kézirat szinonimái

főnév
 • manuscriptum (idegen)
 • kódex (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

görény

főnév
 • petymeg
 • (szleng) (jelzőként is): rohadék (durva), tróger (durva), mocsok (durva)

ostromgyűrű

főnév
 • ostromzár, blokád
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kézirat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kényszermunka

főnév
 • munkaszolgálat, rabszolgamunka, gályarabság, robot, málenkij robot (idegen), rabatt (tájnyelvi)

irány

főnév
 • útvonal
 • cél, orientáció (idegen)
 • menet, lefolyás, haladás
 • tendencia, törekvés, irányzat, trend
 • szempont, tekintet, vonatkozás

illető II.

főnév
 • valaki, egy személy, egyvalaki
 • ember, pofa (szleng), pali (szleng), pasas (bizalmas), pacák (szleng), ipse (bizalmas)
 • nő, hölgy

helyfoglalás

főnév
 • jegyrendelés, rezerválás, rezerváció, bukkolás
 • szobafoglalás, szobarendelés, szállásfoglalás

keskeny

melléknév
 • szűk, szűkes, szoros
 • vékony, sovány, karcsú, hosszúkás, vézna
 • ösztövér

kiscsirke

főnév
 • csibe, csirke, csicske (tájnyelvi), csirkefi (tájnyelvi), tikfi (tájnyelvi), csirkuca (tájnyelvi), pire (tájnyelvi)

szezon

főnév
 • idény, évad

gyógytea

főnév
 • herbatea, gyógyital, főzet

gurít

ige
 • görget, gördít, hengerít, henterget, hengerget, gurgat (tájnyelvi), hemperít (tájnyelvi)
 • (szleng): hazudik, füllent, tódít, etet (szleng), hamukál (szleng), hantál (szleng), hantázik (szleng), linkel (szleng), lódít
 • (szleng): udvarol

előrehaladott

melléknév
 • fejlett, késői, súlyosbodott (állapot)

hajdani

melléknév
 • régi, ősi, egykori, azelőtti, korábbi, letűnt, néhai, ósdi, valamikori, quondam (régies), ódon, réges-régi, ó (régies), volt, régmúlt, archaikus
 • divatjamúlt, régimódi, ódivatú, avatag, idejétmúlt, ásatag

kitanul

ige
 • elsajátít (szakmát), kiképezi magát, képesítést szerez, kiműveli magát
 • megismer, kiismer, eligazodik, beavatódik
 • (valamiből): elfelejt, kijön a gyakorlatból

ködös

melléknév
 • párás, nyirkos, gőzös
 • borús, borongós
 • homályos, határozatlan, kialakulatlan, pontatlan, elmosódott, bizonytalan, felismerhetetlen, érthetetlen, zagyva, zavaros
 • távoli, régi, tompa, hézagos
 • fátyolos, könnyes

meghúzódik

ige
 • megfeszül, megrándul
 • megnyúlik, megvékonyodik, elvékonyodik
 • megbújik, elrejtőzik, meglapul, lapít, lapul, rejtőzködik, összehúzza magát, megbúvik (régies), gunnyaszt, sunyorog (tájnyelvi), kushad (bizalmas), kusmorog (tájnyelvi), kuttog (tájnyelvi), megtop (tájnyelvi)
 • meghúzza magát, bevackol (bizalmas), dekkol (szleng)

lenyír

ige
 • megnyír, levág, lenyes, lestuccol (szaknyelvi), megkopaszt, lekopaszt, (kutyát) trimmel (szaknyelvi), leborotvál, leberetvál, lehúz, levesz, leszed, lenyiszál, lefajkol (tájnyelvi), lenyírdes (tájnyelvi)

kiábrándul

ige
 • csalódik, észre tér, kijózanodik, kiszeret Sz: egy világ dől össze benne

keménykötésű

melléknév
 • stramm (bizalmas), jó kiállású, sportos, kisportolt, edzett, izmos, erős, robusztus, tökös (szleng), markos (tájnyelvi)

kilátszik

ige
 • kiáll, kinyúlik, kivan, kilóg, kivirít, kirí, kiütközik, előreugrik, kicsüng, kivillan, kiviggyanik (tájnyelvi)
 • (régies): kitűnik, kitetszik, kiviláglik, kiötlik (régies), szembeötlik, szembetűnik

lekottáz

ige
 • leír, notál (idegen)

kiegészítő

melléknév
 • kibővítő, pótló, pótlólagos, utólagos, kisegítő, pót, szuplementer (idegen), akcesszórius (idegen), komplementer (idegen)
 • mellékes, járulékos, másodlagos, mellék-

ismertetőjel

főnév
 • ismertetőjegy, megkülönböztető jegy, sajátosság, jelleg, jellegzetesség, specialitás, karakterisztikum (idegen), anyajegy, stigma
 • embléma, logo

kinyit

ige
 • bont, felbont, felnyit, megnyit, felpattint, lecsatol, kikapcsol, kibogoz, kicsomóz, kiold, megenged, kifejt, kiszabadít
 • kitár, feltár, kireteszel, felránt, feltép, feltör, felfeszít, kifeszít, kicsuk (tájnyelvi), kikulcsol (tájnyelvi), megpattant (tájnyelvi)
 • (szájat) kitát, eltát
 • bekapcsol, működésbe hoz, beindít
 • (virág) (tájnyelvi): kinyílik

lencse

főnév
 • (fényképezőgépé) objektív, optika
 • szemlencse
 • anyajegy, (arcon) szépséglencse (régies)
 • szemölcs, bibircsók