kézírás szinonimái

főnév
 • kézvonás, írásmód, betűvetés
 • firka, macskakaparás
 • folyóírás, szépírás, kalligráfia (idegen)
 • (régies): kézirat, manuscriptum (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyüszít

ige
 • (kutya): vonít, szűköl, vinnyog, nyivákol, nyöszörög, csivog (tájnyelvi), kajikol (tájnyelvi), nyiffan, nyifog
 • (pejoratív): panaszkodik, sír, jajong

kizsebel

ige
 • meglop, megrabol, megkárosít, elvesz, megfoszt (valamitől), kifoszt
 • kirámol, megkopaszt (bizalmas), kipakol (szleng), kicsontoz (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kézírás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kényszerképzet

főnév
 • rögeszme, agyrém, megszállottság, hóbort, monománia (szaknyelvi), obsessio (idegen), fixa idea (idegen)
 • vesszőparipa, bogara (valakinek)

iránti

melléknév
 • szembeni (bizalmas)

illető I.

melléknév
 • érintő, vonatkozó, kapcsolatos
 • szóban forgó, említett

helyezkedik

ige
 • fészkelődik, izeg-mozog, helyhezkedik (tájnyelvi)
 • igazodik, illeszkedik, alkalmazkodik, simul, ügyeskedik
 • törtet, nyalizik (bizalmas), dörgölődzik, dörgölőzik, pedálozik (szleng)

késik

ige
 • elmarad, időz, késedelmez, késedelmezik, elmulaszt, elszalaszt
 • halasztódik, húzódik, tolódik, odázódik, terjed, nyúlik, késlekedik, akadozik, késedelmeskedik, késlik (tájnyelvi), késlődik (tájnyelvi) Sz: akkor vet, mikor aratni kell; akkor vet lakatot az istállóra, mikor már a lovát kilopták; jó volna halálnak

kisbirtokos

főnév
 • kisnemes, kurtanemes, bocskoros nemes, hétszilvafás (nemes), telkes gazda, kisgazda

szexuális

melléknév
 • nemi
 • érzéki

gyógyszertár

főnév
 • patika, apotéka (régies), officina (régies), diákkonyha (régies)

gurigázik

ige
 • ide-oda görget, karikázik

előrehaladás

főnév
 • haladás, előremenetel, érvényesülés, eredményesség, fejlődés, emelkedés, előrelépés, térnyerés, gyarapodás, boldogulás, progresszivitás (idegen), progresszió, csinosodás (régies), előbbre jutás, előmenetel

hajdan, hajdanában,

határozószó
 • régen, egykor, azelőtt, réges-rég, korábban, valamikor, a múltban, valaha, anno dacumál (választékos)
 • (régies): majd, a jövőben

kitanít

ige
 • kiképez, oktat, betanít, kiművel, megtanít, begyakoroltat, nevel, kiabriktol (tájnyelvi)
 • beidomít, megszelídít, szoktat, dresszíroz, tréningez, kiidomít (régies)
 • felvilágosít, kioktat, kiokosít, útbaigazít, felnyitja a szemét (valakinek)
 • beavat

ködmön

főnév
 • bunda, télikabát, szűr, bekecs, mente, csurapé (tájnyelvi), ujjas (tájnyelvi), bujka (tájnyelvi), mellyes (tájnyelvi)

meghúz

ige
 • megszorít, megfeszít, kifeszít, összeszorít, felhúz, kiköt
 • megránt, megrándít, megvon (régies)
 • félrever, megkondít
 • rajzol, megrajzol, megvon, megjelöl, kijelöl
 • (bizalmas): kifáraszt, megerőltet, legyengít
 • (bizalmas): megzsarol, rövidít, tömörít
 • (szleng): megbuktat, elvág (bizalmas), elnyes (szleng), elránt (szleng), megvág (szleng), visszatapsol (szleng)
 • (tájnyelvi): megtölt, teletölt, feltölt, telehúz (tájnyelvi)

lenyel

ige
 • benyel, elnyel, eltüntet, legyűr, megeszik, elfogyaszt, elkölt (választékos), megkajál (szleng), bekap, bedob (bizalmas), bevág, befal, felhabzsol, beburkol (szleng), belapátol (bizalmas), benyom (szleng), bepikköl (szleng), bepuszil (szleng), betermel (szleng)
 • elhallgat, magába fojt, elfojt, visszafojt
 • elnéz, elszenved, eltűr, elvisel, elkönyvel, zsebre vág

kiábrándít

ige
 • kijózanít, észhez térít, felnyitja a szemét (valakinek)
 • diszgusztál (idegen)

keménykezű

melléknév
 • erőskezű, határozott, erélyes, szigorú

kilátó

főnév
 • kilátópont, figyelőhely, magaslat

lekopog

ige
 • (bizalmas): legépel, lepötyög (bizalmas), leír

kiegészítés

főnév
 • pótlás, pótlék, járulék, beszúrás, toldalék, toldás, szupplementum (idegen), addenda (régies), függelék, melléklet, appendix (régies), adalék, komplementum (idegen)

ismertetőjegy

főnév
 • ismérv, ismertetőjel, kritérium, megkülönböztető jegy, sajátosság, jelleg, jellegzetesség, karakterisztikum (idegen), specialitás (idegen)

kinyír

ige
 • kivág, kimetsz, kinyes
 • (szleng): eltávolít, tönkretesz, kitúr, kifúr (bizalmas)
 • (szleng): megöl, megsemmisít, elhallgattat, meggyilkol, elpusztít, lemészárol (szleng), elintéz, likvidál (idegen), kiiktat (szleng), lekaszabol, letaglóz, elbánik (valakivel), eltesz láb alól, másvilágra küld

len

főnév
 • szösz (tájnyelvi)