meghúzódik szinonimái

ige
 • megfeszül, megrándul
 • megnyúlik, megvékonyodik, elvékonyodik
 • megbújik, elrejtőzik, meglapul, lapít, lapul, rejtőzködik, összehúzza magát, megbúvik (régies), gunnyaszt, sunyorog (tájnyelvi), kushad (bizalmas), kusmorog (tájnyelvi), kuttog (tájnyelvi), megtop (tájnyelvi)
 • meghúzza magát, bevackol (bizalmas), dekkol (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fennsík

főnév
 • magasföld, plató (szaknyelvi), felföld, fenntérség (régies), hegylapály (régies), lapos (tájnyelvi)

összejövetel

főnév
 • rendezvény, gyűlés
 • találkozó
 • összeröffenés (bizalmas), vendégség, parti (bizalmas), zsúr, piknik (idegen), mulatság, estély, fogadás, szeánsz (bizalmas), buli (bizalmas), hábé (szleng), banzáj (szleng), meeting (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a meghúzódik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megbetegszik

ige
 • megkap (betegséget), elkap (betegséget), ágynak esik, ágynak dől, lebetegedik, lerobban (bizalmas), leesik a lábáról, lebetegül (tájnyelvi)
 • megfertőződik, meghűl, megfázik, göthül (tájnyelvi)

legtöbb

melléknév
 • maximális, java, zöme, túlnyomó rész

láthatár

főnév
 • látóhatár, horizont, szemhatár, látkör, látókör, láttávol (régies)

kormányzóság

főnév
 • helytartóság

megfigyelő I.

melléknév
 • néző, bámészkodó, leselkedő, kukkoló (szleng)

megvigasztalódik

ige
 • vigaszt talál, vigasztalást talál, kihever, földerül, megvigasztalkodik (tájnyelvi)

viszonylik

ige
 • viszonyul, aránylik

kifúj

ige
 • kilehel, kipiheg, kilélegzik, liheg, szuszog
 • (szél): kiszárít, érdessé tesz
 • (szleng): meghiúsul, dugába dől, kipurcan (bizalmas)
 • (kifújja magát): megpihen, lazít (bizalmas)

kiárad

ige
 • kiönt, kilép a medréből, kiömlik, kizúdul, eláraszt, kiomlik, kiözönlik, kifolyik, kifakad (tájnyelvi)
 • kitódul, kiront
 • kitör, előretör
 • kisugárzik, kiáramlik, emanál (idegen)

hajnali

melléknév
 • derengő, szürkületi, virradati, feslő, korai, reggeli, pitymalló, pirkadó, pirkadati

kinti

melléknév
 • kint levő, külső, külszíni, felületi, felszíni, külsőleges, kül-, távoli, kívülálló, kívülről jövő, szélső, periferikus (idegen), periferiális (idegen)
 • külföldi, külországi, idegen

memória

főnév
 • emlékezőtehetség, emlékezet, emlékezés, emlékezőképesség, visszaemlékezés
 • memóriaegység, RAM

mozgás

főnév
 • helyváltoztatás, haladás, forgás, lengés, kinézis (idegen)
 • (bizalmas): élet, nyüzsgés
 • futás, kocogás, járás
 • sportolás, sport, tréning
 • változás

cápa

főnév
 • kutyahal (régies)

pepecsel

ige
 • babrál, babrálgat, piszmog, szőröz, aprólékoskodik, ekecsel (régies), bíbelődik, gatyázik (szleng), vacakol, bajmolódik (bizalmas), matrozsál (tájnyelvi), szöszmötöl, pacsmagol, pancsol, teszeget (régies), tötyörészik

onanizál

ige
 • önkielégítést végez, maszturbál (szaknyelvi), játszik magával, magához nyúl, (férfi) zsebhokizik (tréfás), (férfi) rejszol (szleng), hokizik (szleng)
 • (nő) pöcögtet (szleng)

megilletődik

ige
 • meghatódik, elfogódik, elérzékenyedik, elérzékenyül, megindul (választékos)
 • elszompolyodik (régies), elszontyolodik, megszontyolodik (választékos)

megalkuszik

ige
 • megegyezik, alkura lép, stipulál (idegen), egyezményre lép, egyezségre lép
 • kompromisszumot köt, enged, meghátrál

megszámlálhatatlan

melléknév
 • megszámolhatatlan, sok, rengeteg, számtalan, töméntelen, töménytelen, tenger, tengernyi, tenger sok, temérdek, tömérdek, határtalan, fölmérhetetlen, végtelen, megannyi, számos, nagyszámú, milliónyi, miriád (régies), innumerábilis (idegen), roppant

oktatás

főnév
 • képzés, nevelés, tanítás, kiképzés
 • útmutatás, kiművelés
 • idomítás, ügyesítés

meglátszik

ige
 • látszik, látható, szembetűnik, szembeötlik, kiütközik, megjelenik, láthatóvá válik, meglátódik (tájnyelvi)
 • megmutatkozik, kitűnik, megnyilvánul, feltűnik, kiviláglik, kitetszik (választékos), lerí
 • kiderül, előtűnik, keresztülviláglik (régies), megtetszik (régies), meglátódik (tájnyelvi), ismerszik (tájnyelvi), napvilágra kerül, nyilvánvalóvá válik

lekonyul

ige
 • lekókad, lehervad (bizalmas), elhervad, lekornyad, elfonnyad, lefittyen, lehajlik, lekajlad (tájnyelvi), lehajlad (régies), lecsutul (tájnyelvi)
 • elszontyolodik, elkedvetlenedik, elszomorodik, elcsügged

megtestesülés

főnév
 • inkarnáció (idegen), materializáció (idegen), materializálódás (idegen), testet öltés, testté válás
 • példakép

olvasóközönség

főnév
 • olvasótábor, közönség