igényes szinonimái

melléknév
 • alapos, nagyigényű, akkurátus (bizalmas, pejoratív)
 • finnyás, válogatós, akadékoskodó, kicsinyes, kicsinyeskedő, hiperkritikus (pejoratív)
 • kényes, érzékeny, odafigyelést igénylő
 • drága, különleges, értékes, becses
 • kifinomult, csiszolt, pallérozott, színvonalas, választékos

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kéretlen I.

melléknév
 • hívatlan, felesleges, nemkívánatos, váratlan

eltántoríthatatlan

melléknév
 • tántoríthatatlan, állhatatos, szilárd, rendületlen, rendíthetetlen, megingathatatlan, rezolút (régies), hajlíthatatlan, hajthatatlan, eltökélt, elszánt, konok
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a igényes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hozzászólás

főnév
 • beleszólás, közbeszólás
 • észrevétel, hozzáfűznivaló, bírálat, vélemény, megjegyzés
 • felszólalás

hallat

ige
 • hangot ad
 • hangoztat, megszólaltat, kinyilvánít, előad, szóvá tesz
 • hírt ad, életjelt ad

hadi

melléknév
 • háborús, katonai, harci, militáris, marciális (régies)

futónövény

főnév
 • kúszónövény, folyondár, indás növény

idegen

melléknév
 • ismeretlen, külföldi, kívülálló, távol álló (valakitől), külhoni, külországi, peregrinus (régies), jövevény, átutazó, jöttment
 • szokatlan
 • nyugtalanító, visszatetsző
 • tartózkodó, közömbös, hideg (magatartás)

javasol

ige
 • kezdeményez, indítványoz, felterjeszt, előterjeszt, benyújt, proponál (régies), előáll (valamivel)
 • ajánl, javall, kommendál, tanácsol, rendel, előír, projektál (régies)
 • jelöl, kommendál (régies)

rosszindulatú

melléknév
 • alattomos, komisz, perfid (idegen), rosszlelkű, gonosz, álnok, elvetemült, romlott, rosszhiszemű, rosszmájú, kárörvendő, kaján, maliciózus, rosszakaratú, ellenséges, kegyetlen, gyilkos, kíméletlen, csípős, szívtelen, acsarkodó, feketemájú (tájnyelvi), dusmán (tájnyelvi)
 • káros, ártalmas, halálos, gyógyíthatatlan, malignus (szaknyelvi)

felől2

határozószó
 • fölül

felhalmozódás, fölha

főnév
 • felgyülemlés, sokasodás, lerakódás, összetorlódás, megszaporodás, felszaporodás, tömörülés, összeállás, összehordás, akkumuláció (idegen), konglomeráció (idegen), tezaurálás (szaknyelvi)

degesz I.

melléknév
 • (tájnyelvi): duzzadt, dagadt, tele, tömött
 • jóllakott, nagy hasú

felvonulás, fölvonul

főnév
 • kivonulás, tömegfelvonulás, seregszemle, diadalmenet, demonstráció, processzió (régies), menet, körmenet, lusztráció (régies)

jogar

főnév
 • kormánypálca, kormánybot, királyi pálca, sceptrum (idegen)

kelet2

főnév
 • keltezés, dátum

lám

módosítószó
 • íme, ecce (idegen)
 • ugye

kivarr

ige
 • hímez, kihímez, cifráz (tájnyelvi), tarkáz (tájnyelvi)
 • díszít, ékesít

igric

főnév
 • énekmondó, énekes, dalnok, dalos, regös (régies), hegedős (régies), lantos, bárd

hosszadalmas, hossza

melléknév
 • nyújtott, hosszan tartó, elhúzódó, maradandó, idült
 • terebentyős (tájnyelvi)
 • terjengős, vég nélküli, tartalmatlan, érdektelen, szószaporító, szószátyár, elnyújtott, zavaros, locsogó, nehézkes, körülményes, vontatott, embert próbáló, véget nem érő Sz: se vége, se hossza

ismeretterjesztő

melléknév
 • tudománynépszerűsítő, felvilágosító, informatív, ismeretközlő

kitanul

ige
 • elsajátít (szakmát), kiképezi magát, képesítést szerez, kiműveli magát
 • megismer, kiismer, eligazodik, beavatódik
 • (valamiből): elfelejt, kijön a gyakorlatból

impresszió

főnév
 • benyomás, hatás, érzés

hangfelvétel

főnév
 • hanglemez, lemez, magnókazetta, kazetta, CD, fonogram
 • hanghordozó
 • hangrögzítés

izgul

ige
 • nyugtalankodik, aggódik, szorong, fél, idegeskedik, trémázik (szleng), emészti magát, majd kiugrik a szíve, reszket az izgalomtól, kiszemedik (tájnyelvi), krenköli magát (szleng), parázik (szleng), (szólás) toporog, mint a szaró galamb (durva)
 • (valakiért): szurkol, drukkol (bizalmas)

kiválik

ige
 • kilép, kiszakad, elszakad, távozik
 • kicsapódik, különválik, elkülönül
 • kilátszik, szembeötlik, előtűnik, szembetűnik, kiugrik, kidomborodik, kibontakozik, megmutatkozik, előrajzolódik, kivirít
 • kiemelkedik, kimagaslik, kitűnik, jeleskedik, excellál (régies)