húsleves szinonimái

főnév
 • erőleves, húslé, színleves (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

minap

határozószó
 • nemrég, nemrégiben, múltkor, tegnap, minapságban (tájnyelvi), minapában, a napokban

általános

melléknév
 • általános érvényű, egyetemes, univerzális, átfogó, generális, egyetemleges, elvont, általos (tájnyelvi)
 • elterjedt, közkeletű, ismert, szokásos, elfogadott, bevett, uralkodó, gyakori, mindennapos
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a húsleves szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

híven

határozószó
 • kötelességtudóan, hűségesen, állhatatosan, hűen, őszintén, nyíltan, leplezetlenül

hadi

melléknév
 • háborús, katonai, harci, militáris, marciális (régies)

gyermekláncfű

főnév
 • pitypang, kutyatej, oroszlánfogfű, pongyola pitypang, pimpimpáré, taraxacum (szaknyelvi)

forrás

főnév
 • buzogás, pezsgés, habzás, bugyborékolás
 • eredet, ősforrás (választékos), származás, keletkezés, forrásvidék, lelőhely, vízfő (régies), forradék (régies), buzgás (szaknyelvi), bugyorgó (tájnyelvi)
 • góc, ok
 • kútfő, kútforrás (régies), tudósító, hírforrás
 • forrásmű, forrásmunka
 • alap, anyagi eszközök

hozzáfér

ige
 • odafér, odajut, bejut, elér, hozzáférkőzik, megközelít
 • hozzájut, kézbe kap, megkaparint

iskolázatlan

melléknév
 • tanulatlan, képzetlen, analfabéta, írástudatlan
 • gyakorlatlan, tapasztalatlan, pallérozatlan, tudatlan, műveletlen, kulturálatlan, üresfejű, faragatlan, közönséges, primitív, tuskó (bizalmas)

revizor

főnév
 • könyvvizsgáló, könyvszakértő, számlaellenőr, számvizsgáló
 • ellenőr, vizsgáló

felforr, fölforr

ige
 • felfő, megfő, felhevül, felbuggyan, felrottyan, felbuzog, fellobban, felbizzsen (tájnyelvi), felfottyan (tájnyelvi)
 • átforrósodik, fölhevül
 • (régies): felfortyan, mérgelődik, felduzmad (tájnyelvi)

féktelen

melléknév
 • heves, szilaj, bősz, fékevesztett, fékezhetetlen, szertelen, esztelen, zabolátlan, őrült, tomboló, vad, mértéktelen, fegyelmezetlen, rakoncátlan, engedetlen
 • elszabadult, gáttalan, gátlástalan, kicsapongó Sz: nincs kocsisa eszének; olyan, mint a ménes; elszakasztotta a kötőféket
 • túláradó, túlcsorduló, szabadjára engedett, lángoló, perzselő, heves, szenvedélyes, széles (jókedv)
 • pajkos, csintalan, dévaj (régies)

csór

ige
 • (bizalmas): csen, lop, eltulajdonít, elemel, elvesz, lenyúl (szleng)

félre I.

határozószó
 • arrébb, odább, oldalra, oldalvást, el, oda, félfele (régies), ad acta (idegen), félszakra (tájnyelvi)

izzadt

melléknév
 • verejtékes, verítékes, lucskos, csatakos, loncsos (tájnyelvi), vizes (bizalmas), nedves, nyirkos (tenyér), gyöngyöző (homlok)
 • párás, gőzös, nedves, nyirkos

karaj2

főnév
 • bordaszelet, kotlett, karmonádli (régies)

kuncsaft

főnév
 • vevő, vásárló, fogyasztó, üzletfél, megrendelő, vendég
 • ügyfél, kliens, delikvens (régies), megbízó

kísérteties

melléknév
 • ijesztő, hátborzongató, titokzatos, rejtelmes, sejtelmes, földöntúli, félelmetes, borzalmas, rémes, irtózatos, baljóslagú, szörnyű, ördögi, démoni, sátáni, fantomszerű, kísértetes (tájnyelvi)
 • megdöbbentő, meghökkentő, szokatlan, különleges, kivételes, rendkívüli, páratlan, sajátszerű, figyelemre méltó, szembeszökő

huzam

főnév
 • tartam, hossz, tartósság
 • (tájnyelvi): huzat, léghuzat, cúg (tájnyelvi)

hitelesít

ige
 • igazol, elismer, elfogad, törvényesít, legalizál, legitimizál (idegen)
 • aláír, ellenjegyez, megpecsétel, szignál (bizalmas)

indokolatlan

melléknév
 • alaptalan, megokolatlan, megalapozatlan, felesleges, jogosulatlan, jogalap nélküli (szaknyelvi), motiválatlan, igazságtalan, igaztalan, méltánytalan, tarthatatlan
 • szükségtelen, túlzott, túlságos, mértéktelen, aránytalan, érdemtelen

kiöblít

ige
 • átöblít, megtisztít, kitisztít, meglögyböl (tájnyelvi)
 • kimos, kiöblöget, irrigál (idegen), kitisztál (tájnyelvi)

idézés

főnév
 • berendelés, felszólítás, elővezettetés
 • értesítés
 • citálás, hivatkozás

hajlíthatatlan

melléknév
 • merev, kemény, szilárd, rugalmatlan, inflexibilis
 • határozott, acélos, rendíthetetlen, megingathatatlan, tántoríthatatlan, hajthatatlan, kérlelhetetlen, kőszívű, könyörtelen, rideg, zord, önfejű, makacs, konok, nyakas, csökönyös, keményfejű, engedetlen, megátalkodott

ipar

főnév
 • mesterség, kézművesség, céh (régies)
 • indusztria (idegen), gyártás, gyáripar
 • iparág, szakma, ágazat (szaknyelvi)
 • (bizalmas): iparengedély, iparigazolvány
 • (régies): iparkodás, igyekezet, törekvés, szorgalom, tevékenység

kisebbség

főnév
 • nemzetiség, nemzeti kisebbség, minoritás (idegen), etnikum
 • ellenzék, ellenpárt, ellenlábas
 • (tájnyelvi): kár, hátrány
 • (régies): kudarc, szégyen, gyalázat, pironság (tájnyelvi)