kedvesség szinonimái

főnév
 • szeretetreméltóság, nyájasság, báj, bűbáj, kellem, amabilitás (régies), charme (idegen), grácia (választékos), delícia (régies)
 • előzékenység, szívesség, jóindulat
 • (régies): kegy, kegyesség, kegyeltség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csúszkál

ige
 • (jégen): siklik, iringál (tájnyelvi), fakutyázik, korcsolyázik, sikankózik (tájnyelvi), csiszonkáz (tájnyelvi), csúszkorál (tájnyelvi), iszamkodik (tájnyelvi), csiszonkázik (tájnyelvi), csuszkinyózik (tájnyelvi), icánkol (tájnyelvi), illangat (tájnyelvi), irant (tájnyelvi), iszingál (tájnyelvi), isint (tájnyelvi), iszonkodik (tájnyelvi), sikórál (tájnyelvi), simókál (tájnyelvi)

rehabilitál

ige
 • jóvátesz, helyrehoz
 • felment, tisztáz, mentesít, igazol, elégtételt szolgáltat
 • visszahelyez, helyreállít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kedvesség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kalamáris

főnév
 • (régies): tintatartó, tintaedény, tintásüveg
 • (tájnyelvi): női nemi szerv, hüvely

hűtőszekrény

főnév
 • frizsider, jégszekrény, hűtőgép, hűtő, fagyasztó, fagyasztóláda

horzsol

ige
 • dörzsöl, karcol, karmol, dörgöl, koptat, görgöl (régies), csiszol, hörzsöl (tájnyelvi), hörzsikel (tájnyelvi)

hangszín

főnév
 • tónus, árnyalat, hangárnyalat, hanghordozás, hangzás, orgánum (választékos), hangorgánum (választékos), tonalitás (szaknyelvi), intonáció
 • hangnem, beszédmód, modor

karikázik

ige
 • kerékpározik, kerekezik (bizalmas), biciklizik, bicajozik (bizalmas), bringázik (bizalmas), cangázik (bizalmas)
 • gurigázik, gurigál (tájnyelvi)

kiegyenesedik

ige
 • felemelkedik, felegyenesedik, kihúzza magát, kinyújtózik, kifeszíti a derekát

szedés

főnév
 • betakarítás, behordás, begyűjtés
 • betűszedés
 • szöveg

gépkocsi

főnév
 • gépjármű, személyautó, személygépkocsi, autó, automobil (régies), kocsi, járgány (bizalmas), tragacs (szleng), csotrogány (szleng), katicabogár (szleng), pléhláda (szleng), pléhkaszni (szleng), szappandoboz (szleng)

fűtő

főnév
 • kalefaktor (régies), peckás (régies)
 • (tájnyelvi): tüzelő, tűzrevaló, tüzelőanyag

elharapódzik, elhara

ige
 • elterjed, tovaterjed, elhatalmasodik, eluralkodik, úrrá lesz, elburjánzik, elszaporodik, terjed, lábra kap, megnő, grasszál (régies), ellegel (tájnyelvi)

gúla

főnév
 • piramis

kiharcol

ige
 • kivív, kiverekszik, kiküzd, kierőszakol, kikényszerít, kivisz, keresztülvisz, kibrusztol (szleng), elintéz

kivesz2

ige
 • kivész, kihal, kipusztul
 • megszűnik, abbamarad, eltűnik

matat

ige
 • keresgél, kutat, keres, motoz, kutukál (tájnyelvi), matarász (tájnyelvi)
 • fogdos, tapogat, taperol (szleng)
 • tesz-vesz, motoszkál, piszmog

lapátol

ige
 • szed, mereget, hány
 • evez
 • (ételt): habzsol, befal
 • (szleng): tiszteleg

kegy

főnév
 • jóindulat, jóakarat, pártfogás, leereszkedés, grácia (régies)
 • (régies): kegyelem, irgalom, malaszt, bocsánat
 • részvét, hajlandóság

kacaj

főnév
 • nevetés, kacagás, hahota
 • nyerítés (pejoratív)

kétségtelenül

határozószó
 • kétségkívül, minden bizonnyal, bizonyosan, biztosan, sine dubio (idegen), csakugyan, nyilvánvalóan, kétségbevonhatatlanul, tagadhatatlanul, megcáfolhatatlanul, okvetlenül, feltétlenül, vitán felül, vitathatatlanul, minden kétséget kizáróan, tényleg

laboráns

főnév
 • asszisztens
 • (szleng): homokos (szleng), meleg (szleng), buzeráns (durva), buzi (durva), köcsög (szleng), baboskendő (szleng)

kényszerképzet

főnév
 • rögeszme, agyrém, megszállottság, hóbort, monománia (szaknyelvi), obsessio (idegen), fixa idea (idegen)
 • vesszőparipa, bogara (valakinek)

időköz

főnév
 • időszak, időtartam, intervallum, periódus, ciklus

kiállítás

főnév
 • tárlat, bemutató, parádé, exhibíció (idegen), kirakat
 • kirakás, kitevés
 • alak, forma, prezentáció (idegen), kivitel, kidolgozás, kikészítés, csínozás (szaknyelvi), adjusztálás (idegen), külső, külalak
 • kizárás, letiltás, eltiltás
 • megírás, megszövegezés
 • kitöltés

lángos

főnév
 • lepény, langalló (tájnyelvi), lángelő (tájnyelvi), lapólya (tájnyelvi), lengelő (tájnyelvi), lapótya (tájnyelvi)