kinyit szinonimái

ige
 • bont, felbont, felnyit, megnyit, felpattint, lecsatol, kikapcsol, kibogoz, kicsomóz, kiold, megenged, kifejt, kiszabadít
 • kitár, feltár, kireteszel, felránt, feltép, feltör, felfeszít, kifeszít, kicsuk (tájnyelvi), kikulcsol (tájnyelvi), megpattant (tájnyelvi)
 • (szájat) kitát, eltát
 • bekapcsol, működésbe hoz, beindít
 • (virág) (tájnyelvi): kinyílik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ideológia

főnév
 • világnézet, világszemlélet, filozófia, elmélet, teória, eszmevilág, eszmeiség
 • (régies): üres képzelgés, okoskodás

forgás

főnév
 • pörgés, örvénylés, kavargás, gomolygás, körben járás, kerengés, rotáció (szaknyelvi), perdület (szaknyelvi), forgatag (tájnyelvi)
 • váltakozás, irányváltoztatás, körfordulat
 • forgalom
 • kelep (szaknyelvi), piruett (szaknyelvi), megperdülés, orsó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kinyit szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kiengesztel

ige
 • megbékít, lecsillapít, kibékít, konciliál (idegen), megnyugtat, bocsánatot kér, elnézést kér, pacifikál (idegen), összhangba hoz, megkövet (tájnyelvi)

jószántából

határozószó
 • magától, önként, önnön-kényen (tájnyelvi)

játékfilm

főnév
 • film, mozifilm, filmalkotás

hozzáfog

ige
 • kezd, megkezd, hozzákezd, nekikezd, nekiesik, hozzálát, belefog, nekiveselkedik, nekifohászkodik, rátér, nekidől (tájnyelvi), nekifeszül, belekap, kukálódik (tájnyelvi)

kikötőhely

főnév
 • kikötő, rév, révhely, révpart, hajórév, horgonyzóhely, kikötőváros, kikötőgát, rakodópart, rakpart, móló, dokk

konklúzió

főnév
 • zárótétel
 • végkövetkeztetés
 • következmény, fejlemény, kihatás, utózönge, kimenetel, okozat, konzekvencia, rezultátum (régies), fácit (régies)
 • döntés, elhatározás

születés

főnév
 • világrajövetel
 • gyermekáldás (választékos)
 • kezdet, eredet, származás, gyökér, forrás
 • keletkezés, létrejött, kialakulás

hangár

főnév
 • repülőgépszín, csarnok

hajós II.

főnév
 • tengerész, vízenjáró (tájnyelvi), hajókázó, tengeri medve (bizalmas), hajóslegény, matróz, hajósinas, hajóskapitány, hajóstiszt
 • révész

enciklopédia

főnév
 • ismerettár, lexikon

határszél

főnév
 • határ, határvonal, limes (szaknyelvi), periféria (idegen)

koronként

határozószó
 • időközönként, időnként, néha, egyszer-egyszer, elvétve, néhanapján, némelykor

kukucskál

ige
 • leskelődik, leselkedik, kandikál, kíváncsiskodik, les, kémlel, kukucsol (tájnyelvi), kukkol (szleng)

ablakredőny

főnév
 • redőny, roló, ablakroló, roletta, gördülőredőny
 • reluxa

megtestesülés

főnév
 • inkarnáció (idegen), materializáció (idegen), materializálódás (idegen), testet öltés, testté válás
 • példakép

magnó

főnév
 • magnetofon
 • videómagnó

kiolvas

ige
 • kiles, kipuskáz (bizalmas)
 • kibetűz, kisilabizál
 • végigolvas
 • kiérez, kikövetkeztet, sejt, gyanít
 • megjósol
 • (régies): számlál, kioszt, kiad
 • (tájnyelvi): megszámol

kidomborodik

ige
 • feltüremlik, feldudorodik, felgyűrődik, kidülled, kihasasodik, feldagad, felduzzad, megduzzad
 • kifejeződik, kifejezésre jut, kiemelkedik, kitűnik

kivizsgálás

főnév
 • vizsgálat, invesztigálás (szaknyelvi), probáció (idegen), kutatás, nyomozás

lucerna

főnév
 • csigacső (tájnyelvi), németlóhere (tájnyelvi)

kisfiú

főnév
 • legényke, ifjonc, fiúcska, gyerek, kölyök, nebuló (bizalmas), fickó, siheder, suhanc, tökmagzacskó (régies), bubi (bizalmas), jingli (idegen), kiskani (tájnyelvi), fattyacska (tájnyelvi), kölykecske (tájnyelvi)

kacérkodik

ige
 • kokettál, flörtöl, enyeleg, édeleg, incselkedik, kelleti magát, játszik, cicázik, huncutkodik, hamiskodik, dévajkodik, pajzánkodik, bujálkodik (régies)

kólint

ige
 • (fejbe kólint): fejbe üt, lecsap, somodorint (régies)
 • (fejbe kólint): meglep, megdöbbent, elképeszt

magasság

főnév
 • testmagasság, testhossz, nagyság, termet
 • égbolt, ég, menny, mennybolt, magas, világűr