közbevetőleg szinonimái

határozószó
 • mellékesen, mellesleg, egyébként, zárójelben, kitérésképpen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vályú

főnév
 • jászol, etető, lóitató, csorgó (tájnyelvi)
 • (bizalmas): étkezde, menza
 • (tájnyelvi): vájat (régies), barázda, mélyedés, árok, meder, ágy, horony (tájnyelvi)

liget

főnév
 • erdőcske, ligeterdő, facsoport, fiatalos (szaknyelvi), pagony, cserjés, csalit, csalitos, berek, lugas, surján (tájnyelvi), haraszt (tájnyelvi), geszt (régies), eresztvény (régies)
 • park
 • (régies): erdő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a közbevetőleg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kortes

főnév
 • agitátor (régies), buzgólkodó

kiélesedik

ige
 • kiéleződik, hevessé válik, feszültté válik

kettesben

ragos főnév
 • kettecskén, négyszemközt, párosan, szemtől szembe, te meg én

jogegyenlőség

főnév
 • egyenjogúság, demokrácia

körte

főnév
 • körtefa
 • körtvély (tájnyelvi)
 • égő, villanyégő, villanykörte, izzó, izzólámpa
 • (tájnyelvi): ádámcsutka
 • (tájnyelvi): lócitrom

lázadó

melléknév, főnév
 • felkelő, ellenálló, forradalmár, zendülő, háborgó, pártütő, rebellis (régies), kontrabontos (régies), pártos (régies), kuruc (régies), inszurgens (régies)

titkolódzik, titkoló

ige
 • alakoskodik, titokzatoskodik, konspirál (idegen), disszimulál (idegen), sugdolódzik Sz: van valami a füle mögött

humorista

főnév
 • tréfacsináló, tréfamester, viccmester, komikus, komédiás, poéngyáros (bizalmas), elménc (régies)
 • parodista

honol

ige
 • lakik, él
 • van (valahol), tartózkodik, tanyázik, állomásozik

felháborodik, fölháb

ige
 • méltatlankodik, megütközik, elszörnyed, fennakad, felbosszankodik, megharagszik, haragra gerjed, feldühödik, felhördül, felfortyan, felzúdul, felhorkan, feltámad (tájnyelvi), megbotránkozik, indignálódik (régies), fellát (tájnyelvi)

igeragozás

főnév
 • konjugáció (szaknyelvi)

legeltet

ige
 • őriz, pásztorkodik, füvel (tájnyelvi), gyepel (tájnyelvi), étet (tájnyelvi)

lomha

melléknév
 • nehézkes, tohonya, komótos (bizalmas), tunya, lassú, lassúdad, piszmogó, kényelemszerető, kényelmes, lusta, rest, ráérő, sziszimuszi (tájnyelvi), szuszma (tájnyelvi), csigaposta (tájnyelvi), csosza (tájnyelvi), lassantapints (tájnyelvi)

árverés

főnév
 • árverezés, aukció, licitálás, licitáció, kótyavetye (régies)

nagyító I.

melléknév
 • erősítő, fokozó, túlzó

megsirat

ige
 • meggyászol, megkönnyez, könnyeket ejt, könnyeket hullat, elsirat
 • megbán, sajnál, fájlal

közeleg

ige
 • jön, közelít, közeledik, errefelé tart
 • készülődik, levegőben lóg, küszöbön áll, kopogtat

kormány

főnév
 • kormánykerék, kormánymű, kormányszerkezet, volán (idegen)
 • minisztertanács, kabinet, kormányzat
 • irányítás, hatalom, uralom

küzd

ige
 • viaskodik, vitézkedik, harcol, hadakozik, csatázik, tusakodik, vív, ví (választékos), kesálkodik (régies), verekedik, vagdalkozik, birkózik, dulakodik, küzdölődik (tájnyelvi)
 • ellenáll, helytáll, kitart
 • versenyez, mérkőzik, konkurál
 • küszködik, töri magát, apait-anyait belead, fáradozik

megöl

ige
 • elpusztít, megsemmisít, kivégez, leterít, meggyilkol, legyilkol, leöl, lemészárol, agyonver, agyonüt, megfojt, megmérgez, likvidál, leszámol (valakivel), végez (valakivel), elintéz, kinyuvaszt (durva), kinyiffant (szleng), kifektet (szleng), kikészít (szleng), kipurcant (szleng), kifingat (szleng), kinyír (szleng), kinyújtóztat (szleng), hazavág (szleng), dögleszt (tájnyelvi), elemészt, elveszejt (tájnyelvi) Sz: angolra tesz; átsegít a másvilágra; elküld az örök vadászmezőkre; eloltja a gyertyáját; elteszi láb alól; gajdeszba küld (szleng); hidegre tesz (bizalmas); kioltja életét; kivon a forgalomból (szleng); megadja a kegyelemdöfést; megszakasztja élete fonalát; pokolra küld
 • tönkretesz, befejez, megszakít, véget vet, megszüntet
 • eltapos, kicsinál (szleng), csődbe visz (konkurenciát), tönkretesz(bizalmas)

község

főnév
 • falu, település
 • (régies): közösség, köznép, nép

kigyógyul

ige
 • felépül, kilábal, kihever, meggyógyul
 • kiábrándul, kiiperedik (tájnyelvi), kivágyul (tájnyelvi)
 • leszokik

láncszem

főnév
 • láncgyűrű (régies), karika
 • kapocs

megrövidül

ige
 • fogy, sorvad, megkurtul (régies), kisebbedik
 • csorbul, gyengül, mérséklődik, hátrányt szenved