közéleti szinonimái

melléknév
 • nyilvános, politikai

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

prédikál

ige
 • szentbeszédet mond, igét hirdet
 • (bizalmas): szónokol, beszél, papol, lelkére köt, lelkére beszél, korhol, dorgál, prézsmitál (régies)

rázogat

ige
 • ráz, lötyögtet, döcögtet, zöcsköl (tájnyelvi), zötyögtet, pallal (régies)
 • rostál, szitál, szelel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a közéleti szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kósza

melléknév
 • kóbor, bolyongó, kujtorgó, csavargó, csatangoló
 • kétes, bizonytalan, ellenőrizetlen

kiér

ige
 • kijut, kijön
 • odaér, elér, elérkezik, eljut
 • kinyúlik, kiterjed

kevély

melléknév
 • gőgös, dölyfös, pöffeszkedő, begyes, felfuvalkodott, büszke, rátartós, rátarti, beképzelt, magahitt (régies), elbizakodott, öntelt, fennhéjázó, arrogáns, pökhendi, fölényes, megvető, lenéző, lekicsinylő, fennenpökő (régies)

jogtiprás

főnév
 • bűntett, bűntény, bűncselekmény
 • törvénytelenség, törvénysértés, jogsértés

körültekintés

főnév
 • körbenézés, szemle
 • megfontolás, megfontoltság, mérlegelés, óvatosság, éberség, meggondoltság, gondosság, előrelátás, alaposság, elővigyázat, elővigyázatosság, tapintatosság, diszkréció (idegen), udvariasság, diplomácia, figyelmesség, odafigyelés

lazsnakol

ige
 • üt, ver, üt-ver, püföl, páhol

tized II.

főnév
 • dézsma

hurcol

ige
 • szállít, cipel, trógerol (szleng), vonszol, hordoz, hurcolász, hordogat (régies), visz, hurimál (tájnyelvi)
 • deportál, száműz

hordágy

főnév
 • hordszék, saroglya (tájnyelvi), terák (tájnyelvi)

felhasít, fölhasít

ige
 • felvág, fölmetsz, feltép, fölrepeszt, felszakít, felsért, megvág, felaprít, felszabdal, felhasogat, felrepít (tájnyelvi), szívol (tájnyelvi), szivatol (tájnyelvi)

ihaj

indulatszó
 • csuhaj, sej-haj, sejehaj, ihaj-tyuhaj

légi

melléknév
 • repülő, repülési

lottó

főnév
 • sorsjáték, szerencsejáték, számsorsjáték (régies), lutri (régies), lottéria (régies)

aspektus

főnév
 • nézőpont, szempont, szemszög, nézet, álláspont, tekintet
 • eshetőség, lehetőség, kilátás

nagymenő I.

melléknév
 • (szleng): tekintélyes, befolyásos, jelentékeny, ismert
 • (szleng): keresett, divatos, népszerű, felkapott (bizalmas), közkedvelt, király (szleng), ász (szleng), nagyagyú (szleng), penge (szleng), profi (bizalmas), császár (szleng), bajnok (szleng)

megszakít

ige
 • félbehagy, megszakaszt, megakaszt
 • szüneteltet, szünetet tart, felfüggeszt, elnapol
 • megszüntet, abbahagy, felhagy (valamivel), véget vet (valaminek)
 • elválaszt (szót)
 • szétkapcsol, szétbont
 • közbevág, beleszól, félbeszakít

közép

főnév
 • középpont, gócpont, centrum
 • átlagérték, középérték

kormoz

ige
 • bepiszkít, bemocskol, befeketít
 • (szleng): félrevezet, becsap, rászed

lábadozik

ige
 • javul, gyógyul, épül, türemedik (régies), fölépül, édeledik (tájnyelvi), gallog (tájnyelvi), pöndül (tájnyelvi)

megpattan

ige
 • pattan, megpercen (tájnyelvi)
 • megreped, kifakad
 • (szleng): meglép (bizalmas), elszökik, távozik, kereket old, elillan, dobbant (szleng), lepattan (szleng), lelép (bizalmas), elpucol (szleng), eldönget, elhúz (szleng), lelécel (szleng), fölszívódik (szleng)

közül

határozószó
 • köréből

kihallgat

ige
 • kikérdez, vallat, firtat, tudakol, vallatóra fog, kérdőre von, kérdezősködik, érdeklődik, faggat, nyaggat, gyóntat
 • lehallgat, kifülel

lanka

főnév
 • lejtő, domboldal, hegyoldal, ereszkedő, bigecs (régies), lonka (régies)

megsért

ige
 • felsért, megsebez, megsebesít, megvág, megkarcol, fölhorzsol
 • megrongál, kárt tesz (valamiben), tönkretesz
 • áthág, megszeg, megsért, semmibe vesz, felrúg
 • megbánt, fájdalmat okoz, belemar (valakibe), becsületébe gázol (valakinek), vérig sért, megaláz, lemarház (durva), megvét (tájnyelvi), inzultál, dehonesztál (idegen)