kilátszik szinonimái

ige
 • kiáll, kinyúlik, kivan, kilóg, kivirít, kirí, kiütközik, előreugrik, kicsüng, kivillan, kiviggyanik (tájnyelvi)
 • (régies): kitűnik, kitetszik, kiviláglik, kiötlik (régies), szembeötlik, szembetűnik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

cukorrépa

főnév
 • gyárirépa (tájnyelvi), bunci (tájnyelvi)

biztatás

főnév
 • bátorítás, buzdítás, lelkesítés, nógatás, noszogatás, ösztökélés, ösztönzés, sarkallás, serkentés
 • késztetés, rábeszélés, unszolás
 • kecsegtetés, ígéret
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kilátszik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kibélel

ige
 • kitöm, kinemezel, béléssel ellát
 • kitölt

jellemtelen

melléknév
 • gerinctelen, elvtelen, tisztességtelen, becstelen, lelkiismeretlen, állhatatlan, megbízhatatlan
 • alávaló, aljas, hitvány, sunyi, csalárd, alattomos, csúszó-mászó, puhány

ivarzik

ige
 • párosodik, párzik
 • tüzel

homlokzat

főnév
 • homlok, front, mellvéd, előrész, elölnézet, falfront, házelő, előoromzat

kígyózik

ige
 • kanyarog, kanyarodik, tekereg, tekergőzik, csavarodik, kunkorodik, kacskaringózik, gyűrűzik

kókler

főnév
 • (régies): bűvész, mágus, szemfényvesztő, illuzionista, kuruzsló, esőcsináló
 • szélhámos, csaló, csirkefogó, hóhányó, széltoló (bizalmas), mákvirág, svihák (bizalmas), svindler (bizalmas), himpellér, imposztor (régies), pernahajder

szövegkönyv

főnév
 • librettó (szaknyelvi), szcenárió (szaknyelvi), szcenárium (szaknyelvi), forgatókönyv, rendezőkönyv

halasztás

főnév
 • elhalasztás, elnapolás, halogatás, húzás-halasztás, huzavona, elodázás, időnyerés, eltolás, elhúz (valamit), későbbre hagyás, késleltetés, késedelem
 • haladék, moratórium (szaknyelvi), póthatáridő, haladékadás, engedmény

haditörvényszék

főnév
 • hadbíróság, katonai bíróság, katonai törvényszék

élvonal

főnév
 • élmezőny, élcsapat, élboly
 • arcvonal

hármas II.

főnév
 • trió, tercett (szaknyelvi)
 • (osztályzat): közepes, arany közép (szleng), galamb (szleng), kos (szleng), kígyó (szleng), középfazon (szleng), kukac (szleng), madár (szleng), sün (szleng), teve (szleng), tizenegyes (szleng), tripla (szleng), trojka (szleng)

konviktus

főnév
 • diákotthon, internátus, kollégium, pedagógium (régies)
 • papnevelde, szeminárium (régies)

közötte

határozószó
 • közte, közepette

megszámlálhatatlan

melléknév
 • megszámolhatatlan, sok, rengeteg, számtalan, töméntelen, töménytelen, tenger, tengernyi, tenger sok, temérdek, tömérdek, határtalan, fölmérhetetlen, végtelen, megannyi, számos, nagyszámú, milliónyi, miriád (régies), innumerábilis (idegen), roppant

lucerna

főnév
 • csigacső (tájnyelvi), németlóhere (tájnyelvi)

kilóg

ige
 • kilátszik (valami alól), kivillan, előtűnik, kifityeg (tájnyelvi), kileffeg (tájnyelvi)
 • kicsúszik, kibújik, elmozdul, kimozdul, kitűrődik, kifittyen (régies)
 • (kilógja magát): kisimul, kirugódik
 • (bizalmas): elszökik, kiszökik, kioson, kilopódzik

kiábrándít

ige
 • kijózanít, észhez térít, felnyitja a szemét (valakinek)
 • diszgusztál (idegen)

kitevő

főnév
 • mutató, jelző, jelzőszám, mutatószám, hatványkitevő, index, exponens (szaknyelvi)

litánia

főnév
 • imádság
 • vecsernye (tájnyelvi)
 • (hosszadalmas) felsorolás, beszéd
 • panaszkodás, panaszáradat, sirám, siránkozás

kiöltözik

ige
 • kicsípi magát, kinyalja magát, kicsinosítja magát, felcicomázkodik, felpiperézik, feszít, díszbe vágja magát, kivakaródzik (bizalmas), díszbe öltözik, kirittyenti magát (szleng), kihegyezi magát (szleng), felecselkedik (tájnyelvi), kifessent (tájnyelvi), kipimpóz (tájnyelvi) Sz: olyan cifra, majd elrepül
 • kiruházkodik

jómódú

melléknév
 • tehetős, módos, gazdag, pénzes, vagyonos, jól szituált, sikeres, potens (régies), zsíros (bizalmas), bírhatós (tájnyelvi), van mit a tejbe aprítania

kivizsgálás

főnév
 • vizsgálat, invesztigálás (szaknyelvi), probáció (idegen), kutatás, nyomozás

lökhajtásos

melléknév
 • sugárhajtású, léglökéses, hőlégsugár-hajtású, gázsugármotoros (szaknyelvi), reaktív (idegen)