kígyóvonal szinonimái

főnév
 • hullámvonal, szerpentin (idegen)
 • meander (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szerint

névutó
 • megfelelően, egyezőleg, fogva (valaminél), következtetve (valamiből), képest, fogvást
 • tekintettel (valamire), nézve (valamire)
 • alapján, után

elránt

ige
 • elragad, elhúz, meghúz, elkap
 • (bizalmas): megbuktat, megvág (bizalmas)
 • (régies): elhúz, eljátszik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kígyóvonal szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kétségtelenül

határozószó
 • kétségkívül, minden bizonnyal, bizonyosan, biztosan, sine dubio (idegen), csakugyan, nyilvánvalóan, kétségbevonhatatlanul, tagadhatatlanul, megcáfolhatatlanul, okvetlenül, feltétlenül, vitán felül, vitathatatlanul, minden kétséget kizáróan, tényleg

járhatatlan

melléknév
 • úttalan, megközelíthetetlen, hozzáférhetetlen, áthatolhatatlan

irigykedik

ige
 • irigyel, rossz szemmel néz, sajnál (valakitől valamit), irigykezik (tájnyelvi), ácsánkodik (tájnyelvi), elsárgul az irigységtől

hitellevél

főnév
 • akkreditív (idegen), hitelvény

kidől

ige
 • ledől, kiomol, kifordul
 • kiborul, kiömlik, kifolyik, kiürül
 • szétpereg, szétszóródik
 • összerogy, kimerül, kifárad, elfárad, elgyengül, elalél
 • meghal

kivénhedt

melléknév
 • kiöregedett
 • régimódi, kiérdemesült

szomjúság

főnév
 • szomj (választékos)
 • vágyakozás

hajdankor

főnév
 • őskor, előkor (régies), múlt, régmúlt, előidő (régies)

győztes I.

melléknév
 • diadalmas, nyertes, nyerő, győzelmes, győzedelmes (régies)

elterjed

ige
 • tovaterjed, kiterjed, szétterjed, elharapódzik, eltenyész (régies), bejár (valamit), befut (valamit), divatba jön, lábra kap, szokásba jön, meghonosodik, meghonosul, meggyökerezik, gyökeret ver, tért hódít, elszaporodik, elburjánzik, elhatalmasodik, eluralkodik, elburjad (tájnyelvi)
 • híre megy, híre jár, híre fut, eltenyészedik (tájnyelvi)

hangképzés

főnév
 • artikuláció (szaknyelvi), kiejtés, tagolás

koldus

főnév, melléknév
 • kéregető, alamizsnás, istenszegénye, lázár (régies), kilincsnyomdász (tájnyelvi), darizó (szleng)
 • nincstelen, szegény, ágrólszakadt, nyomorult, éhenkórász, tönkrement, vagyonbukott (régies), zsebrák (régies) Sz: minden utcában lakik; nagy Isten Lázárja; sok háztól él, kevéstől boldogul

közbelép

ige
 • közbeavatkozik, beleavatkozik, közbejön, közbenjár (valakiért), megakaszt, intézkedik, áthidal, segédkezik, interveniál (szaknyelvi), beleártja magát, beleüti az orrát, keresztbe tesz (bizalmas), félbeszakít, megszakít, közéjük csap (bizalmas)

megóv

ige
 • megkímél, mentesít, megőriz, megment, gondoz, karbantart, konzervál
 • megoltalmaz, megvéd, megvédelmez
 • óvást emel, megóvatol (szaknyelvi)

lift

főnév
 • felvonó, személyfelvonó
 • páternoszter

kihallatszik

ige
 • kicsendül, kihallik, kihallszik (tájnyelvi)

készáru

főnév
 • késztermék

kiskapu

főnév
 • kisajtó, utcai ajtó, bejárati ajtó, ajtó, átjáró, porta
 • színészbejáró
 • mellékajtó, összeköttetés, jó kapcsolatok, protekció
 • ürügy, kibúvó, kifogás, kiút, egérút, mentség

létezés

főnév
 • lét, mivolt, létel (régies), élet, egzisztencia (idegen)
 • meglét, megélhetés, fennmaradás

kilátó

főnév
 • kilátópont, figyelőhely, magaslat

jelenet

főnév
 • szóváltás, veszekedés, vita, felfordulás, összetűzés, perpatvar, ribillió, grimbusz, ramazuri (bizalmas), cirkusz, botrány, zrí (szleng), balhé (szleng)
 • epizód, szcéna (régies), jelenés
 • (tájnyelvi): jelenés, kísértet, szellem, árny

kitekint

ige
 • kinéz, kipillant

lezuhan

ige
 • leesik, lepottyan, lehuppan, letottyan, lefordul, lehull, leomlik, lecuppan (tájnyelvi), lesuvad (tájnyelvi), leveszekedik (tájnyelvi)
 • (ár, láz): csökken, lemegy, alábbhagy, mérséklődik