közbenjárás szinonimái

főnév
 • közbelépés, pártfogás, pártfogolás, védelem, protekció, közvetítés, segédkezés, interveniálás (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

készültség

főnév
 • készenlét, készület
 • képzettség, felkészültség, tudás

puhít

ige
 • lágyít, porhanyít, gyengít, képlékenyít (szaknyelvi)
 • (főzéssel puhít): abál, párol, köveszt (tájnyelvi), főz
 • (bizalmas): meglágyít, megenyhít, kiengesztel
 • (bizalmas): ütlegel, ver
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a közbenjárás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

korszerű

melléknév
 • modern, mai, új, újszerű, divatos, időszerű, jelenkori, haladó, menő (szleng)

kiél

ige
 • kitombol
 • kielégít
 • (tájnyelvi): kihasznál, kizsarol

jog

főnév
 • örökség, juss (tájnyelvi)
 • igény (valamire), jogosultság, jogigény, jogcím
 • jogtudomány
 • jogrend
 • lehetőség, illetékesség
 • felhatalmazás, jogosítvány

körös-körül

határozószó
 • mindenütt, mindenfelé, minden oldalon, körben, karikában, kernyesten (tájnyelvi), körödes-körül (tájnyelvi)

lavór

főnév
 • mosdótál, mosdócsésze, kézmosó

tisztul

ige
 • (ég): derül, világosodik, fényesedik
 • (folyadék): higgad (tájnyelvi), ülepedik
 • takarodik, tágul, kotródik, elpucol (szleng)

humanista

melléknév
 • emberséges, emberbaráti, együtt érző

hónapos

melléknév
 • havi, egyhónapi, egyhavi
 • (zöldség): friss, primőr, fiatal, zsenge, gyenge, korai

felgyülemlik, fölgyü

ige
 • felhalmozódik, sokasodik, összegyűlik, feltorlódik, összetorlódik, felduzzad
 • csoportosul, aggregálódik (idegen), összesereglik, odatódul, összeverődik, tömegbe verődik, összeáll

igényel

ige
 • kér, követel, megkíván, kérvényez, igényt tart, reflektál (valamire), jogot formál (valamire), elvár, óhajt, akar, szüksége van (valamire), vágyakozik (valamire), folyamodik (valamiért)(valamitől)
 • szükségessé tesz, rászorul

legalsó

melléknév
 • legmélyebb, legalacsonyabb
 • legrosszabb, legkisebb, legutolsó
 • minimális

lom

főnév
 • limlom, ócskaság, zsibáru, kacat, bóvli, vacakság, vackeráj, haszontalanság, egyveleg, szir-szar (durva), vicik-vacak, mismás
 • szemét
 • (tájnyelvi): gizgaz
 • lomb
 • (tájnyelvi): bolyhosság

árvácska

főnév
 • kerti árvácska, viola, árvaviola, háromszínű ibolya, viola tricolor (szaknyelvi), szentháromságfű, árvavirág (tájnyelvi), bársonyka (tájnyelvi), császárszakáll (tájnyelvi)

nagyhírű

melléknév
 • híres, hírneves, neves, nevezetes, nagynevű, ismert, közismert, ünnepelt, koszorús (választékos), népszerű, menő (szleng)
 • kiváló, jelentős, tekintélyes, elismert, illusztris (választékos), prominens (választékos)

megsértés

főnév
 • megsebezés, felhorzsolás
 • vétség, botlás, áthágás, megszegés, túllépés
 • megalázás, lepiszkolás, becsmérlés, rágalmazás, arculcsapás, inzultus

közel

határozószó
 • közelben, egy ugrásra, egy köpésre (szleng), dobtányira (tájnyelvi), hajításnyira (tájnyelvi)
 • közelre, közelébe
 • majdnem, mintegy, csaknem, kis híján, szinte, már-már, cirka (bizalmas), nagyjából, megközelítőleg, durván, gorombán, nyersen, többé-kevésbé, meglehetősen, közelesen (tájnyelvi), közelest (tájnyelvi), itt-ott

korlátolt

melléknév
 • korlátozott, behatárolt, meghatározott, előírt, szabályozott, megszorított
 • szűk látókörű, rövidlátó, vaskalapos, maradi, szemellenzős, nyárspolgár
 • buta, együgyű, hatökör, nehézfejű, ostoba, hülye, bornírt (idegen), stupid

kürtő

főnév
 • szelelőlyuk, légakna, légcsatorna
 • (régies): kémény, kéménycső, füstkieresztő (régies)
 • (tájnyelvi): kályhacső

megorront

ige
 • megszimatol, megsejt, megérez, kiszimatol, megszagol, kiszagol (bizalmas), megneszel(valamiről)

központosítás

főnév
 • összpontosítás, centralizálás (idegen), centralizáció (idegen), tömörítés, koncentráció (idegen), egyesítés, összevonás

kigombol

ige
 • kikapcsol, szétnyit, szétkapcsol, kinyit, kibont
 • (tájnyelvi): elver, megver

lámpavas

főnév
 • lámpatartó, kandeláber, lámpaoszlop

megrozsdásodik

ige
 • berozsdásodik, korrodál, megrágja az idő vasfoga, megeszi a rozsda