húzódás szinonimái

főnév
 • vonódás
 • vonulás, nyomulás
 • ínrándulás, sérülés
 • vonzódás
 • húzódozás, idegenkedés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nehézkes

melléknév
 • lomha, lassú, ügyetlen, darabos, merev, esetlen, málé, ügyefogyott, lassúvérű, buszma (tájnyelvi), szögletes, ormótlan, tébláb (tájnyelvi), kényelemszerető, pedáns, kicsinyes, akadékoskodó, fontoskodó, aggályoskodó, halogató, lassú észjárású, kényszeredett
 • körülményes, bonyolult, vontatott, akadozó, döcögős, egyenetlen, körülményeskedő
 • rusztikus
 • (régies): viselős, várandós, terhes, pocakos (bizalmas)
 • vemhes, hasas

merészkedik

ige
 • merészel, mer, bátorkodik, szemtelenkedik, arcátlankodik, pofátlankodik, veszi magának a bátorságot, nem átall
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a húzódás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hóbortos

melléknév
 • szeszélyes, kiszámíthatatlan, bolondos, bogaras, zsizsikes (szleng), hangyás (szleng), kerge, rigolyás, mániákus, huzatos (szleng), kelekótya, dilinyós (bizalmas), raplis (bizalmas), habókos (tájnyelvi), hőbörgős (tájnyelvi), gaborgyás (tájnyelvi), fuzsitos (tájnyelvi), hőbörödött (tájnyelvi), csajbókos (tájnyelvi), taszított eszű (régies) Sz: hiányzik egy kereke; nincs ki a négy kereke; meg van húzatva

hadizsákmány

főnév
 • préda (régies), harács (régies), trófeum (idegen), martalék, konc, szajré (szleng)

gyógyfürdő

főnév
 • termálfürdő, hévfürdő (régies)

fotel

főnév
 • karosszék, párnásszék, fotőj (régies)

hozzászoktat

ige
 • rászoktat, hozzáedz, megbarátkoztat, ránevel, rákapat, akklimatizál (idegen)

ismérv

főnév
 • ismertetőjegy, ismertetőjel, kritérium, megkülönbözető jegy, sajátosság, jelleg, jellegzetesség, karakterisztikum (idegen), specialitás (idegen), kórtünet, tünet

rezidencia

főnév
 • lakosztály
 • központ, székhely, domicilium (idegen)
 • (szleng): lakás, otthon, hajlék

felgyújt, fölgyújt

ige
 • lángra lobbant, lángra gyújt, lángba borít, felizzít, hevít, fellobbant, feléget, felperzsel
 • felkattint, felkapcsol, felcsavar, meggyújt
 • fellelkesít, felvillanyoz, fölhevít, fölgerjeszt, fellángít (régies), feltüzel, tűzbe hoz, felajz, felfokoz, életre kelt, serkent, ösztönöz, ösztökél, bátorít, ingerel, gerjeszt, szít

fel-alá, föl-alá

határozószó
 • ide-oda, előre-hátra, oda-vissza, összevissza

cső2

módosítószó
 • (szleng): csaó, viszlát

félrelök

ige
 • ellök, eltaszít, eltol, félretol
 • félretesz, félredob, eldob, elvet, félrevet, kiselejtez, kiszuperál (bizalmas), megszabadul
 • elküld, elbocsát, kirúg (bizalmas), elhanyagol, cserbenhagy, otthagy, elárul, sorsára hagy
 • kifúr (valakit valahonnan) (bizalmas), kigolyóz (szleng), eltávolít

janicsár

főnév
 • áruló, hitehagyott, bérenc

kardinális1

melléknév
 • alapvető, fontos, tényleges, meghatározó, létfontosságú, kulcsfontosságú, nagy fontosságú, lényeges, nélkülözhetetlen, elengedhetetlen, fő, döntő, sarkalatos, fundamentális, szubsztanciális (szaknyelvi), szerves, konstitutív (szaknyelvi)

kuporog

ige
 • kucorog, kuksol, guggol, kushad (bizalmas), gubbaszt, csücsül, kuttog (tájnyelvi), csücsörög (tájnyelvi), gubbad (tájnyelvi)

kiskocsi

főnév
 • kisautó
 • (tájnyelvi): taliga, kézikocsi

hűhó

főnév
 • hangoskodás, mulatozás, zaj, lárma, ricsaj, rumli (bizalmas), zenebona, handabandázás, cirkusz, patália, ribillió, zsivaj, zűrzavar, botrány, ramazúri (bizalmas), felfordulás, veszekedés, aréna (szleng), balhé (szleng), zrí (szleng), rikács (régies)
 • felhajtás, cécó (bizalmas), hajcihő (bizalmas), csinnadratta, parádé, fényűzés

hitvány

melléknév
 • rossz, silány, értéktelen, vacak, vicik-vacak, csapnivaló, ócska, ramaty (bizalmas), bóvli, tartalmatlan, snassz (bizalmas), szar (durva), smonca (szleng), tré (szleng), lepra (szleng), ebenlógó (tájnyelvi), kötélrevaló (tájnyelvi) Sz: bagót sem ér
 • (tájnyelvi): fejletlen, sovány, beteges, erőtlen, gyatra, nyámnyila, nyavalyás, nyeszlett, teszetosza (tájnyelvi), csenevész, vézna, nyamvadt, kaszvány (tájnyelvi), belgeges (tájnyelvi), nyehe-nyühe (tájnyelvi), nyuzga (tájnyelvi)
 • girhes (ló)
 • gyalázatos, alávaló, aljas, alantas, erkölcstelen, becstelen, jellemtelen, semmirekellő, komisz, rongy, szemét, utolsó, szarházi (durva), szarjankó (szleng), tetű (szleng), trehány, akasztófavirág, csifincs (tájnyelvi)

infrastruktúra

főnév
 • felszereltség, kiépítettség, háttérágazat (szaknyelvi)

kipirul

ige
 • kipirosodik, elvörösödik, elpirul
 • (régies): hajnalodik

időjárás

főnév
 • idő, éghajlat, ájer (tájnyelvi)

hajóhad

főnév
 • flotta, hadiflotta, hajóraj, hajósereg, armada (régies)
 • flottilla (idegen)

iránt

névutó
 • felé, irányában, szemben (valakivel, valamivel)
 • felől, után (bizalmas)
 • (régies): miatt

kísértés

főnév
 • csábítás, ámítás, megrontás, kedveskedés, hízelgés
 • ösztönzés, sugallat, sugalmazás, kísértet (régies)