keszeg szinonimái

melléknév
 • (bizalmas): vézna, sovány, vékony, cingár, vékonydongájú, ösztövér, csontos, girhes, nyurga, ványadt, elaszott, silány, gyatra

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

beleköt

ige
 • (valamibe, valakibe): kifogásol, helytelenít, fennakad, belekapaszkodik, kikezd (valakivel), kötözködik, kötekedik, kritizál, kákán is csomót keres, belekapcáskodik (tájnyelvi), belebojtorkodik (régies)

felszór, fölszór

ige
 • feldobál, felhajigál, felhány
 • behint, beszór, megszór, felhint, meghint
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a keszeg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kegy

főnév
 • jóindulat, jóakarat, pártfogás, leereszkedés, grácia (régies)
 • (régies): kegyelem, irgalom, malaszt, bocsánat
 • részvét, hajlandóság

infarktus

főnév
 • szívszélhűdés, szívinfarktus, szívgörcs (régies)

igaz I.

melléknév
 • valóságos, helytálló, érvényes, való, valósághű, tényhű, valóságnak megfelelő, hiteles, tagadhatatlan, kétségtelen, bizonyított, adatszerű
 • őszinte, átélt
 • becsületes, feddhetetlen, derék, egyenes, szókimondó, nyílt, jóravaló, igazságos, szavahihető, tisztességes, erkölcsös
 • igazi, valódi, eredeti, hamisítatlan, originális

házastárs

főnév
 • hitvestárs, pár, társ, élettárs, hitestárs (régies), házasfél
 • férj
 • feleség, hitves, oldalborda (bizalmas), oldalkocsi (szleng), hátizsák (szleng)

kerekedik2

ige
 • keletkezik, kél, támad, megalakul, létrejön, létesül, képződik, terem, születik, készül, kezdődik
 • ered, származik

kinnlevőség

főnév
 • követelés, tartozás, hitel, hátralék

szerkesztő

főnév
 • tervező, konstruktőr (idegen), rovatvezető
 • lektor (idegen)
 • redaktor (idegen)

gyanús

melléknév
 • kétes, szuszpektus (idegen), bizonytalan, vitatható, gyanút keltő, homályos, zavaros, kusza, obskúrus (régies), kétértelmű, félreérthető, rejtelmes, rejtélyes, tréfli (szleng), megbízhatatlan, sötét

gödény

főnév
 • pelikán

elodáz

ige
 • elhalaszt, halogat, elnyújt, elfektet, félretesz, eltol, kitol, felfüggeszt, elnapol, eltesz, prolongál

gyűrődés

főnév
 • ránc, redő, barázda
 • szamárfül
 • (szleng): munka, fáradság, igénybevétel, strapa (bizalmas)
 • (szleng): lumpolás (bizalmas), éjszakázás, virrasztás, fennlét, ivászat, mulatozás, tivornyázás, dorbézolás

kísérlet

főnév
 • kutatás, vizsgálat, elemzés, tanulmányozás, búvárkodás, analízis, teszt, szondázás, experimentum (idegen)
 • próba, próbálkozás, szárnybontogatás, szárnypróbálgatás, zsenge, kipróbálás, próbatétel, erőfeszítés, fáradozás, vállalkozás, törekvés, igyekezet, dobás (szleng)

korhű

melléknév
 • stílszerű, stílusos
 • korabeli, egyidejű

megfogamzik

ige
 • megtermékenyül, teherbe esik, megfogan, megcsigolyázik (tájnyelvi)
 • megered, gyökeret ver, megköt, meggyökerezik
 • (oltás, szemzés): megköt, fejlődésnek indul, megfakad, megered, megfogja (tájnyelvi)
 • (választékos): hatni kezd, hat
 • (áldás, átok): beteljesedik, betelik (bizalmas)

lekenyerez

ige
 • megveszteget, lekötelez, elkötelez
 • korrumpál, megvesz

kesztyű

főnév
 • (régies): bilincs

kavargás

főnév
 • forgatag, örvény
 • mozgás, forgás, gomolygás, örvénylés

kihallatszik

ige
 • kicsendül, kihallik, kihallszik (tájnyelvi)

legjava

főnév
 • (valaminek): legkiválóbbja, föle, színe-virága, színe-java, krémje, legbakja (tájnyelvi), legdandárja (tájnyelvi), leglelke (tájnyelvi), javasjava (tájnyelvi)

kiábrándít

ige
 • kijózanít, észhez térít, felnyitja a szemét (valakinek)
 • diszgusztál (idegen)

ipa

főnév
 • (régies): após, kedvesapa (tájnyelvi)

kiküldetés

főnév
 • megbízás, követség, legáció (régies), misszió, exmisszió (idegen), deputáció (idegen), külszolgálat

leint

ige
 • elhallgattat, lehurrog, letorkol, letromfol, lepisszent (tájnyelvi)
 • megint, figyelmeztet
 • megállít, lestoppol (bizalmas), leszólít (bizalmas)