képzelőerő szinonimái

főnév
 • fantázia, képzelet, képzelőtehetség, imagináció (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lámpa

főnév
 • pilács (bizalmas), lámpi (tájnyelvi), fényforrás, világítótest, világítóeszköz (szaknyelvi), laterna (idegen), lámpás
 • jelzőlámpa, közlekedési lámpa

úriszoba

főnév
 • férfiszoba, férfiszalon
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a képzelőerő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

karcsú

melléknév
 • nyúlánk, vékony, nádszáltermetű, párductestű, darázsderekú, szilfid (régies), deli, sudár, sugár, surján (tájnyelvi) Sz: karcsú, mint a nádszál; tűbe lehet fűzni

igyekezik, igyekszik

ige
 • szándékozik, akar, törekedik, törekszik, fáradozik, serénykedik, munkálkodik, tüsténkedik, rákapcsol, buzog, azon van, gürizik (szleng), hajt (szleng), ráver (szleng), ambicionál (idegen), erőfeszítéseket tesz, erőlködik, iparkodik, buzgólkodik, görcsöl (szleng), töri magát, törtet Sz: kezét-lábát töri; kiteszi a lelkét; belead apait-anyait (bizalmas); rádob egy lapáttal; megnyomja a gombot; úgy dolgozik, mintha hajtanák; pattog, mint a nikkelbolha; futkos, mint pók a falon
 • halad, siet, szedi a lábát, mozog (bizalmas)
 • tép (szleng), csipkedi magát (bizalmas)

huzatos

melléknév
 • szelelő, széljárta, szeles, légvonatos, cúgos (tájnyelvi)

használhatatlan

melléknév
 • felhasználhatatlan, hasznavehetetlen, haszontalan, alkalmatlan, döglött (szleng), bedöglött (bizalmas), tropa (szleng) Sz: annyit ér, mint az ötödik kerék

kelengye

főnév
 • hozomány, stafírung (bizalmas), móring (régies), jegyjószág (régies), jegyruha (régies), készület (tájnyelvi), parafernum (idegen), nászkészület

kijózanodik

ige
 • kitisztul a feje, magához tér, magához jön (tájnyelvi), kiocsúdik (tájnyelvi)
 • lehiggad, észre tér, lecsillapodik

szemez3

ige
 • beolt, olt, beojt, berak (tájnyelvi), nemesít

görbe II.

főnév
 • grafikon, diagram (szaknyelvi), függvénygörbe

gépház

főnév
 • gépterem, gépház, gépcsarnok, centrálé (szaknyelvi)
 • motorház

ellenálló

melléknév
 • tartós, időtálló
 • ellenállóképes, edzett, szívós, erős, immúnis (szaknyelvi)
 • ellenszegülő, makacs, konok, nyakas, dacos, önfejű, csökönyös, akaratos, makrancos, fegyelmezetlen, engedetlen, szófogadatlan, felkelő, lázadó, kuruc, zendülő, rebellis (régies), inszurgens (régies), forradalmár

gyertyaszentelő

főnév
 • Boldogasszony ünnepe, Mária tisztulása

kimutatás

főnév
 • feltárás, felfedés, feltüntetés
 • bizonyítás, bebizonyítás, igazolás
 • felvétel, felmérés, számbavétel, elszámolás
 • jegyzék, lista, leltár, inventár (idegen), lajstrom, nyilvántartás, regisztrálás, jelentés, beszámoló, jegyzőkönyv, elszámolás, számvetés, számadás, katalógus, statisztika, dokumentum

komor

melléknév
 • rosszkedvű, mogorva, morózus, morcos, mord, búvalbélelt, búskomor, lehangolt, deprimált, levert, gondterhes, örömtelen, kedvetlen, zsémbes, haragos, mérges, szigorú Sz: talán csalánra vizelt
 • barátságtalan, rideg, zord, kietlen, borús, borongós, felhős, gyászos, nyomott, nyomasztó, vészjósló, baljós, sötét

megcáfolhatatlan

melléknév
 • megdönthetetlen, kétségbevonhatatlan, kétségtelen, biztos, szilárd, megalapozott, tagadhatatlan, vitathatatlan, megtámadhatatlan, elvitathatatlan, perdöntő, sérthetetlen, apodiktikus (szaknyelvi)

lefizet

ige
 • leró, leszolgál, leszurkol (szleng), lepenget (bizalmas), brennöl (idegen)
 • megfizet, megtérít, visszaad
 • (valakit): megveszteget, korrumpál (idegen), lepénzel, megken (bizalmas), lekenyerez, fölbérel, megvásárol
 • megvesz, bundázik

kerámia

főnév
 • fajansz (idegen), majolika (idegen), agyagáru, fazekasáru, mázas cserép, cserép (tájnyelvi)
 • agyagipar, agyagművesség, fazekasság, fazekasmesterség, keramika

kapitulál

ige
 • meghátrál, visszavonul, retirál (régies), meghódol, behódol
 • leteszi a fegyvert, megadja magát

kicsiszol

ige
 • kidolgoz, finomít, javít
 • kiművel, palléroz

lázadó

melléknév, főnév
 • felkelő, ellenálló, forradalmár, zendülő, háborgó, pártütő, rebellis (régies), kontrabontos (régies), pártos (régies), kuruc (régies), inszurgens (régies)

kerülő I.

melléknév
 • kitérő, kanyargós
 • elodázó, kerülgető, köntörfalazó, terjengős, körülményes, mellébeszélő, nyakatekert, komplikált, szövevényes

ímmel-ámmal

határozószó
 • kelletlenül, kedvetlenül, nyűglődve, vonakodva, lustán, nagy nehezen, kénytelen-kelletlen, húzódozva, fanyalogva, tessék-lássék, úgy-ahogy, nyámmogva (régies)

kifli

főnév
 • szarvas (régies), szarvacska (tájnyelvi)

leendő

melléknév
 • jövendőbeli, jövőbeli, jövendő, jövő, esendő (régies), majdani, bekövetkező