gyümölcsfa szinonimái

főnév
 • csemegefa (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

idekerül

ige
 • idejut, idekeveredik

rovat

főnév
 • rubrika, rovatkocka
 • hasáb
 • műsorszám
 • (régies): bevágás, rovátka, rovás, véset
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyümölcsfa szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gúla

főnév
 • piramis

fiatal II.

főnév
 • ifjú, ifjonc, siheder, suhanc
 • bakfis

felügyelő

főnév
 • felvigyázó, vigyázó, inspektor (régies), profosz (régies), provizor (idegen), kurátor, őr, gondnok, őrálló (régies), őrszem, ellenőr, kontrollőr (idegen)
 • rendőrfelügyelő, prefektus (régies)

ezüstpróba

főnév
 • fémjelzés

gyógyít

ige
 • kezel, gyógykezel, orvosol, kúrál, doktorol (régies), írál (régies), szanál (régies)
 • gondoz, ápol, ellát, istápol
 • enyhít, csillapít, feledtet

hat1

ige
 • dolgozik, működik, munkálkodik, kifejti a hatását
 • hatással van, hatást gyakorol, befolyásol, befolyást gyakorol (valakire), érvényesül, érint, megérint, megkap, megmozgat, influál (régies), affiniál (régies), fog (valakin)
 • (valamilyennek): látszik, tűnik, tetszik
 • (valameddig): eljut, hatol, elhatol, terjed
 • (régies): eláraszt, átjár, áthat

passzus

főnév
 • (választékos): szakasz, rész, paragrafus, hely, bekezdés, egység, fejezet
 • (régies): útlevél
 • marhalevél, járatlevél, marhajárat, marhapasszus, rédia (tájnyelvi)

elpárolog

ige
 • elszáll, elillan, felszárad, elfő, elgőzölög, elforr
 • (érzés): elmúlik, elrepül, elenyészik, szertefoszlik, elröppen, lecsillapodik, lelohad
 • (bizalmas): eltávozik, elillan, megszökik, eloson, meglép (bizalmas), lelép, faképnél hagy, megugrik (bizalmas), odébbáll, kámforrá válik, elugrik (bizalmas), eltűnik, elfüstölög (bizalmas), meglóg (bizalmas), kámfort játszik (szleng), elsomfordál, eloldalog, elsompolyog, kereket old, olajra lép (szleng), elszelel, elhúzza a csíkot (szleng), lelécel (szleng) Sz: a távozás hímes mezejére lép

elnyűtt

melléknév
 • elkoptatott, elkopott, kikopott, elszaggatott, elhasználódott, elhasznált, elviselt, elhordott, kopott, rongyos, szakadozott, elrongyolódott, foszlott (tájnyelvi), koszlott, lafanc (tájnyelvi), kuplott (tájnyelvi), lestrapált (bizalmas), levetett, használt, viseltes, ócska, agyonstrapált (bizalmas)
 • kimerült, elcsigázott, nyúzott, fáradt, törődött
 • agyoncsépelt, elcsépelt, szokványos, lapos, üres, sablonos, közhelyes, közhelyszerű, banális, érdektelen, mindennapi, szürke, színtelen, elavult, szakállas (vicc) (bizalmas)

bevezet

ige
 • bevisz, bekísér, besegít, betámogat, betessékel
 • (ismeretbe): beavat, megismertet (valamivel)
 • (út, ajtó): bemegy, nyílik, bevisz
 • beilleszt, bejuttat, bedug
 • (adatokat): bejegyez, beír, beiktat
 • (divatot, szokást): kezdeményez, behoz, elterjeszt, rendszeresít, meghonosít, divatba hoz, elfogadtat, megveti az alapját (valaminek), lerakja az alapját (valaminek)
 • (módszert, törvényt): életbe léptet
 • (mondanivalót): előkészít, elkezd

elültet

ige
 • elvet, dugványoz, elduggat, veteményez, elveteményez (tájnyelvi), palántál, elpalántol (tájnyelvi), elbököd (tájnyelvi)
 • (gondolatot, érzést): beleplántál (választékos), sugall, beolt, beleolt

hazárdjáték

főnév
 • szerencsejáték
 • vakmerőség, kockázat, rizikó, kaland

horony

főnév
 • barázda, hornyolat, völgyelés, ereszték, vésés, bevágás, rovátka, rece, mélyedés, véset, marás, falc (szaknyelvi), nút (szaknyelvi)

kikiáltó

főnév
 • hirdető, kihirdető, rikkancs, hírhordó, hírvivő, bejelentő, előfutár, előhírnök, herold (régies), kajdász (régies)
 • (régies): hivatalnok, hivatali szolga, kisbíró (régies)

jut

ige
 • (valahová): elér, elérkezik, vetődik, kerül
 • megkap, megszerez, hozzáfér, hozzájut
 • rászáll, öröklődik
 • (valakire): marad, hárul, esik
 • (valamire): telik, futja, akad, van, kerül

gyűrődés

főnév
 • ránc, redő, barázda
 • szamárfül
 • (szleng): munka, fáradság, igénybevétel, strapa (bizalmas)
 • (szleng): lumpolás (bizalmas), éjszakázás, virrasztás, fennlét, ivászat, mulatozás, tivornyázás, dorbézolás

gőzgép

főnév
 • lokomobil (régies), mozdony (régies), tüzesgép (tájnyelvi)

hangképzés

főnév
 • artikuláció (szaknyelvi), kiejtés, tagolás

jogtalan

melléknév
 • jogosulatlan, illetéktelen
 • jogfosztott
 • törvénytelen, törvénysértő, törvényellenes, törvénybe ütköző, jogellenes, jogtipró, megengedhetetlen, illegális, illegitim (szaknyelvi), suba alatti
 • indokolatlan, alaptalan, megalapozatlan, igazságtalan, méltánytalan

hajdan, hajdanában,

határozószó
 • régen, egykor, azelőtt, réges-rég, korábban, valamikor, a múltban, valaha, anno dacumál (választékos)
 • (régies): majd, a jövőben

fizetésképtelen

melléknév
 • tönkrement, bukott, csődbe ment, eladósodott, vagyonbukott (régies)

harcos I.

melléknév
 • harcias, harckedvelő, katonás, támadó, marcona, agresszív
 • kötekedő, civakodó, házsártos
 • kitartó, szívós, kemény, küzdő

jövetel

főnév
 • jövés, jövet, érkezés, közeledés
 • ádvent, úrjövetel (régies)
 • (tájnyelvi): jövő, jövendő, jövetelő (tájnyelvi)