előrehaladott szinonimái

melléknév
 • fejlett, késői, súlyosbodott (állapot)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csapás1

főnév
 • ütés, vágás, suhintás, sújtás, ütleg, pofon
 • baj, sorscsapás, szerencsétlenség, megpróbáltatás, megrázkódtatás, balszerencse, istenverése (tájnyelvi), istencsapása (tájnyelvi), hányattatás, viszontagság, kataklizma (idegen), balsors, balvégzet (régies), tragédia, katasztrófa, krach (régies), átoksúly (régies), vész (régies), veszedelem (régies), kalamitás (régies)
 • (régies): büntetés, ostorozás

féreg

főnév
 • pondró, kukac, élősdi, nyű (tájnyelvi), rágoly (régies)
 • (ember): szemét, mocsok, nyomorult
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a előrehaladott szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elkever

ige
 • összekever, összevegyít, elvegyít
 • (bizalmas): elveszít, elhány
 • (bizalmas): eltéved, elkeveredik

dolgozik

ige
 • munkálkodik (választékos), munkál (tájnyelvi), melózik (bizalmas), melódiázik (bizalmas), robotol (bizalmas), hajt, gürizik (szleng), gürcöl, güzül (szleng), bütyköl (bizalmas), kulizik (szleng), igálkodik (tájnyelvi), töri magát, strapálja magát, ad a munkának (bizalmas), serénykedik, szorgoskodik, foglalatoskodik, foglalkodik (régies), fárad, fáradozik, bejsztol (szleng), gályázik (szleng) Sz: tapossa a malmot; hajtja a verklit; nyomja az ipart, ráver a melóra
 • tevékenykedik, ténykedik, működik, ügyködik, funkcionál
 • (gép): jár, megy

deres I.

melléknév
 • dérlepte, zúzmarás, fagyos, jeges, dermedt
 • őszülő, őszes, ősz, fehéredő, szürkülő, ezüstös, ezüstfehér, galambősz

cigánylány

főnév
 • gitanissa (régies), rányi (szleng), romacsaj

elnyomás

főnév
 • elnyomatás, önkény, önkényuralom, zsarnokság, zsarnokoskodás, jogfosztás, szuppresszió (idegen), basáskodás, despotizmus (idegen), diktatúra, tirannizmus (régies), leigázás

érdek

főnév
 • érdekeltség, érdeklet (régies)
 • haszon, nyereség, előny, java (valakinek)
 • haszonlesés, számítás, önzés
 • (régies): érdeklődés, kíváncsiság

meghökkent

ige
 • meglep, elképeszt, megdöbbent, megzavar, összekavar, megijeszt, megrendít, felkavar, megdermeszt, feldúl, megriaszt, kiborít (bizalmas), frappíroz (idegen)

betanít

ige
 • kiképez, megtanít, begyakoroltat, bemagoltat, szájába rág, fejébe ver, kitanít, kioktat, idomít, betör, treníroz, edz, dresszíroz, abriktol (régies)

bensőséges

melléknév
 • átélt, meghitt, családias, meleg, szíves, szívélyes, otthonos, bizalmas, intim, szoros, testi-lelki, kordiális (régies)

bizományi

főnév
 • bizományi áruház, használtcikk-kereskedés

értékel

ige
 • felbecsül, taksál, esztimál (idegen), kvalifikál, saccol (bizalmas), felmér
 • megítél, minősít, kritizál, elbírál, zsűriz (bizalmas), méltat, véleményez, osztályoz, pontoz
 • megbecsül, becsül, becsben tart, nagyra becsül, nagyra tart, sokra tart, elismer, méltányol, respektál, honorál

fejfa

főnév
 • keresztfa, sírkereszt, kereszt, sírjel (szaknyelvi), síremlék, kopjafa, gombfa, gombosfa (tájnyelvi), sírfa (régies), fejefa (tájnyelvi), főtőlfa (tájnyelvi), főtőlvaló (tájnyelvi), halottfa (tájnyelvi)
 • (szleng): egyes, elégtelen, dugó (szleng)

hajnali

melléknév
 • derengő, szürkületi, virradati, feslő, korai, reggeli, pitymalló, pirkadó, pirkadati

főbenjáró

melléknév
 • súlyos, fontos, lényeges, életbe vágó, halálos, kriminális (bizalmas), fővesztéssel járó (régies)

előrenéz

ige
 • előretekint
 • bizakodik, bízik, reménykedik

eljön

főnév
 • ellátogat, elfárad, idejön, elérkezik, megérkezik
 • bekövetkezik, beköszönt, beteljesedik, megvalósul, betelik (tájnyelvi), elkövetkezik, felvirrad (nap)

élvonal

főnév
 • élmezőny, élcsapat, élboly
 • arcvonal

folyószámla

főnév
 • kontó (régies), bankszámla

elsír

ige
 • elpanaszol, elzokog, kipakol, elnyafog (bizalmas), elabajog (tájnyelvi)
 • elkunyerál (bizalmas), elkönyörög, elkér
 • (elsírja magát): sírva fakad, elfakad sírva (tájnyelvi), elpityeredik, sírásra fakad, könnyekre fakad, könnyekben tör ki, potyognak a könnyei (bizalmas), itatja az egereket (tréfás), eltörik a mécses

dörzspapír

főnév
 • dörzsölőpapír, smirgli, csiszolópapír, üvegpapír, csiszolóvászon

enciklopédia

főnév
 • ismerettár, lexikon

forróság

főnév
 • hőség, kánikula, heve (valaminek)
 • szenvedély, hevület, tűz, lelkesedés, rajongás, lángolás, elragadtatás, vehemencia
 • láz
 • (tájnyelvi): láz, hőemelkedés