képtár szinonimái

főnév
 • galéria, képcsarnok, képterem (régies), kiállítóterem, műcsarnok, pinakotéka (idegen), képzőművészeti múzeum
 • képgyűjtemény, képarchívum, műgyűjtemény, műtárlat, képkiállítás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyilvánvaló

melléknév
 • magától értetődő, kétségtelen, kézenfekvő, kézzelfogható, szembetűnő, szembeötlő, szembeszökő, látni való, szemmel látható, tagadhatatlan, vitathatatlan, elvitathatatlan, leplezetlen, köztudomású, egyértelmű, bizonyos, világos, természetes, evidens Sz: a vak is láthatja; tiszta sor; világos, mint a nap

átlyukaszt, átlukasz

ige
 • kilyukaszt, átfúr, kifúr, keresztülfúr, átszúr, keresztülszúr, átdöf, keresztüldöf, átlyuggat, perforál, áttör, kiváj, kivés, átüt, rést üt, áthatol, megfúr
 • (bizalmas): lelő, keresztüllő, lepuffant
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a képtár szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

karaj2

főnév
 • bordaszelet, kotlett, karmonádli (régies)

igényes

melléknév
 • alapos, nagyigényű, akkurátus (bizalmas, pejoratív)
 • finnyás, válogatós, akadékoskodó, kicsinyes, kicsinyeskedő, hiperkritikus (pejoratív)
 • kényes, érzékeny, odafigyelést igénylő
 • drága, különleges, értékes, becses
 • kifinomult, csiszolt, pallérozott, színvonalas, választékos

húsleves

főnév
 • erőleves, húslé, színleves (régies)

hasonlat

főnév
 • példázat, parabola (szaknyelvi)
 • (régies): hasonlóság

kéjenc

főnév
 • élvhajhász, kéjhajhász (régies)
 • (jelzőként): kéjvágyó, kéjsóvár, kéjelgő, buja, bujálkodó

kiindulópont

főnév
 • kezdőpont, kiindulási pont, premissza (idegen), origó (szaknyelvi), góc, kezdet, kiindulás, alapeszme, eredet, forrás, támpont, fogódzó, alap, bázis, alappont, eleje (valaminek), rajtvonal, startvonal

szemes II.

főnév
 • szemfüles
 • szemestakarmány
 • (tájnyelvi): gabonatároló

gömb

főnév
 • golyó, golyóbis (régies), teke, glóbusz (régies), szféra (régies)
 • galacsin, labdacs (régies)

geográfia

főnév
 • (szaknyelvi): földrajz, földleírás (régies), föci (szleng), földike (szleng), geosz (szleng)

elkülönít

ige
 • elválaszt, különválaszt, elhatárol, elszigetel, elrekeszt, izolál (választékos), differenciál, elzár, szeparál (választékos), szétválogat, osztályoz, csoportosít, szétválaszt, szelektál, szortíroz (bizalmas), kategorizál

gyerekkor, gyermekko

főnév
 • gyermekség, ifjúság, kiskor, ifjúkor

kimért

melléknév
 • kiszabott, kijelölt, kiosztott, kirótt
 • kiszámított, meghatározott, kiporciózott, rádiktált (régies), aránylagos (régies)
 • távolságtartó, feszes, merev, hűvös, fagyos, tartózkodó, zárkózott, hivatalos, rezervált, szertartásos, pedáns, rideg, szigorú, lélektelen

komédiás

főnév
 • (régies): csepűrágó, mutatványos, színész
 • (jelzőként): képmutató, alakoskodó, színészkedő, színlelő, tettető, megtévesztő

megborzad

ige
 • elborzad, megretten, elszörnyed, eliszonyodik, beleborzad, borzadály fogja el

leereszkedik

ige
 • aláereszkedik, alászáll, alábbszáll, lemegy, lemászik, legördül
 • (repülőgép): landol, leszáll, földet ér
 • (valakihez): lehajol, lealacsonyodik, megalázkodik

képzelet

főnév
 • fantázia, álomvilág, képzelem (régies), képzelőerő, képzelőtehetség, képzelődés, lelemény, képzet, ábránd, imagináció (idegen), kitaláció, ábrándozás, látomás, agyszülemény, elmeszülemény (pejoratív)
 • beképzelés
 • elgondolás, gondolat, vélekedés

kapcsolás

főnév
 • összekötés, összefűzés, csatolás, társítás
 • asszociáció
 • összeköttetés

kicsapongó

melléknév
 • korhely, lump (bizalmas), éjszakázó, mulatozó, dorbézoló, tivornyázó, duhaj
 • erkölcstelen, szemérmetlen, könnyűvérű, feslett, parázna, ledér, léha, züllött, élvhajhászó
 • féktelen, zabolátlan, szertelen, fékezhetetlen, gátlástalan, mértéktelen, korlátlan

látszik

ige
 • érzékelhető, látszódik (tájnyelvi), mulatozik (tájnyelvi), feltetszik (tájnyelvi)
 • (valamilyennek): mutatkozik, tűnik, fest, tetszik, bizonyul

kérlel

ige
 • kér, kérel (tájnyelvi), kérelget (tájnyelvi), noszogat, unszol, instál (régies), rimánkodik, könyörög, fohászkodik, eseng, esd, esedezik, ácsingol, ácsingózik (bizalmas)
 • (régies): engesztel, csillapít, enyhít, vigasztal

ím

módosítószó
 • lám, nos

kifejlett

melléknév
 • érett, ivarérett, anyányi, embernyi, felnőtt, felserdült, nagykorú, meglett, kész

lecsúszik

ige
 • leesik, lesiklik, lesikamodik (tájnyelvi), lesuvad (tájnyelvi), lecsordul (tájnyelvi), leszalad
 • lezüllik, lesüllyed, deklasszálódik (idegen), elszegényedik, tönkremegy, lefittyen (tájnyelvi)
 • (valamiről): lemarad (valamiről), kimarad (valamiből), elesik (valamitől)