gyógytea szinonimái

főnév
 • herbatea, gyógyital, főzet

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kémszer

főnév
 • (szaknyelvi): reagens (szaknyelvi), vegyszer, kémlelőszer (régies)

miliő

főnév
 • környezet, atmoszféra, keret, kör, háttér, légkör, klíma, levegő, vidék, környék
 • asztalközép
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyógytea szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gondterhelt, gondter

melléknév
 • gondtelt, levert, lehangolt, deprimált (idegen), aggodalmaskodó, nyugtalan, rosszkedvű, borús, felhős, komor

fénycső

főnév
 • neoncső, világítócső

felsikolt, fölsikolt

ige
 • felvisít, sivánkodik (tájnyelvi)

étkezde

főnév
 • vendéglátóhely, kifőzés, kifőzde, falatozó, bisztró, büfé, étterem, kantin, kiskocsma, vendéglő, resti (bizalmas), menza, étkezőhelyiség, ebédlő, kajálda (szleng), csámcsogda (tréfás)

gyámolít

ige
 • támogat, segít, pártfogol, istápol, gondoskodik (valakiről), segélyez, felkarol, segítségére van, pártol, pártját fogja, védelmez, oltalmaz, patronál, pásztorít (régies)

harangvirág

főnév
 • csöngettyűke, csengettyűke, galambvirág (tájnyelvi), harangcámoly (tájnyelvi)

páratlan

melléknév
 • párját ritkító, egyedülálló, egyedüli, rendkívüli, hasonlíthatatlan, utánozhatatlan, példátlan, példa nélkül álló, jeles, kitűnő, hallatlan, utolérhetetlen, különleges, kivételes, ritka Sz: nincs mása széles e világon; hetedhét országban nincs párja; nincs párja még a szőgyi nádasban sem; olyan nincs a rézig

előkap

ige
 • előhúz, előránt, elővesz
 • leszid, megszid, összeszid, elővesz (bizalmas), felelősségre von

ellenszer

főnév
 • ellenméreg, antidotum (régies), antitoxin (szaknyelvi)

betanít

ige
 • kiképez, megtanít, begyakoroltat, bemagoltat, szájába rág, fejébe ver, kitanít, kioktat, idomít, betör, treníroz, edz, dresszíroz, abriktol (régies)

elszenved

ige
 • elvisel, eltűr, elbír, kibír, keresztülmegy, átesik, átmegy (valamin), átél, kiáll, lenyel (bizalmas), aláveti magát (valaminek), hord, hordoz, tolerál, végigcsinál(valami ellen)

határol

ige
 • körülhatárol, körülvesz, körülfog, körülzár, kerít, övez, szegélyez

hófúvás

főnév
 • hóvihar, hóförgeteg, hófuvat (választékos)
 • hóakadály, hótorlasz, hópustolás (tájnyelvi)

kifúj

ige
 • kilehel, kipiheg, kilélegzik, liheg, szuszog
 • (szél): kiszárít, érdessé tesz
 • (szleng): meghiúsul, dugába dől, kipurcan (bizalmas)
 • (kifújja magát): megpihen, lazít (bizalmas)

jogilag

határozószó
 • jog szerint, jogosan, de jure, juridice (szaknyelvi)

gyomorgörcs

főnév
 • hascsikarás, kólika (tájnyelvi)

gólya

főnév
 • cakó (tájnyelvi), eszterág (tájnyelvi), katrincásgém (tájnyelvi)
 • (bizalmas): elsőéves, elsős

halasztás

főnév
 • elhalasztás, elnapolás, halogatás, húzás-halasztás, huzavona, elodázás, időnyerés, eltolás, elhúz (valamit), későbbre hagyás, késleltetés, késedelem
 • haladék, moratórium (szaknyelvi), póthatáridő, haladékadás, engedmény

jegygyűrű

főnév
 • karikagyűrű, mátkagyűrű

gyűrődés

főnév
 • ránc, redő, barázda
 • szamárfül
 • (szleng): munka, fáradság, igénybevétel, strapa (bizalmas)
 • (szleng): lumpolás (bizalmas), éjszakázás, virrasztás, fennlét, ivászat, mulatozás, tivornyázás, dorbézolás

feszeng

ige
 • feszélyezi magát, zsenírozza magát (bizalmas), szorong, feszeleg (tájnyelvi), peckélődik (tájnyelvi), zsénben van (bizalmas), zavarban van, fészkelődik Sz: egyik lábáról a másikra áll; parázson áll

hangár

főnév
 • repülőgépszín, csarnok

jóakaró I.

melléknév
 • jóakaratú, jóindulatú, jó szándékú, szíves, kegyes (régies), baráti, benevolens (régies), irgalmas, kegyelmes