kimért szinonimái

melléknév
 • kiszabott, kijelölt, kiosztott, kirótt
 • kiszámított, meghatározott, kiporciózott, rádiktált (régies), aránylagos (régies)
 • távolságtartó, feszes, merev, hűvös, fagyos, tartózkodó, zárkózott, hivatalos, rezervált, szertartásos, pedáns, rideg, szigorú, lélektelen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megfigyelő II.

főnév
 • kém, auszkultáns (idegen), obszerváns (idegen), szemtanú, tanú
 • megbízott, küldött

elburjánzik

ige
 • elvadul, elburjad (tájnyelvi), felburjánzik, elszaporodik
 • elterjed, elharapódzik, elhatalmasodik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kimért szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kicsomagol

ige
 • kipakol, kirak, kiürít
 • kibont, kinyit, kigöngyöl, szétbont, megold, kiold

jogar

főnév
 • kormánypálca, kormánybot, királyi pálca, sceptrum (idegen)

izzadt

melléknév
 • verejtékes, verítékes, lucskos, csatakos, loncsos (tájnyelvi), vizes (bizalmas), nedves, nyirkos (tenyér), gyöngyöző (homlok)
 • párás, gőzös, nedves, nyirkos

horgász

főnév
 • pecás (bizalmas)
 • halász

kiizzad

ige
 • megizzad, verítékezik, verejtékezik, kiveri a víz
 • kiválaszt
 • kierőlködik, létrehoz
 • előteremt, kiprésel, kifizet

komolytalan

melléknév
 • éretlen, meggondolatlan, megfontolatlan, kiforratlan, megbízhatatlan, felelőtlen, gyerekes, gyermekes, gyermeki, gyermeteg, könnyelmű, kelekótya, széllelbélelt, link (szleng), kajla, szélhámos, játékos, bohó
 • felületes, felszínes, megalapozatlan, semmitmondó, üres

szúnyog

főnév
 • moszkitó, muska (tájnyelvi), musla (tájnyelvi)

hálóing

főnév
 • hálóruha, éjing (régies)

hajcsat

főnév
 • hullámcsat
 • kontycsat

embertömeg

főnév
 • sokaság, sokadalom, néptömeg (régies), emberáradat, massza, csődület, siserehad (bizalmas), sáskahad (pejoratív)

hasonlatos

melléknév
 • hasonló, hasonszőrű, rokon

korábbi

melléknév
 • előbbi, régebbi, azelőtti, előző, előzetes, hajdani, múltbeli, egykori, addigi

kreativitás

főnév
 • teremtőképesség, alkotóképesség

megszorít

ige
 • szorossá tesz, meghúz, megfeszít
 • megfog, megmarkol, megragad
 • beszorít, bekényszerít, szorongat
 • csökkent, korlátoz, szigorít, gátol, megszab, megnyirbál, szűkít, redukál, megnyes, szűkebbre szab, limitál, kontrahál (régies)

madarász

főnév
 • madárfogó, foglár (régies)

kimozdul

ige
 • kilép, kijön
 • kiruccan, elutazik
 • kibillen, kimoccan, kilendül, kicsusszan, kibiccen, kicsuklik (tájnyelvi), kibicsaklik, kifordul, kirándul, kijön a helyéről

kibetűz

ige
 • kisilabizál, desifríroz (szaknyelvi), kihámoz, kiböngész, kiolvas

kiválasztott

melléknév, főnév
 • kiszemelt, kijelölt, hivatott, elhivatott

lombosodik

ige
 • levelesedik, kihajt, zöldell, sarjasodik, ágat hajt, burjánzik, burjad (tájnyelvi)

kirámol

ige
 • kitesz, kirakodik, kipakol, szétrak
 • kivisz, kiürít, kihord, kirámol, kihurcolkodik, kirakoszik (tájnyelvi), kivonszolkodik (tájnyelvi)
 • (szleng): kifoszt, kirabol, kicsontoz (szleng)

jövendő II.

főnév
 • jövő, holnap, futurum (régies), utókor, jövetel (tájnyelvi)
 • kilátás, távlat, kifutás, perspektíva (idegen), sors

klozet

főnév
 • illemhely, toalett, vécé, WC, budi (szleng), klotyó (szleng), nulla-nulla (szleng), pisilde (szleng), pottyantó (szleng), tojlett (szleng), pisálda (durva), műszerfal (szleng)

lyuk

főnév
 • rés, nyílás, hézag, pórus, lyukacs, ablak (szaknyelvi)
 • furat, fúradék (régies), perforáció
 • üreg, verem, gödör, barlang
 • odú, vacok, tanya, kotorék
 • (pejoratív): lakás, odú, zug