leereszkedik szinonimái

ige
 • aláereszkedik, alászáll, alábbszáll, lemegy, lemászik, legördül
 • (repülőgép): landol, leszáll, földet ér
 • (valakihez): lehajol, lealacsonyodik, megalázkodik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ivó

főnév
 • kocsma, italbolt, söntés, kármentő (régies), csapszék, csárda, fogadó, italmérés, lebuj (szleng), talponálló, kricsmi (szleng), csehó (szleng), köpködő (szleng)

megkísérel

ige
 • próbál, megpróbál, kipróbál, megpróbálkozik, tesz egy próbát, belefog, belebocsátkozik, megkockáztat, ízlel (régies), megvizsgál (régies), megkísért (régies), kísérletet tesz(valamivel)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a leereszkedik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

különös

melléknév
 • furcsa, abnormális, rendellenes, torz, szokatlan, fura, rendkívüli, extravagáns, szabálytalan, egzotikus, bizarr, idegenszerű, groteszk, difinya (tájnyelvi)
 • különleges, különálló, egyedi, sajátos, sajátságos, speciális, specifikus, kivételes, ritka, rendkívüli, eredeti
 • fokozott (figyelem, érdeklődés)

kivarr

ige
 • hímez, kihímez, cifráz (tájnyelvi), tarkáz (tájnyelvi)
 • díszít, ékesít

kísérteties

melléknév
 • ijesztő, hátborzongató, titokzatos, rejtelmes, sejtelmes, földöntúli, félelmetes, borzalmas, rémes, irtózatos, baljóslagú, szörnyű, ördögi, démoni, sátáni, fantomszerű, kísértetes (tájnyelvi)
 • megdöbbentő, meghökkentő, szokatlan, különleges, kivételes, rendkívüli, páratlan, sajátszerű, figyelemre méltó, szembeszökő

képtelen II.

határozószó
 • bődületes, iszonyú, fantasztikus, óriási

látcső

főnév
 • távcső, messzelátó, gukker (bizalmas), kukker, kukucska (régies), látszer (régies), binokular (idegen), teleszkóp

locsolkodik

ige
 • locsol, öntöz, öntözködik
 • (tájnyelvi): lubickol

tűzvész

főnév
 • tűz, égés (tájnyelvi), incendium (régies)

ital

főnév
 • ivóvíz, innivaló, frissítő, üdítő, lé
 • alkohol, szesz, szeszes ital, itóka, toroköblítő (bizalmas), szíverősítő (bizalmas), tütü (bizalmas), drink (idegen), pia (szleng), tinta (szleng), fagyálló (szleng), gatyaszaggató (tájnyelvi), iszóka (tájnyelvi), papramorgó (tájnyelvi), motalkó (tájnyelvi)

intézkedés

főnév
 • eljárás, lépés, beavatkozás
 • rendszabály, utasítás, rendelet, szabályzat, határozat, végzés, rendelkezés, parancs, meghagyás, előírás, diszpozíció (szaknyelvi), regula (régies), ordré (régies)

fitogtat

ige
 • büszkélkedik, dicsekszik, kérkedik, hivalkodik, henceg, hetykélkedik, parádézik, felvág, tüntet (valamivel), tetszeskedik (régies), mutogat, csillogtat (választékos), fitogat (tájnyelvi), fitít (tájnyelvi)

jelmondat

főnév
 • mottó, alapgondolat, jelige, szlogen, maxima (régies)

madarász

főnév
 • madárfogó, foglár (régies)

megér2

ige
 • ér (valamennyit), kerül (valamennyibe)
 • érdemes, megérdemel

becsepegtet, becsöpö

ige
 • belecsepegtet
 • (bizalmas): elhitet, elhint (bizalmas), bead (szleng)

nyújtó

főnév
 • trapéz (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): láncfonal, vetülékfonal

mindennemű

melléknév
 • mindenféle, mindenfajta
 • sokféle, különféle, különnemű

lefényképez

ige
 • lefotóz, lefotografál (régies), lekap (bizalmas), lekattint (bizalmas), levesz (régies), lepozál (régies)
 • megörökít

kútforrás

főnév
 • kútfő, forrás
 • alapja (valaminek), ok

leszállás

főnév
 • landolás, leereszkedés, földet érés, alászállás, deszcenzus (idegen)
 • csökkenés, apadás, mérséklődés
 • lemerülés, lebukás, lesüllyedés, alászállás

metszett

melléknév
 • csiszolt, gravírozott (idegen), vésett

lehet

ige
 • szabad, lehetséges
 • tud, képes
 • elismer, megenged
 • megeshet, előfordulhat, meglehet, megtörténhet, elképzelhető, feltételezhető
 • (hsz-ként): föltehetően, valószínűleg, bizonyára, talán, esetleg

koccan

ige
 • nekiütődik, hozzáér (valamihez), nekimegy, összeütközik
 • (régies): vacog, keceg (tájnyelvi), kocog (tájnyelvi)

levelibéka

főnév
 • zöldbéka, levelicske (tájnyelvi), levelicskebéka (tájnyelvi)

mindegyre

határozószó
 • egyre, minduntalan, újra meg újra, egyre tovább, állandóan, örökké, folyvást, folyton, folytonosan, mindig, mindenkor, egyfolytában, egyhuzamban, szünet nélkül, szünös-szüntelen, szüntelen, unos-untalan, éjjel-nappal, vég nélkül, mindinkább