keskeny szinonimái

melléknév
 • szűk, szűkes, szoros
 • vékony, sovány, karcsú, hosszúkás, vézna
 • ösztövér

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

másol

ige
 • kopíroz (bizalmas), sokszorosít, párjál (tájnyelvi), indigózik (szleng), leír, koppint (szleng), kottáz (szleng), stencilez
 • reprodukál
 • utánoz, követ, imitál
 • majmol, szajkóz (bizalmas)

körözvény

főnév
 • körlevél, körirat, körrendelet, hirdetmény, cirkuláré (régies)
 • körözőlevél, kurrens (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a keskeny szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kedveszegett

melléknév
 • elkedvetlenedett, kedvetlen, lehangolt, letört, reményvesztett, rosszkedvű, csüggedt, deprimált

indokolt

melléknév
 • helyénvaló, helyes, jogos, megokolt, alapos, megalapozott, okadatolt, bizonyított, igazolt, meggyőző
 • szükséges, elfogadott, értelmes, eszes, bölcs, ésszerű, racionális, józan, átgondolt, logikus, elvitathatatlan

időzít

ige
 • beállít, tempíroz (idegen)

hazárdjáték

főnév
 • szerencsejáték
 • vakmerőség, kockázat, rizikó, kaland

kérdő

melléknév
 • kutató, vizsgáló, firtató, érdeklődő
 • interrogatív (szaknyelvi)(szaknyelvi)

kinevel

ige
 • kiképez, kifejleszt
 • kialakít, létrehoz
 • kinemesít

szeretetre méltó

melléknév
 • megnyerő, rokonszenves, szimpatikus, kedves, aranyos, szívélyes

gyámolít

ige
 • támogat, segít, pártfogol, istápol, gondoskodik (valakiről), segélyez, felkarol, segítségére van, pártol, pártját fogja, védelmez, oltalmaz, patronál, pásztorít (régies)

gordonkázik

főnév
 • csellózik

elnyomás

főnév
 • elnyomatás, önkény, önkényuralom, zsarnokság, zsarnokoskodás, jogfosztás, szuppresszió (idegen), basáskodás, despotizmus (idegen), diktatúra, tirannizmus (régies), leigázás

gyümölcsíz

főnév
 • íz, lekvár, dzsem, marmelád (régies), liktárium (régies)
 • (szleng): gépzsír

kisebbség

főnév
 • nemzetiség, nemzeti kisebbség, minoritás (idegen), etnikum
 • ellenzék, ellenpárt, ellenlábas
 • (tájnyelvi): kár, hátrány
 • (régies): kudarc, szégyen, gyalázat, pironság (tájnyelvi)

kordé, kordély

főnév
 • taliga, targonca, leptika (tájnyelvi)
 • szekér

megfigyelő I.

melléknév
 • néző, bámészkodó, leselkedő, kukkoló (szleng)

lejátszódik

ige
 • végbemegy, megtörténik, lefolyik, lezajlik, lefut (bizalmas), lepereg

készenlét

főnév
 • készültség, összetartás (szaknyelvi)
 • (választékos): tudás

katonáskodik

ige
 • szolgál
 • vitézkedik (régies), harcol

kígyózik

ige
 • kanyarog, kanyarodik, tekereg, tekergőzik, csavarodik, kunkorodik, kacskaringózik, gyűrűzik

léghajózás

ige
 • léggömbrepülés
 • léghajóvezetés, aviatika (szaknyelvi)

kézirat

főnév
 • manuscriptum (idegen)
 • kódex (szaknyelvi)

intő I.

melléknév
 • figyelmeztető, megszívlelendő
 • feddő, dorgáló, szemrehányó, elrettentő, elijesztő

kikötőhely

főnév
 • kikötő, rév, révhely, révpart, hajórév, horgonyzóhely, kikötőváros, kikötőgát, rakodópart, rakpart, móló, dokk

lehorgonyoz

ige
 • horgonyt vet, kiköt, rögzít, lemacskáz (tájnyelvi)
 • megállapodik
 • letelepszik, megragad