leáldozik szinonimái

ige
 • lenyugszik, lemegy, alászáll, leszáll, leszentül (tájnyelvi)
 • hanyatlik, megszűnik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kankalin

főnév
 • primula, kulcsvirág, csókaláb (tájnyelvi), kökörcsin (tájnyelvi)

túlsúly

főnév
 • súlyfölösleg, súlytöbblet, többletsúly
 • túlterhelés
 • előny, fölény, hegemónia, preponderancia (idegen), prepotencia (régies)
 • többség
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a leáldozik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kurjant

ige
 • kiált, rikolt, rikkant, üvölt, hujant (tájnyelvi)
 • felkiált

kitilt

ige
 • kiutasít, kikerget, kitesz, kirak, kidob, kipenderít, kihajít, kitaszít, kiközösít, kiátkoz, relegál (régies), eltilalmaz (tájnyelvi), kilakoltat, kitelepít, kitoloncol, száműz, számkivet, deportál, internál (idegen)
 • kizár, kirekeszt

kirajzik

ige
 • kiköltözik, kivonul
 • kitódul, kiárad

kémikus

főnév
 • vegyész

lámpaoszlop

főnév
 • kandeláber, kandelábertartó, lámpatartó, lámpavas

lexikon

főnév
 • ismerettár, tudománytár, enciklopédia
 • (régies): szótár
 • (szaknyelvi): szókincs

tükröz

ige
 • mutat, visszaver, reflektál
 • ábrázol, kifejez
 • mond

iskolai

melléknév
 • tanintézeti, nevelőintézeti, oskolai (régies), tanodai (régies)
 • (pejoratív): iskolás, merev, dogmatikus, szűk látókörű, hagyományos, elavult

informál

ige
 • tájékoztat, felvilágosít, értesít, tudósít, közöl, kihirdet, elmond, tudtul ad, tudat, közzétesz, nyilvánosságra hoz, útbaigazít

fiatalság

főnév
 • fiatalkor, ifjúkor, kamaszkor
 • ifjúság, a fiatalok

jégverem

főnév
 • jégpince, hűtőkamra

lökhajtásos

melléknév
 • sugárhajtású, léglökéses, hőlégsugár-hajtású, gázsugármotoros (szaknyelvi), reaktív (idegen)

megcsíp

ige
 • belecsíp, megmar, csipked, megmarkol, megfullánkol (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): megüt
 • elfog, elkap, elcsíp
 • rajtakap, rajtacsíp

bárónő

főnév
 • bárókisasszony, baronesz (idegen)
 • báróné

nyomdahiba

főnév
 • sajtóhiba, nyomáshiba
 • elírás

mielőbb

határozószó
 • mihamarabb, minél hamarabb, késedelem nélkül, hamar, nemsokára, csakhamar, gyorsan

lebarnít

ige
 • (szleng): leszid, letol (bizalmas), leszúr
 • megszégyenít

kuli2

melléknév
 • lehajló, görbülő (szarv), kajla

lép2

főnév
 • madárlép, lépvessző
 • kelepce, csapda

mérsékel

ige
 • csillapít, enyhít, csökkent, tompít, halkít
 • moderál (bizalmas), visszafog, visszatartóztat, kisebbít, temperál (idegen), visszavesz, türtőztet, megnyugtat, csitít, csöndesít, redukál, elfojt, fékez, korlátoz, szabályoz, megszorít, apaszt, leszállít, leenged, leértékel, levisz, olt, elhomályosít, gyengít, letör, lefokoz, megzaboláz, visszaszorít, csorbít

légi

melléknév
 • repülő, repülési

kivilágít

ige
 • átfénylik, kiszűrődik, kitűz, kisüt
 • fénybe borít, illuminál (választékos), kivilágosít (régies)

letartóztat

ige
 • őrizetbe vesz, elfog, elkap, lecsuk, lefog, megfog, aredál (tájnyelvi), learedál (tájnyelvi), arrestál (idegen)
 • lestoppol (szleng), lekapcsol (szleng), beakaszt (szleng), begyűjt (szleng), beszipkáz (szleng), bevisz, bezsuppol (szleng), deteneál (idegen)

mezítláb

határozószó
 • csupaláb (tájnyelvi), meztélláb (tájnyelvi)