gyerekkor, gyermekko szinonimái

főnév
 • gyermekség, ifjúság, kiskor, ifjúkor

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kőszén

főnév
 • szén, karbon (szaknyelvi), fekete gyémánt (választékos)
 • fekete szén

old

ige
 • bont, lazít, oldoz, kifűz, bogoz, felfejt, elválaszt
 • hígít, felereszt, vizez
 • felenged, felolvaszt
 • feloldoz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyerekkor, gyermekko szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

golgotavirág

főnév
 • passióvirág, krisztuskoronája, krisztusvirág

felvonulás, fölvonul

főnév
 • kivonulás, tömegfelvonulás, seregszemle, diadalmenet, demonstráció, processzió (régies), menet, körmenet, lusztráció (régies)

félre I.

határozószó
 • arrébb, odább, oldalra, oldalvást, el, oda, félfele (régies), ad acta (idegen), félszakra (tájnyelvi)

eszmény

főnév
 • eszménykép, ideál, mintakép, példakép, bálvány, idol (szaknyelvi), példa, modell

guzsaly

főnév
 • rokka, pergőrokka, kézirokka, gyalogrokka
 • rokkaszár, rokkafa, unottfa (tájnyelvi)

hántol

ige
 • eltávolít, lecsupaszít, levakar, letisztogat, kifejt (magot), lehánt, kibont, héjaz, hámoz, foszt (kukoricát)
 • fényez, gyöngyöz

paprikás II.

főnév
 • pörkölt, gulyás

előadás

főnév
 • ismertetés, beszéd, felolvasás, expozé (szaknyelvi), kifejtés, fejtegetés, beszámoló, referátum (szaknyelvi), prelekció (régies), kommentár, előterjesztés
 • tanóra
 • rendezvény, műsor, hangverseny, bemutató

ellen1

névutó
 • szemközt, szemben, ellenében, iránt, kontra (választékos), dacára
 • terhére (valakinek), kárára (valakinek)

beszámíthatatlan

melléknév
 • labilis, abnormális, abnormis, tökéletlen, bolond, dilis, gyengeelméjű, gyagyás, terhelt, egzaltált

elsőség

főnév
 • felsőbbség, elsőbbség, prioritás (idegen), szupremácia (szaknyelvi)
 • vezetés, győzelem

hasonlatos

melléknév
 • hasonló, hasonszőrű, rokon

hivatalnok

főnév
 • köztisztviselő, tisztviselő, hivatalviselő, kormánytiszt, tiszt, bürokrata (pejoratív), beamter (idegen), audiat (idegen), officiális (idegen), funkcionárius, ügyintéző, tintanyaló (pejoratív), aktakukac (szleng), tintakukac (szleng), papírmoly (szleng), bélyegnyaló (pejoratív), irodista (pejoratív), fehérköpenyes, bennülő (tájnyelvi)

kifarag

ige
 • kiesztergál, kinagyol, vés, metsz, bemetsz (régies), kivés, mintáz, formál, kieszkábál (tájnyelvi)
 • kicifráz, kirováz (tájnyelvi)

jelmondat

főnév
 • mottó, alapgondolat, jelige, szlogen, maxima (régies)

gyermekmenhely

főnév
 • árvaház, intézet, lelencház (régies)

gesztus

főnév
 • cselekedet, tett, eljárás, lépés
 • kézmozdulat, taglejtés, jelbeszéd, jelzés

hajtókar

főnév
 • forgattyú (szaknyelvi), kurbli (bizalmas), hajtórúd

játszódik

ige
 • történik, zajlik
 • (tájnyelvi): játszik, játszadozik

gyúl

ige
 • fellobban, tüzet fog, fellángol, lobot vet, ég
 • világosodik, kigyúl
 • (haragra gyúl): felgerjed, felindul, megmérgesedik
 • (vörösre gyúl): elvörösödik, kipirul, elönti a vér az arcát

ferencjóska

főnév
 • szalonkabát, császárkabát, Ferenc József-kabát, gérokk

halotthamvasztó

főnév
 • krematórium, halottégető (kemence)

jelképes

melléknév
 • szimbolikus, példázatos, parabolikus, átvitt, emblematikus (idegen), metaforikus, allegorikus
 • névleges, képletes, eszmei, fiktív (szaknyelvi)
 • elenyésző, csekély