kiábrándul szinonimái

ige
 • csalódik, észre tér, kijózanodik, kiszeret Sz: egy világ dől össze benne

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kipurcan

ige
 • (szleng): tönkremegy, elromlik, meghibásodik, lerobban (szleng), tropára megy (szleng), bekrepál (szleng), bemondja az unalmast (szleng), kifingik (szleng)
 • (szleng): kifárad, kimerül, elerőtlenedik, elgyengül, kitikkad (bizalmas), kikészül

hölgyfodrász

főnév
 • női fodrász, hajszobrász (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiábrándul szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

képes2

melléknév
 • alkalmas, rátermett, megfelelő, kiképzett, potens (régies), kvalifikált (idegen), hivatott, alkalmatos, elszánt, hajlandó
 • jogképes, jogosult

írás

főnév
 • betűvetés, szépírás, halligráfia (szaknyelvi)
 • macskakaparás, firka, irkafirka (bizalmas), ákombákom, krikszkraksz (bizalmas), kacaboca (tájnyelvi)
 • íráskép
 • tollforgatás, írásmód
 • irat, iromány, dokumentum, igazolás, tanúsítvány
 • szöveg, írásmű, feljegyzés
 • biblia, szentírás
 • (tájnyelvi): minta, rajz
 • rajzolás, festés, varrás

ilyenfajta

névmás
 • ilyen, ilyenféle, efféle, ilyennemű, ilyesféle, ugyanilyen

helyreigazít

ige
 • visszahelyez, visszaállít, visszatesz, visszarak, helyrerak, reponál (szaknyelvi)
 • helyesbít, kijavít, kiigazít, korrigál, rektifikál (régies), restituál (szaknyelvi), emendál (régies)

készenlét

főnév
 • készültség, összetartás (szaknyelvi)
 • (választékos): tudás

kisember

főnév
 • tökmag, gyerek
 • közember, szegény ember
 • munkás, proletár
 • tucatember, jelentéktelen alak, hétköznapi figura

szigony

főnév
 • halászvilla (régies)

gyomorgörcs

főnév
 • hascsikarás, kólika (tájnyelvi)

güzü

főnév
 • güzüegér
 • buzgómócsing (szleng), stréber (bizalmas)

előrenéz

ige
 • előretekint
 • bizakodik, bízik, reménykedik

hajít

ige
 • dob, repít, vet, lök, szór, lódít, lancíroz (régies)
 • hagyít (tájnyelvi), gór (tájnyelvi), csesz (szleng)

kitavaszodik

ige
 • kinyílik, kirügyezik, kisarjad

kölcsönöz

ige
 • kölcsönad, kölcsönbe ad, hitelez, hitelbe ad
 • uzsoráskodik
 • kölcsönvesz, kölcsönkér, kikölcsönöz, kivesz, elkér, bérel
 • ad, nyújt

megilletődik

ige
 • meghatódik, elfogódik, elérzékenyedik, elérzékenyül, megindul (választékos)
 • elszompolyodik (régies), elszontyolodik, megszontyolodik (választékos)

leönt

ige
 • ráönt, lelocsol
 • leforráz
 • leszűr, lefolyat, lecsurgat, dekantál (szaknyelvi)
 • megiszik, lecsúsztat, felhajt, lehajít, felhörpint, lehörpint, bekap, benyakal (bizalmas), bepuszil (szleng), ledönt (bizalmas), legurít (szleng)

kiakolbólít

ige
 • eltávolít, kitessékel, elbocsát, kitesz, kihajít, kirúg (bizalmas), kidob, kiebrudal

kémszer

főnév
 • (szaknyelvi): reagens (szaknyelvi), vegyszer, kémlelőszer (régies)

kilóg

ige
 • kilátszik (valami alól), kivillan, előtűnik, kifityeg (tájnyelvi), kileffeg (tájnyelvi)
 • kicsúszik, kibújik, elmozdul, kimozdul, kitűrődik, kifittyen (régies)
 • (kilógja magát): kisimul, kirugódik
 • (bizalmas): elszökik, kiszökik, kioson, kilopódzik

lekvár

főnév
 • íz, dzsem, liktárium (régies), marmelád (régies), gyümölcsíz
 • (szleng): baj, pác, nehézség, szósz (szleng)
 • (jelzőként): puhány, nyámnyila, nyiszlett(bizalmas)

kiegyezés

főnév
 • egyezség, megegyezés, megbékülés, egyezmény, konkordátum (idegen), paktum (régies), alku
 • kompromisszum, megalkuvás

istápol

ige
 • segít, gyámolít, gondoz, gondoskodik (valakiről), segélyez, véd, gondja van (valakire), gondját viseli (valakinek), törődik (valakivel), pártfogol, patronál, támogat, felkarol, segítségére van
 • gyógyít

kiolvas

ige
 • kiles, kipuskáz (bizalmas)
 • kibetűz, kisilabizál
 • végigolvas
 • kiérez, kikövetkeztet, sejt, gyanít
 • megjósol
 • (régies): számlál, kioszt, kiad
 • (tájnyelvi): megszámol

lengyel

melléknév, főnév
 • lengyelországi, lengyelországbeli, polyák (régies)