kibicsaklik szinonimái

ige
 • megrándul, kificamodik, kicsuklik (tájnyelvi), kimegy, kifordul, kimarjul (tájnyelvi)
 • elakad, megbotlik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

közbeszólás

főnév
 • beleszólás, félbeszakítás, közbevetés, belebeszélés, közbevágás, megszakítás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kibicsaklik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kérdéses

melléknév
 • kétséges, bizonytalan, vitatható, kérdőjeles, megkérdőjelezhető, problematikus, kétes, eldöntetlen, megoldatlan, megfejtetlen, ismeretlen
 • ingatag, félremagyarázható, pontatlan
 • említett, tárgyalt, szóban forgó

irtó II.

határozószó
 • nagyon, éktelenül, szörnyen, roppantul, irtózatosan, bosszantóan, iszonyúan, rettenetesen

incifinci

melléknév
 • apró, icipici, iciri-piciri, pici, kicsi, picurka, icurka-picurka, parányi, pöttömnyi, csöppnyi, pindurka, aprócska, mini (bizalmas)
 • lényegtelen, jelentéktelen, haszontalan, csip-csup, piti (szleng), szir-szar (durva), csipszar (szleng), piszlicsáré (bizalmas)

hernyótalp

főnév
 • lánctalp, hernyólánc

kisöpör

ige
 • felsöpör, kitakarít, kitisztít, megtisztít, kihárint (tájnyelvi)
 • elsöpör, elhajt, elsodor, magával sodor, eltávolít

színe-java

főnév
 • (valaminek): java, színe, legjava, eleje, krémje, elitje, dísze-virága, színe-virágja, színe-lángja (tájnyelvi)

gyötrődik

ige
 • kínlódik, vergődik, emésztődik, eszi magát, emészti magát, marcangolja magát, tépelődik, rágódik, őrlődik, epekedik, évődik (tájnyelvi), ölődik, szenved, kínokat áll ki, aggódik, vesztegeti a lelkét, sínylődik

gyanánt

névutó
 • nevében (régies), fejében (régies), helyett

elpalástol

ige
 • eltitkol, elleplez, elkendőz

hajózás

főnév
 • hajóközlekedés, kabotázs (szaknyelvi), navigáció (szaknyelvi), navigálás (szaknyelvi)
 • tengerhajózás, tengerészet
 • vitorlázás, evezés
 • léghajózás, repülés

kiugrik

ige
 • kipattan, kiszökken, kiperdül, kipenderedik, kimozdul, kizökken
 • kiszalad
 • előretör, élre tör
 • kilép, kiszáll, visszatáncol, elhagy, dezertál, kibakkant (szleng), kizizzen (szleng)
 • kificamodik, kibicsaklik
 • kiszögellik, kinyúlik, előrenyúlik, előreáll, kidudorodik, kidülled, kiguvad
 • szembetűnik, szembeszökik, kitűnik, kiválik, kimagaslik, kiemelkedik (valamibe)

könyörög

ige
 • kér, kérlel, kérve kér, eseng, instál (régies), esedez, esedezik, rimánkodik, koldul (valamit), zsirmálkodik (régies), keserveskedik (tájnyelvi), pitiz (bizalmas), kunyerál, kuncsorog, kunyermálódik (tájnyelvi), kunnyog (tájnyelvi), kéricsél (tájnyelvi), apprekál (idegen)
 • imádkozik, folyamodik, leborul, letérdel, fohászkodik (választékos), segítségül hív, istenkedik (tájnyelvi), imád (régies), orál (idegen), szuplikál (idegen)

megkárosít

ige
 • megrövidít, becsap, kifoszt, rászed, tönkretesz, megcsal, meglop, kinulláz (bizalmas), megránt (régies), megkisebbít (tájnyelvi), árt (valakinek), kárára van, kizsebel(vki számára)

les1

ige
 • néz, figyel, leselkedik, bámul, kémlel, kukucskál, vizslat, kukkol, skubizik (szleng), stíröl
 • puskázik (szleng)
 • (valamit): vár, remél, óhajt, vágyik (valamire)

kibök

ige
 • kiszúr (bizalmas), kilyukaszt, átszúr, átlyukaszt
 • kinyög, kikotyog (bizalmas), elköp (szleng), elmond, közöl

képeskönyv

főnév
 • album, ábrakötet, cifráskönyv (régies), illusztrált könyv, képesalbum

kimozdul

ige
 • kilép, kijön
 • kiruccan, elutazik
 • kibillen, kimoccan, kilendül, kicsusszan, kibiccen, kicsuklik (tájnyelvi), kibicsaklik, kifordul, kirándul, kijön a helyéről

lelkizik

ige
 • (szleng): elbeszélget, társalog, kiönti a lelkét (valakinek)
 • érzeleg

kifejező

melléknév
 • beszédes, expresszív (idegen), kifejezésteljes, jellegzetes, markáns, plasztikus, élénk, erőteljes, velős, magvas, tömör, szemléletes, jelentőségteljes, sommás

itt

határozószó
 • itten (bizalmas), ezen a szent helyen (bizalmas), íme (választékos), ímhol (régies), hoc loco (idegen), itteg (tájnyelvi), itteneg (tájnyelvi), ehelyt (tájnyelvi), ehol (tájnyelvi), ihol (tájnyelvi), ihon (tájnyelvi), ehelyütt (régies)
 • közel, a közelben

kirakat

főnév
 • boltablak, tárló, üvegszekrény, ózlag (tájnyelvi), vitrin, portál (régies)
 • bemutató, bemutatás, expozíció (idegen), kiállítás, mutatvány, szemle, szemlére tétel
 • megjelenítés, külső, külszín, látszat, látszateredmény

lepra

főnév
 • bélpoklosság, bélpokol (régies)
 • (jelzőként): ocsmány, pocsék, rusnya, utálatos, gusztustalan, visszataszító, undorító, csúnya, rút
 • vacak, ócska, hitvány, silány, dibdáb, csapnivaló, tré (idegen), szar (durva)(szleng)