geográfia szinonimái

főnév
 • (szaknyelvi): földrajz, földleírás (régies), föci (szleng), földike (szleng), geosz (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vallás

főnév
 • hit, religio (régies), meggyőződés, hitvallás, krédó (választékos), konfesszió (idegen)
 • felekezet, vallásfelekezet, hitfelekezet (régies)
 • vallási közösség
 • vallástan
 • (régies): vallomás, tanúságtétel, kinyilatkozás, kijelentés

pótülés

főnév
 • pótszék
 • csapóülés, utóülés, tyúkrázda (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a geográfia szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

frivol

melléknév
 • könnyelmű, komolytalan, kacér, léha, ledér, könnyűvérű, felelőtlen, szemérmetlen, erkölcstelen
 • szeméremsértő, illetlen, sikamlós, illemsértő, pikáns
 • tiszteletlen, kegyeletsértő, cinikus
 • megbotránkoztató

felhalmozódás, fölha

főnév
 • felgyülemlés, sokasodás, lerakódás, összetorlódás, megszaporodás, felszaporodás, tömörülés, összeállás, összehordás, akkumuláció (idegen), konglomeráció (idegen), tezaurálás (szaknyelvi)

féktelen

melléknév
 • heves, szilaj, bősz, fékevesztett, fékezhetetlen, szertelen, esztelen, zabolátlan, őrült, tomboló, vad, mértéktelen, fegyelmezetlen, rakoncátlan, engedetlen
 • elszabadult, gáttalan, gátlástalan, kicsapongó Sz: nincs kocsisa eszének; olyan, mint a ménes; elszakasztotta a kötőféket
 • túláradó, túlcsorduló, szabadjára engedett, lángoló, perzselő, heves, szenvedélyes, széles (jókedv)
 • pajkos, csintalan, dévaj (régies)

emeletes

melléknév
 • többszintes
 • (szleng): bődületes, oltári (szleng)

gajdol

ige
 • énekel, kornyikál, danol, dajnol (tájnyelvi)
 • lármázik, kiabál, ordít, bőg, bömböl, rikoltozik, dadarékol (tájnyelvi)
 • fecseg, pletykál
 • (tájnyelvi): (kisgyerek) gagyog
 • sír

gyűlésezik

ige
 • tanácskozik, ülésezik, tárgyal, értekezik, zsinatol (pejoratív)

ős I.

melléknév
 • ősi, primitív, ódon, hajdani, archaikus

elfog

ige
 • megfog, elkap, elcsíp, megcsíp (bizalmas), elkapja a frakkját (bizalmas), elkapja a gallérját, fülön fog, nyakon csíp, kézre kerít
 • letartóztat, őrizetbe vesz, foglyul ejt, bekísér (régies), rajtaüt, lekapcsol (szleng), lefülel (bizalmas), lesittel (szleng), bebörtönöz
 • megkaparint, elhappol (szleng)
 • (érzés): hatalmába kerít, elővesz, eltölt, megszáll, rátör, elhatalmasodik
 • elfed, eltakar, elhomályosít

elcsépel

ige
 • kicsépel
 • elver, elnáspángol, elpáhol, elfenekel, elagyabugyál, eltángál, elnadrágol
 • (tájnyelvi): elkoptat, elnyű

beindul

ige
 • megindul, elindul, megkezdődik, elkezdődik, kezdetét veszi
 • (üzlet): hasznot hajt, hasznot hoz

ellen1

névutó
 • szemközt, szemben, ellenében, iránt, kontra (választékos), dacára
 • terhére (valakinek), kárára (valakinek)

hajcsat

főnév
 • hullámcsat
 • kontycsat

hazaad

ige
 • (fizetést): hazavisz

kerekedik1

ige
 • csucsorodik, csücsörödik
 • hízik, gömbölyödik, terebélyesedik
 • kialakul, befejeződik, tökéletesedik

intézkedés

főnév
 • eljárás, lépés, beavatkozás
 • rendszabály, utasítás, rendelet, szabályzat, határozat, végzés, rendelkezés, parancs, meghagyás, előírás, diszpozíció (szaknyelvi), regula (régies), ordré (régies)

gépészet

főnév
 • géptan
 • mechanika, mozgástan (régies), erőműtan (régies)

förtelmes

melléknév
 • szörnyű, utálatos, undok, gusztustalan, undorító, gyomorforgató, visszataszító, ocsmány, borzalmas, taszító, ellenszenves, émelyítő, kibírhatatlan, fertőztetett (régies)

gyarmati

melléknév
 • koloniális

indiai

melléknév, főnév
 • hindu, indus (régies), ind

gondnok

főnév
 • kurátor, vagyonkezelő, felügyelő
 • gyám, tutor (idegen), gondviselő

felkiált, fölkiált

ige
 • elkiáltja magát, felordít, felüvölt, felkurjant, felrivall, felsikolt, felvisít, felcsattan, feljajdul, kifakad, elbődül, kitör, rikkant, megsivall (tájnyelvi), felacsarkodik (tájnyelvi)
 • felkiabál, felszól

gyomorégés

főnév
 • zaga (régies)

intarzia

főnév
 • berakás, famozaik, betét