegtelen

melléknév
 • semmitmondó, kifejezéstelen, tartalmatlan, színtelen, szürke, ízetlen, seízű, középszerű, lapos, tucat, hétköznapi, prózai
 • se íze, se bűze, szagtalan

itt

határozószó
 • itten (bizalmas), ezen a szent helyen (bizalmas), íme (választékos), ímhol (régies), hoc loco (idegen), itteg (tájnyelvi), itteneg (tájnyelvi), ehelyt (tájnyelvi), ehol (tájnyelvi), ihol (tájnyelvi), ihon (tájnyelvi), ehelyütt (régies)
 • közel, a közelben

holtverseny

főnév
 • döntetlen, remi

kigombol

ige
 • kikapcsol, szétnyit, szétkapcsol, kinyit, kibont
 • (tájnyelvi): elver, megver

kohol

ige
 • kieszel, kiagyal, kitalál, kigondol, kitervel, kifundál, kifőz, kisüt, ráfog (valakire), mesterkedik, ravaszkodik, költ, hazudik, falzifikál (régies), fabrikál, koncipiál (régies) Sz: az ujjából szopja

szőrtelen

melléknév
 • csupasz, meztelen, sima bőrű, kopasz, tar
 • borotvált

hálás

melléknév
 • hálatelt, háládatos (tájnyelvi), lekötelezett, viszontszolgálatra kész, hálára kötelezett, hálaadatos (tájnyelvi)
 • hasznos, kifizetődő, bevált, tartós

hadiipar

főnév
 • haditermelés, hadianyag-termelés, hadianyaggyártás, fegyvergyártás

elvirágzik

ige
 • elvirul (választékos), elvirít, elhervad, meghervad, elnyílik, elfonnyad, kitátosodik (tájnyelvi)

harmadfű

melléknév
 • (csikó, borjú): hároméves

kontó

főnév
 • folyószámla
 • (régies): tartozás, adósság

közös I.

melléknév
 • kollektív, együttes, közösségi, társadalmi, szociális (idegen)
 • csoportos, társas
 • egyesült

megszagol

ige
 • megszaglász, megszagolgat, megszaglál, szimmant (régies), megbűzöl (régies)
 • megszimatol, megsejt, megsejdít, kitalál, gyanít, megérez, megneszel, neszét veszi, megorront, észrevesz

löveg

főnév
 • ágyú, pattantyú (régies)

kilenced

számnév
 • nóna (idegen)

kézitáska

főnév
 • retikül, ridikül, válltáska, táska, szatyor, tarsoly (régies)

kitermel

ige
 • felszínre hoz, feltár, kifejt, kibont, kibányász, kinyer
 • kiaknáz, kimerít, hasznosít
 • gyárt, kihoz (bizalmas), előállít
 • létrehoz, kifejleszt, megalkot, kialakít, előidéz

limlom

főnév
 • lom, ócskaság, zsibáru, cucc, kacat, bóvli, vacakság, vicik-vacak, haszontalanság, egyveleg, szir-szar (durva), mismás

kiolvasó

főnév
 • kiszámoló, mondóka

jólét

főnév
 • jómód, gazdagság, bőség, bővelkedés, vagyonosság, aranyélet, fényűzés, luxus, pompa
 • föllendülés, virágzás, konjunktúra (szaknyelvi), prosperitás (szaknyelvi)
 • gondtalanság, megelégedettség, nyugalom, béke, közjó, boldogság, boldogulás, üdv
 • kényelem, komfort (bizalmas)

kivillan

ige
 • előtűnik, kilátszik, kibukkan
 • (nap) kisüt, kiriggyen (tájnyelvi)

ige
 • tüzel, lövöldöz, lődöz, durrant
 • (várat): ostromol, ágyúz
 • (íjjal) nyilaz
 • (folyadék): lövell, kilő, spriccel (bizalmas)
 • (állatot): elejt, leterít, megöl
 • (gólt) rúg
 • (szleng): közösül, szeretkezik, koitál (idegen)
 • (szleng): (kábítószert) befecskendez, felnyom